Stowarzyszenie Inicjatywa Społeczna
                 34-236 Sidzina 839
              tel.: 18 26 73 748 lub 608 440 639
e-mail:
 sjaromin@onet.eu

KRS 0000316107
NIP 552-167-91-32
REGON 120801632

 

Z PRAC RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA

Dnia 06. 12. 2010r. odbyła się 2 sesja Rady Gminy Bystra-Sidzina 
na której jako pierwszy punkt było ślubowanie Wójta Kani.

Następnym punktem było ustalenie wysokości wynagrodzenia wójta, przyjęto uchwałę, że wynagrodzenie zostaje tak samo jak przed wyborami tzn. 
1. wynagrodzenie zasadnicze- 4 800, 00
2. dodatek funkcyjny - 1 500, 00
3.dodatek specjalny 30% - 1890, 00
4. dodatek stażowy

Razem - 9150, 00 zł.

Ostatnim punktem były ustalenia prac Komisji nad budżetem.


Dnia 2. 12. 2010r. odbyła się 1 sesja Rady Gminy Bystra-Sidzina, 
która była poprzedzona Mszą w kościele w Bystrej miałem zaszczyt otworzyć 1 sesje jako najstarszy Radny.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Slubowanie Radnych

2. Wybór przewodniczącego- był jeden kandydat Jan Motor w głosowaniu tajnym

otrzymał 11 głosów „za” 3 „przeciw” 1 karta bez skreśleń.

3. Wybór wiceprzewodniczącego – również był jeden kandydat Wójtowicz również w głosowaniu tajnym był wynik taki sam jak na przewodniczącego.

4. Następnie wybierano przewodniczący komisji

a) Komisja Rewizyjna kandydaci Drobny i Jaromin

Drobny otrzymał 8 głosów Jaromin otrzymał 6 głosów 1 wstrzymał się

Na Jaromina Głosowali:

1. Jaromin

2. Mazur

3. Tempka

4. Czarny

5. Gałka

6. Trzop

b) Komisja „budżetowa” kandydaci Tempka i Wójtowicz
Tempka otrzymał 6 głosów (tak 6 jak wyżej) Wójtowicz 8 głosów 1 wstrzymał się

c) Komisja rolnictwa- jeden kandydat Talapka otrzymał 13 „za” 2 wstrzymujące

d) Komisja szkolnictwa- jeden kandydat Mazur otrzymał 15 głosów „za”

e) Komisja statutowa- jeden kandydat Tempka otrzymał 15 głosów „za”

5. Następnie wybrano składy komisji.

a) Komisja rewizyjna

1. Drobny- przewodniczący

2. Talapka- wiceprzewodniczący

3. Kostka

4. Porszke

5. Frankiewicz

6. Jaromin

b) Komisja „ budżetowa”

1. Wójtowicz- przewodniczący

2. Drobny- wiceprzewodniczący

3. Kostka

4. Motor

5. Czarny

6. Gałka

c) Komisja rolnictwa

 

1. Talepka – przewodniczący

2. Porszke- wiceprzewodniczący

3. Chorążak

4. Trzop

5. Frankiewicz

6. Gałka

d) Komisja szkolnictwa

1. Mazur- przewodniczący

2. Tempka- wiceprzewodniczący

3. Wójtowicz

4. Błachut

5. Czarny

6. Jaromin

e) Komisja statutowa

1. Tempka- przewodniczący

2. Mazur- wiceprzewodniczący

3. Motor

4. Błachut

5. Trzop

6. Jaromin

W wolnych wnioskach upomniałem się, aby stronę internetową Gminy uaktualnić.

Na tym zakończyło obrady pierwszej sesji.

Następna sesja odbędzie się 6. 12. 2010r.o godz. 15,00 na której między innymi będzie ślubowanie Wójta, ustalenia wynagrodzenia Wójta oraz przyznanie limitu kilometrów pojazdem prywatnym.

Jaromin