Stowarzyszenie Inicjatywa Społeczna
                 34-236 Sidzina 839
              tel.: 18 26 73 748 lub 608 440 639
e-mail:
 sjaromin@onet.eu

KRS 0000316107
NIP 552-167-91-32
REGON 120801632

 

 

POŁOWA KADENCJI RADY!!!

Z okazji Nowego Roku 2013 życzę Wam i sobie, aby Rada Gminy Bystra-Sidzina podejmowała tylko modre decyzje i aby zanikły te frakcje w Radzie Gminy i pozostała jedna dla dobra mieszkańców Gminy a nie tak jak jest teraz gdzie Rada jest podzielona na kilka grup interesów i tak część Radnych ma większe czy mniejsze powiązania po przez rodzinę interesami z Gminą, inna część Radnych ma w Urzędzie Gminy bądź jednostkach podległych Gminie zatrudnionych bliskie sobie osoby, inni Radni myślą już o następnych wyborach i dbają o to, aby znaleźć się na liście wyborczej razem z Wójtem jest jeszcze jedna grupa, tzw. niezależna, ale większość z nich spogląda w stronę Wójta aby łaskawym okiem spojrzał w ich stronę, oczywiste jest niektórzy Radni mieszczą się w dwóch trzech grupach.

Ja sam miałem wiele intratnych propozycji, aby zaprzestać takiego działania, żeby się nie zeszmacić jak inni odmówiłem-, co samo w sobie uważam za sukces!

Po co ja to piszę? Po to, żeby pokazać jak ta Rada jest ukształtowana według mnie każdy ma prawo działać jak uważa, ale każdy Radny ma obowiązek zostawić swoje prywatne sprawy z boku a zająć się sprawami Gminny- Może to ideał, ale taki już jestem!

Rozpisałem się o Radnych, dlatego, że uważam, że jakby Rada była bardziej stanowcza i wykonywała role kontrolną w stosunku do Wójta to i on zmieniłby swoje postępowanie, a ponieważ w poprzednich kadencjach pozwolono na zbyt wiele Wójtowi to on poczuł, że może robić wszystko, i dlatego taki Radny jak ja, który pokazuje błędy, działania niezgodne z prawem, czy uchwałami oraz niezgodne z dobrymi zasadami współżycia z mieszkańcami jest wszelkimi sposobami mniej lub bardziej perfidnie, opluwany poprzez rozgłaszanie różnych plotek, wkładanie do moich ust słów, które rzekomo miałem powiedzieć oczywiście nie robi to tylko sam Wójt, ale poprzez swoich Radnych (nazwiska znane Czytelnikom) ale także poprzez swoich popleczników.

Reasumując gdyby Rada Gminy była inna i postępowała zgodnie ze swoimi ustawowymi kompetencjami to postępowanie Wójta byłoby też inne, oczywiście nie zamierzam nawoływać do jakiegoś buntu tylko, żeby ta Rada nie była tylko maszynką do głosowani i umiała wywrzeć nacisk na Wójta w sprawach ważnych dla Gminy.

Rozpisałem się o złych stronach działalności Radnych, ale dzięki mojej skromnej osobie jest bardzo mała poprawa są już sesje, gdy wywiąże się merytoryczna dyskusja, czy też Rada przeprowadza kontrole inwestycji (wykrywając nie prawidłości), udało się także Radzie powstrzymać niektóre nie mądre pomysły Wójta ( szkoda, że nie wszystkie), zadawałem wiele pytań interpelacji pisemnych i o dziwo otrzymałem odpowiedzi (co przed kilku laty nie było takie pewne), szkoda, że inni nie piszą (może ze strachu?).

Czytając początek można odnieść wrażenie, że poniosłem same porażki, ale jest to złudzenie, ponieważ uważam, ż odniosłem też (drobne) sukcesy przede wszystkim mam na myśli kilka moich pomysłów udało się przepchać w głosowaniach, następna sprawa to udało się pobudzić Radę przynajmniej w niektórych tematach do merytorycznej dyskusji, wprawdzie jest to rzadkość, ale zrobiono początek, nie będę wspominał o drobnych sukcesach w głosowaniu czy też o sprawach, gdzie udało się zablokować niemądre pomysły.

Wprawdzie ktoś powie, że jest to niewiele na pół kadencji, ale proszę zwrócić uwagę, w jakich warunkach przyszło mnie działać Wójt oraz większość Rady jest przeciw mnie a mimo to tyle się udało pewnie, że nie jestem do końca zadowolony, bo pewnie można było zrobić więcej i lepiej, ale tyle umiałem i tyle się udało, początek jest zrobiony!

Odniosłem także wrażenie, że Wójt wprawdzie niewiele, ale zmienił swoje postępowanie (oczywiście na lepsze). Wszystko to wymaga ode mnie jeszcze wiele pracy, – Co obiecuje, ale oczekuje wsparcia od kolegów Radnych.

Wprawdzie Wójt uważa, że go tylko krytykuje, i tu trzeba powiedzieć jasno, że dobre pomysły same się bronią i nie boją się żadnej krytyki a mądrzy ludzie (z naciskiem na słowo „mądrzy”) umieją wykorzystać krytykę dla podejmowania lepszych decyzji, szkoda, że nie wszyscy to rozumieją!

Z okazji zbliżającego się Nowego Roku 2013r. życzę Wam i sobie, żeby w tym roku Rada uczyniła dalszego krok do przodu w wykonywaniu swoich obowiązków i rozpocznie dbać o interesy Gminy a nie własne, w czym brylują tzw. „przyboczni” (nazwiska znane), ale nie tylko, są tzw. „klakierzy”, którzy wprawdzie nie są w Radzie, ale robią tyle zła, co niektórzy Radni, żeby mnie zdyskredytować, życzę wszystkim, żeby Radni traktowali bycie w Radzie jako obowiązek do pracy dla dobra Mieszkańców, a nie przywileje i wykorzystywanie dla swoich interesów.

Jeżeli idzie o Wójta, życzę Wam i sobie, aby dalszą poprawę w stosunku do nas, czyli jeszcze mniej chamstwa, (w czym moja zasługa) więcej dyskusji i zrozumienia, że jego służba jest nie tylko dla wybranych, ale dla wszystkich mieszkańców, a może się to udać, jeżeli zmieni swoich doradców i życzę Wójtowi samych dobrych pomysłów, bo teraz jest przewaga złych.

Jak najmniej takich głupich wypowiedzi typu z dożynek gdzie stwierdził, że opozycyjni Radni blokują mu wykonanie wielu inwestycji chciałoby się krzyknąć „to dobrze bo mniej Pan zrobił głupstw”.

Ja życzę Wam wszelkiej pomyślności spełnienia marzeń oczywiście zdrowia i chcę zapewnić, że będę dbał najlepiej jak umiem o interesy Gminy myślę, że uda mi się pociągnąć pozostałych rozsądnych Radnych.

Jaromin


ŚWIĄTECZNA SESJA!

Przepraszam, że tak późno piszę relacje z XXVI sesji, ale są dwa powody tego opóźnienia po pierwsze i najważniejsze to moja choroba, która mnie dopadła a drugi, że była to sesja świąteczna, na której nie wiele się działo i tak informacja Wójta była, krótka i mało interesująca a głosowania rozwiązania problemów alkoholowych został przegłosowany bez problemów następnie przedłużenie umowy dla sklepu żelaznego w Sidzinie również odbyło się bez problemów.

W sprawach bieżących najbardziej zaskoczyła mnie wiadomość Wójta o przygotowaniu uchwały o likwidacji Filii Szkoły nr.1 (czyli Szkoły nr.2. Na Górze) ja was ostrzegałem, już w tamtym roku, że przekształcenie w Filię Szkoły nr.1 to tylko chwilowe uciszenie sprawy a Wójt chcę mieć tylko lepszy pretekst i zlikwiduje tą szkołę czyli nie dotrzyma słowa i postawi na swoim a Radni nawet ci, którzy byli przeciw teraz wydają się „za” likwidacją. (jeszcze o tym będę pisał).

Czyli wydaje się, że jest sprawa przesądzaną – za szybko uwierzyliście Wójtowi!!!

Jaromin


DLACZEGO RADNI TAK GŁOSOWLI?!

Na XXV sesji był poruszany praktycznie jeden temat, czyli regulamin i opłata za śmieci,a w związku z tym, że ma być prowadzona akcja informacyjna pozwolicie, że nie będę się na ten temat rozpisywał napiszę tylko krótką relację.
W zapytaniach Radnych było moje pisemne zapytanie, o czym piszę w innym miejscu.
W sprawach regulaminu śmieciowego pozostawiam to fachowcom, bo jak obiecano będzie prowadzona kampania wyjaśniająca tzn. każdy otrzyma regulamin a także ulotki zebrania wiejskie itp.- Zobaczymy! Trzymamy za słowo.
Opłata za śmieci została ustalona, które będą segregować wyniesie 4zł. od osoby a jeżeli nie będą segregowane 12zł. od osoby.
Część Radnych było zdania tak jak twierdził Wójt na jednej komisji, aby segregowane kosztowały 3 zł. od osoby (mój wniosek), ale większość była za kwotą 4zł. od osoby.

Za stawką 3zł byli:

 1. Jaromin

 2. Mazur

 3. Talapka

 4. Błachut

 5. Stramek

Za stawką 4zł.byli:

 1. Kostka

 2. Wójtowicz

 3. Chorązak

 4. Porszke

 5. Tempka

 6. Frankiewicz

 7. Czarny

Wstrzymali się :(jeżeli dobrze dostrzegłem)

 1. Drobny

 2. Trzop

Nieobecny:

Gałka

Czyli 7 Radnych było za stawką 4zł. 5 Radnych było za stawką 3zł.

Wprawdzie Wójt nie opowiedział się dokładnie, za jaką jest stawką, ale sugerował 4zł. i widać niektórzy Radni nie mieli obowiązku ale chcieli się przypodobać Wójtowi albo ze strachu –Gratuluję!

Wiadomo, że opłaty za śmieci wzrosną bardzo dużo, a ta reforma wchodzi od 01 lipca, czyli na to pół roku należało wprowadzić jak najniższe opłaty, bo jestem pewny, że wiele ludzi nie będzie stać płacić tych wszystkich podatków, ale jak widać większa część Radnych więcej sobie ceni przypodobanie się Wójtowi niż dobro mieszkańców.
A umorzenia jak do teraz bywało dotyczą tylko najbogatszych według uznania Wójta –
O zgrozo!
Warto dodać, że jest przewidziany plac do bezpłatnego odbioru śmieci na Sołtystwie, ale jest to tak skonstruowana umowa, że opłata za śmieci będzie od osoby i dlatego, mimo, że będą oddane śmieci na wysypisko każdy będzie musiał zapłacić.

Pozostałe sprawy były mniej ciekawe, może należałoby wspomnieć o Informacji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o kontrolach przeprowadzonych, czyli kontrola mieszkań, ale o tym piszę w innym miejscu i to się pokrywa a rozpatrzenie wniosków i interpelacji to nic nowego terminy są dotrzymane dzięki mnie już udało się nauczyć coś Wójta, czyli odpisuje, ale nie zawsze odpowiada, mam nadzieje, że Radni wreszcie zrozumieją, po co zostali wybrani, żeby sprawować kontrole nad Wójtem a nie tylko klaskać.

W związku ze zbliżającym się Nowym Rokiem życzę im przebudzenia!

Jaromin


Sidzina 30.11.2012r.

Jaromin Stanisław
34-236 Sidzina 839

WÓJT GMINY  BYSTRA-SIDZINA    AURELIUSZ KANIA

Zapytanie

Jakie są kryteria wynajmu mieszkań komunalnych w Sidzinie w budynkach „Agronomówka” oraz „Ośrodek Zdrowia” czy jest możliwe, wynająć mieszkanie mając własny dom?

Uzasadnienie

Po Sidzinie krąży plotka, że mieszkanie w „Agronomówce” zostało wynajęte osobie lub rodzinie, która ma własny dom w Sidzinie.

Wyjaśnienie tej sprawy pomoże ukrócić spekulacje na ten temat, a my będziemy mogli udzielić wyczerpującej odpowiedzi.

Pisemną odpowiedź proszę przesłać na podany adres.

 Radny Jaromin

Poniżej odpowiedź:


CO WÓJT UKRYWA!!!
(Moje wystąpienie na XXV sesji)

Panie Wójcie pan odpisał na moje zapytanie, ale nie udzielił odpowiedzi na moje pytanie, które brzmiało, „Jakie są kryteria wynajmu mieszkań komunalnych w Sidzinie w budynkach Agronomówka oraz ośrodek zdrowia czy jest możliwe, wynająć mieszkanie mając własny dom” napisał pan, że działał Pan zgodnie z przepisami prawa i z tym się muszę zgodzić, ale piszę Pan, że po rozpatrzeniu pisemnych wniosków, zawarł Pan umowę najmu i pytając o kryteria miałem na myśli, że określi Pan, jakie przyjął kryteria najmu mieszkania, dlaczego ta osoba a nie inna, otrzymała przydział na to mieszkanie, a jeżeli idzie o drugą część pytania czy jak ktoś ma własny dom w Sidzinie może wynająć mieszkanie komunalne to Pan Wójt w żaden sposób się nie odniósł.

Według mnie nie ma sensu kluczyć nie odpowiadać na pytanie dla mnie wystarczyłoby stwierdzenie, że ta osoba miała dołek życiowy i z tych czy innych powodów Pan postanowił pomóc tej osobie i ja bym to zrozumiał, a tak robi się niepotrzebnie z tego sprawę.

Byłbym wdzięczny jakby Pan Wójt pisemnie zechciał odpowiedzieć na moje pytania, tylko, jeżeli odpowiedź ma być w stylu jak ostatnio to ja rezygnuje, bo szkoda czasu.

Decyzje pozostawiam wójtowi.

MÓJ KOMENTARZ !

Po przestawieniu tej kwestii i otrzymaniu od Wójta odpowiedzi w jego stylu, że on ma prawo dysponować mieszkaniami, a cała Rada i ja nic nie mamy do tego, i brak reakcji Radnych na taką wypowiedź postanowiłem, że nie będę tracił czasu na czytanie „mądrości” Wójta i zrezygnowałem z dalszej odpowiedzi, oczywiście pytania pozostały bez odpowiedzi:

 • Dlaczego osoba wynajmuje mieszkanie, mimo, że ma dom w Sidzinie?

 • Czym się kierował Wójt wynajmując to mieszkanie?

 • Czy była tylko ze strony Wójta chęć pomocy pewnej osobie czy są jakieś inne powody nieznane mnie może ty Czytelniku wiesz?

 • Czy są podobne przypadki przy wynajmowaniu mieszkań?

Mam prośbę, jeżeli będziesz miał okazję zadaj takie pytanie Wójtowi!

Może tobie odpowie, (w, co wątpię, nie wiem, co Wójt chcę ukryć!).

Jeżeli Radni pozwalają Wójtowi działać na własną rękę gdzie mieszkania komunalne może wynajmować jak własne, według własnego uznania to muszą zbierać tego efekty i nawet najgłupsze pomysły Wójta muszą popierać!- Brawo!

 

Jaromin


Sidzina 27.11.2012r.

APEL STOWARZYSZENIA INICJATYWA SPOŁECZNA!

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
BYSTRA-SIDZINA
Krzysztof Drobny 

Panie Przewodniczący Wysoka Rado Gminy Bystra-Sidzina Zarząd Stowarzyszenia Inicjatywa Społeczna zwraca się z apelem do Rady Gminy Bystra-Sidzina o nie podnoszenie podatków od budynków jak też od gruntów a także od środków transportu.

Uzasadnienie

Według wstępnych informacji, jakie posiada Zarząd Stowarzyszenia Inicjatywa Społeczna jest propozycja podniesienia wszystkich w/w podatków średnio o 5% jesteśmy zdania, że będzie to duże obciążenie dla przedsiębiorców jak również dla wszystkich mieszkańców naszej Gminy. Trzeba jeszcze pamiętać, że wzrosną ceny za zbiórkę śmieci i to znacznie zwłaszcza dla przedsiębiorców którzy w miejscu zamieszkania prowadzą działalność gospodarczą - będą ponosić podwójne opłaty.

Według nas należy rozpocząć oszczędzanie od Urzędu Gminy mamy na myśli dotacje, jakie udziela Gmina jednostką (skansen, GOPTiS, OSP i inne).
Pewnie, że ktoś powie, że są to potrzebne wydatki, ale czy nie można w tych sprawach zaoszczędzić. Dlaczego tak mało ściągnięto dotacji z funduszy unijnych, w porównanie z Gminą Jordanów, wypadamy bardzo słabo.

Należy dołożyć większej staranności w pozyskiwaniu pieniędzy z innych źródeł i nie szukać pieniędzy w kieszeniach mieszkańców.

Jeżeli w/w warunki będą spełnione łatwiej będzie wszystkim zrozumieć podwyżkę podatków bo wiadomo, że jest bardzo wiele spraw, które trzeba finansować, większość tych pieniędzy z podwyżek jest przeznaczone na podwyżki wynagrodzeń.

Zarząd Stowarzyszenia 
Inicjatywa Społeczna


PODWYŻKA PODATKÓW 5% PRZEGŁOSOWANA!!!

XXIV sesja rozpoczęła się zgodnie z planem o godz. 9,00 dnia 30.11.2012r. porządek obrad uległ zmianie ze względu na nie dopracowana uchwały śmieciowej wypadły z porządku obrad punktu 8. podpunkty 9,10,11,12. a te sprawy zostaną omówione na sesji 14.12.21012r.

Następnie przystąpiono do realizacji porządku obrad i tak w zapytaniach Radnych główne sprawy dotyczyły drogi powiatowej ostatnio odebranej wynika z tych wypowiedzi droga w/w jest już odebrana, a z pisma z powiatu wynika, że dalsze sprawy, które były ujęte w poprawkach będą realizowane w miarę dodatkowych środków (czytaj nigdy, a takie sprawy trzeba dopilnować na bieżąco- ktoś zaspał.) jeszcze Wójt wyjaśnił, że w sprawie muru na Sołtystwie był projektant ale projekt zwrócono do poprawek – ktoś chyba wyciągnął właściwe wnioski, pytałem również o obiecaną tablice z telefonem na Wielkiej Polanie oraz co jest z tonażem starych mostów na tej drodze na razie nie otrzymałem odpowiedzi otrzymałem zapewnienie, że będzie w tej sprawie interwencja w Powiecie.

Zadałem również pisemne pytanie o kryteria wynajmu mieszkań w „Agronomówce” cały tekst wraz z odpowiedzią zamieszczę po otrzymaniu wyjaśnień od Wójta.

Kolejnym punkcie były głosowania uchwał, i tak jako pierwsza była uchwała o konsultacja społecznych miałoby być, że bez limitu obecności na zebraniach, co to oznacza można zwołać pięciu ludzi (np. Brygadę remontową) i stwierdzić, że konsultacje się odbyły ja zgłosiłem wniosek, aby obowiązywał próg 2,5% uprawnionych do głosowania 9 radnych poparło 3 wstrzymało się 2 było przeciwnych nie będę pisał, kto bo wiadomo przeciwni oraz wstrzymujący się byli z obozu Wójta! (nie wiem czy ze strachu!?).

Kolejne dwa głosowania były bez historii dopiero przy głosowaniach stawek podatków od środków transportu, i podatek od nieruchomości było trochę różnic i tak odczytano pismo Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Społeczna (poprzedni tekst) następnie ja przedstawiłem swoje stanowisko (osobny tekst) a przedstawiając krótko idzie o to, aby Urząd Gminy rozpoczął oszczędności od siebie a później podnosił podatki.

Głosowanie nad tymi uchwałami przebiegało prawie zawsze tak samo, czyli:

Za podwyżkami 

Kostka 
Wójtowicz
Drobny
Talapka
Tempka
Mazur
Frankiewicz
Czarny
Trzop 
(podatek od środków transp.)

Wstrzymali się

Błachut 
Stramek
Chorążak
Trzop
(podatek od nieruchomości)

Przeciw

Jaromin 
Gałka

Nieobecny

Porszke

                                                               
Drogi Czytelniku przedstawiam, jak kto głosował za tymi ważnymi uchwałami, bo niektórzy mają krótką pamięć i później twierdzą, że głosowali inaczej jak to już nieraz bywało, a zdanie wyrób sobie sam, przy czym w tym wypadku wstrzymanie się oznacza, prawie to samo, co „za podwyżką”

Jeszcze odbyły się pozostałe głosowania, ale już bez historii.

Informacji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonych kontrolach o swojej już pisałem a drugi zespół kontrolował ściągalność należności finansowych i tu zaniepokoiło mnie dwie informacje jedna dotyczyła ściągalności od środków transportu (56%) a druga ściągalność za śmieci (75%) obydwie bardzo niskie!-Prawda.

W sprawach bieżących pytałem o konkurs na dyrektorów GOPTiS i Skansenu odpowiedź do skansenu nie było kandydata, i Dyrektorem p.o. zostanie Pani Czarna (co, przewidziałem).

A w GOPTiS były dwie oferty (jedna osoba się wycofała po moich wpisach i dobrze) po konkursie i rozmowie kwalifikacyjnej została wybrana Pani Kuk czeka, teraz na podpisanie umowy, które ma nastąpić od 1 stycznia 2013r.

Następnie przedstawiła swoje plany zamierzenia muszę przyznać, że są to ambitne plany życząc powodzenia będziemy sprawdzać, jak było do przewidzenia zamierzenia nowej Pani Dyrektor różnią się od poprzedniej Pani Dyrektor, ale to jest zrozumiałe teraz musimy czekać jak będzie wyglądała realizacja?- Życzę powodzenia i trzymam kciuki, żeby wszystko się udało!

I na koniec taka moja refleksja mimo trudnych tematów sesja ta przebiegała bardzo spokojnie nie wiem czy to, dlatego, że była nowa Pani Dyrektor czy też, dlatego, że zbliżają się Święta, widać wyrażanie, że nie było hasła ataku na mnie i dlatego ani Wójt ani jego przyboczni mnie nie atakowali mam nadzieje jest to oznaka zmian, jakie zaszyły w podejściu niektórych Radnych gdzie ja już kilka razy apelowałem, że możemy się ładnie różnić wprawdzie „jedna jaskółka nie czyni wiosny”, ale ufam, że tak już zawsze będzie i podpisuje się pod tym obydwoma rękami – Brawo!!! I tak trzymać!

Jaromin


CZY RADNI WIEDZĄ NA, CO SĄ WYDAWANE PIENIĄDZE Z PODWYŻEK PODATKÓW
(MOJE WYSTĄPIENIE NA XXIV SESJI)

Jak większość Radnych się orientuje jestem przeciwny podnoszenia wszelkich podatków dopóki nie zaczniemy oszczędności od siebie tzn. Urzędu Gminy bo mówienie, że pieniądze z podwyżek podatków potrzebne są na inwestycje podczas gdy te pieniądze przeznaczane są na podwyżki wypłat armii Urzędników uważam za więcej niż absurd!!! A ty Czytelniku, co o tym sądzisz?

Może ktoś powiedzieć, że 5% podwyżki podatków to niewiele, ale jak policzymy wszystkie podwyżki tzn. podatki, śmieci i jeszcze inne to się tego nazbiera!

A oto przykłady, które znalazłem w projekcie budżetu na 2013r. dostrzegłem, że wpływy z wszystkich podatków wyniosą około 40  000 zł. i wydaje się to niewiele licząc na inwestycje ale jest inna sprawa dla mnie niezrozumiała wydatki na Urząd Gminy wzrastają w stosunku do 2012r. około 67  000zł. a wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrastają o około 57  000 zł. jeszcze jedna ciekawa sprawa to GOPTiS gdzie proponowany wzrost kosztów ogółem wynosi około 16  000zł. a koszt utrzymania etatów wzrasta prawie 35  000zł. a płace wzrastają około 22  000zł.

Wzrost wydatków w skansenie o prawie 9  500 zł. ale za to koszt utrzymania etatów wzrasta o około 26  000zł. a płace wrastają przeszło 22  000zł.

Na tych kilku przykładach widać gdzie pieniądze z podwyżek podatku są lokowane na pewno nie są to inwestycje, ale wzrost wynagrodzeń, na, które jest nawet za mało, ale o tym będziemy mówić przy omawianiu budżetu na 2013r. mnie w tym wszystkim brak tylko podwyżki dla Wójta i to byłby już komplet-Prawda.(Chociaż wiem, że był taki projekt, ale chyba kogoś ruszyło sumienie).

Szanowni Radni czy nie jesteśmy przeciwnością Janosika, który zabierał bogatym a dawał biednym, bo my chcemy robić odwrotnie zabierać biednym a dawać bogatym.

Powtarzam, jeżeli nie będziemy oszczędzać na wszystkim gdzie można to podnoszenie podatków wydaje się nieuzasadnione i trudne do zrozumienia przez mieszkańców Gminy a w tych ciężkich czasach, gdy kryzys puka do naszych drzwi to wygląda tak jakbyśmy podcinali gałąź, na której siedzimy, bo dobijanie naszych drobnych przedsiębiorców podatkami to jest samobójstwo, i zamiast zysku będziemy mieć tylko straty.

Stawiam wniosek „zostawić podatki na takim samym poziomie jak 2012r.”, bo już po tych kilku przykładach widać, gdzie idą pieniądze z podatków nie jestem pewien czy tak to powinno wyglądać.

Wysoka Rado proszę o poparcie mojego wniosku.

Radni będą mieli okazje pokazać, że nie są tylko za podnoszeniem podatków, ale także za oszczędnościami wydatków głównie nie podnoszenia wypłat, bo niedługo będziemy pracować nad budżetem na 2013r. zobaczymy czy Radni, którzy głosowali za podwyżką podatków teraz będą głosować za oszczędnościami wydatków! Będziemy sprawdzać, ale znając życie większość Radnych jest przeciwna wszelkim oszczędnością i trudno liczyć, że teraz przeciwstawią się Wójtowi- obym się mylił!!!

Jaromin


KONTROLA PRZEDSZKOLA.

W dniu 16.11.2012r. przeprowadziliśmy kontrole z prac przy budowie przedszkola w Sidzinie zespół kontrolny w składzie Stanisław Jaromin i Adam Gałka.

W czasie w/w kontroli wyjaśnienia składała insp. UG Pani Bożena Małek oraz skarb.UG pani Katarzyna Klimala.

Zapoznaliśmy się z dokumentami:

 1. Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu na przebudowę i rozbudowę przedszkola w Sidzinie z dnia 21.05.2007r.

 2. Umową na wykonanie projektu z dnia 14.06.2007r.

 3. Z aneksami do w/w umowy

 4. Dokumentami ogłoszenia przetargu na w/w inwestycje

 5. Umową na przebudowę i rozbudowę przedszkola z dnia 04.06.2010r.

 6. Dokumentacją z postępowania na roboty dodatkowe z dnia 30.09.2010r.

 7. Zapoznano się z dziennikiem budowy.

 8. Protokół odbioru końcowego.

 9. Zapoznano się z wartością robót dodatkowych na przedszkolu nie objętych dofinansowaniem

 10. Umowa z MRPO (Małopolski Regionalny Program Operacyjny)

 11. Zapoznano się z informacją pokontrolną Urzędu Marszałkowskiego

Po zapoznaniu się z w/w dokumentami zespół kontrolny w/w składzie stwierdził:

W pierwszym zapytaniu ofertowym nie wyłoniono wykonawcy, ponieważ dwie oferty złożone były za wysoko wycenione i po negocjacjach zostały w drugim zapytaniu zostały obniżone ceny i wybrano najniższą, którą złożyła Firma Usługi projektowe i nadzory budowlane Grzegorz Iciek, z którą to firmą podpisano umowę dnia 14.06.2007r. na kwotę 20738,78 zł. z terminem wykonania 28.12.2007r. następnie dnia 29.02. 2008r. podpisano aneks do w/w umowy na kwotę 24  738, 78 (4000) w związku z dodatkowymi pracami między innymi trzeba było wykonać dodatkowe prace przy betonowych ławach.

Następnie ogłoszono przetarg na wykonanie przebudowy i rozbudowy przedszkola w Sidzinie złożono 8 ofert odrzucono jedną ofertę, jako, że nie spełniała warunków przetargu, wybrano najtańszą ofertę zakład ogólnobudowlany Andrzej Plaszczak Kojszówka na kwotę

1 155 359,63zł. z terminem realizacji 31.08.2011r. po czym dnia 04.06.2010r. podpisano umowę z w/w firmą, w trakcie realizacji robót stwierdzono wykonanie dodatkowych robót

Spisano odpowiednie protokoły dotyczące:

 1. podbicia i izolacja fundamentów

 2. podbicie betonem ław lub ścian fundamentowych

 3. wykonanie wentylacji mechanicznej

 4. wykonanie WC dla niepełnosprawnych

Przeprowadzono postępowanie z wolnej ręki i podpisano z głównym wykonawcą dnia 30.09.2010r.umowę na wykonanie w/w prac na sumę 97  983, 03 zł. po zmianie VAT-u suma wzrosła do 98  679,13 zł.

Wartość robót podstawowych na budynku przedszkola wyniósł 1  118  581,06 zł. wartość robót dodatkowych po zmianie stawki VAT wyniosła 98  679,18 zł. co daje sumę 1  217  260, 24 zł.

To jest suma podstawowej inwestycji wraz z aneksem na roboty dodatkowe.

 

Dziennik budowy jak wynika z wyjaśnień Pani Inspektor Małek był prowadzony na bieżąco i są tam wpisy robione średnio jeden raz w tygodniu.

Gminnym Inspektorem robót budowlanych był Zbigniew Jaros

Odbiór techniczny odbył się 30.09.2011r.usterek nie stwierdzono w czasie odbioru obecni byli:

 1. Wójt

 2. Inspektor Urzędu Gminy

 3. Inspektorzy nadzoru budowlanego, sanitarnego, elektrycznego i inni inspektorzy.

Mnie się rzuca brak przedstawicieli Rady Gminy wprawdzie nie jest to obowiązek, ale dobry zwyczaj, że przy odbiorach są obecni Radni.

Wartość robót na przedszkolu nie objętych dofinansowaniem 53  002,52 zł. a były to następujące roboty:

 1. wykonanie belki wzmacniającej strop między salą lekcyjną a zapleczem kuchni

 2. wykonanie okładzin gipsowo-kartonowych (szczególnie jadalnia oraz inne)

 3. wykonanie ścianek działowych lub zewnętrznych

 4. roboty murarskie ścianki nadproża itp.

 5. baterie umywalkowe lub drzwi oraz inne.

Budynki mienia komunalnego (jako roboty dodatkowe) wyniosły 63  344,31zł i obejmowały centralne ogrzewanie płytki prawdopodobnie w kuchni jadalni (nie wyjaśnione).

Ogrodzenie wykonała brygada UG koszt materiału wyniósł 5942,95 robocizna nie jest obliczona.

Całkowity koszt robót tzn. inwestycja, promocja, remonty, nadzór, ogrodzenie wyniosło

1  457  293, 22 + robocizna brygady remontowej, trzeba byłoby jeszcze dodać koszty przygotowania i przenoszenia sklepu Państwa Pactwów oraz ewentualnie koszt, jeżeli był płacony Pani Kanii (wójt twierdzi, że sklep Pani Kani nie otrzymał z tego tytułu żadnych pieniędzy) oraz bankowi także budowa murów od strony plebani czy drogi (barierki + płytki) ale te ostatnie kwestie według mnie nie mogliśmy kontrolować.

Równocześnie zaznaczam, że nie byliśmy na terenie przedszkola ze względu na brak czasu i dlatego przyjęliśmy informacje od Pani Inspektor, że za prąd wodę i centralne ogrzewanie jest opłacone przez poszczególnych najemców na podstawie subliczników, (ja tych podliczników nie widziałem jak któryś z Czytelników widział proszę o informacje) a blacha z dachu po rozbiórce jest składowana brak ewidencji ile tej blachy czy jest wszystka – nie wiem!

W sprawie dopłaty MPRO to całkowity wartość projektu 1  302  520,07 zł. na co się złożono inwestycja budynku wartość 1  217  260,24 zł. promocja, nadzory wartości 85  259,83 zł.

Trzeba zaznaczyć, że ze względu, że część budynku przeznaczona pod działalność komercyjną przyjęto zasadę, że dofinansowana będzie 73,60% inwestycji i są to koszty kwalifikowane a pozostałe 26,40% jako inwestycja komercyjna i tak obliczone kwoty są jako niekwalifikowana część wydatków.

Kwalifikowana część wydatków wyniosła 979  333, 37 żł. i dopiero z tego jest dofinansowane 70% inwestycji i tak dofinansowania wyniosła 685  533,36 zł. niestety wielkość tego dofinansowania została obniżona o 41  204,43 zł.(kwotę tą zwrócono) ze względu na to, że jak piszą w informacji pokontrolnej można było przewidzieć WC dla niepełnosprawnych oraz wentylacja mechaniczna w związku z tym wydatki zostały przeniesione jako wydatki niekwalifikowane, ostateczna kwota dofinansowania wyniosła 644  328,29 zł.

Trzeba jeszcze zaznaczyć, że nie otrzymaliśmy ostatecznego wyjaśnienia sprawy, co będzie, jeżeli nie osiągniemy ilości 172 dzieci w przedszkolu jest tylko zapisane, „że stopień osiągnięcia wskaźnika będzie weryfikowany w okresie trwałości projektu”.

Reasumując kontrolę, należy zaznaczyć, że koszty udokumentowane i potwierdzone wydane na przebudowe i remont budynku przedszkola w Sidzinie wyniósł 1  457  293, 22 zł. plus te sprawy opisane wyżej, (które nie są a powinny być ujęte w kosztach całkowitych inwestycji) a zwrot z dofinansowania 644  328,29 zł. czyli Gmina dopłaciła 812  964,93 zł.

Według mnie wiele spraw, które trzeba było robić jako roboty dodatkowe można było przewidzieć mam tu na myśli zaprojektowanie WC dla niepełnosprawnych, czy też mechaniczna wentylacja (projektant) czy też wykonanie belki wzmacniającej, wykonanie ścianek ogólnie mówiąc powiększenie kuchni czy jadalni wydaje się oczywistością.

Nie jest też dla mnie zrozumiałe skoro był aneks projektanta przy ławach, dlaczego ta sprawa nie znalazła się w projekcie podstawowym.

Materiał z rozbiórki powinien być z ewidencjonowany przez komisję, gdzie jest stwierdzone, co może być wykorzystane a co jest ze złomowane.

Następna sprawa to wycenienie prac wykonywanych przez brygadę remontową wydaje się oczywistością, bo nie trudno przecież obliczyć roboczo-dniówkę tym bardziej, że na pewno jest nadzór nad tymi robotami.

Według mnie można było podnieść czynsz dla sklepów w związku z wykonaniem centralnego ogrzewania, ale tego nie zrobiono, dlaczego?

Wnioski:

 1. Zwiększyć nadzór nad projektowaniem inwestycji określając, co ma być ujęte w projekcie oraz wymóc na projektancie określenie, co jest wymagane, (jakie urządzenia,) do odbioru inwestycji.

 2. Materiały z rozbiórki powinny być ewidencjonowane.

 3. Prace wykonywane przez brygadę remontową muszą być wycenione.

Jak Czytelnicy wiedzą zawsze byłem przeciw przerabianiu starej szkoły na przedszkole i teraz się to potwierdziło bo za te pieniądze czyli prawie 813 tyś. zł plus przenosiny sklepu a także przebudowa murów od plebani i drogi oraz barierki to jeszcze dodatkowe koszty za te same pieniądze można było wybudować nowy budynek przygotowany na przedszkole z parkingiem oraz odpowiednim placem zabaw, a według mojej wiedzy dopłaty unijne można było dostać więcej i szybciej ale ktoś kto to robił miał swój cel, i jeszcze jedno nie wierzcie tym Radnym którzy teraz twierdzą, że byli przeciw tej inwestycji, skoro tak to kto Wójtowi już w 2007r. przyznał pieniądze na projekt a później na budowę.

Państwo Radni trzeba mieć odwagę przyznać się do swoich decyzji, które nie zawsze były trafne, bo teraz wszyscy tzw. „starzy” Radni twierdzą, „że byli przeciwni”- może by tak uderzyć się w pierś i powiedzieć zrobiliśmy błąd ale to trzeba mieć to coś, tym bardziej, że na spotkaniu ówczesnych Radnych z Zarządem Stowarzyszenia Inicjatywa Społeczna nie słyszałem głosów przeciw rozbudowie przedszkola ale niektórzy mają krótką pamięć!.

JarominSidzina 01.10.2012r.
Jaromin Stanisław
34-236 Sidzina 839

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA
KRZYSZTOF DROBNY

Wniosek

Składam wniosek do Rady Gminy Bystra-Sidzina, aby obwód nr.3. był podzielony na następujące okręgi do głosowania:

Okręg nr. 8. Przybysiowa, Krzywiczkowa, Kostkowa, Kulkowa, Mrózkowa.

Okręg nr. 9. Kolanowa, Jarominy, Migasy, Malinowa, Sołtystwo, Kluskowa.

Okręg nr. 10. Podleśna, Do Kamieńskiego (Kamycko-Zagrody), Wielka Polana, Chorążowa, Lipowa.

Okręg nr. 11. Janeczkowa, Sochowa, Pasternakowa, Motorniowa, Gorylowa Dolna, Gorylowa Górna, Kotówka.

Uzasadnienie

Wszystkie okręgi do głosowania graniczą ze sobą tylko w proponowanej uchwale okręg nr.3. połączenie roli Kolanowa, Jarominy, Migasy z rolą Podleśną Zagrody jest naszym zdaniem merytorycznie nieuzasadnione wydaje się, że połączenie Kolanowa, Jarominy, Migasy z Sołtystwem i ewentualnie Kluskówką wydaje się uzasadnione, ponieważ wszystkie te role graniczą ze sobą również role Podleśna, Zagrody, Chorążowa, Lipowa graniczą ze sobą.

W związku z powyższym nasza propozycja obwodów do głosowania wydaje się uzasadniona

i bardziej zrozumiałą dla mieszkańców oczywiście możliwe są zmiany w naszych propozycjach, ale łączenie roli Migasy z Wielką Polaną wydaje się propozycją niezrozumiałą, wielu mieszkańców moich rozmówców było zdziwionych a nawet zaskoczonych proponowanym podziałem obwodu nr. 3. na takie okręgi do głosowania. (szczególnie okręg nr. 9).

Zwracam się do Wysokiej Rady o poparcie mojego wniosku.

Radny Jaromin


WÓJT OBRAŻONY NA MIESZKAŃCÓW!!!

XXIII sesja Rady Gminy Bystra-Sidzina rozpoczęła się zgodnie z planem 12.10. o godz. 9,00.

W informacjach wójta zwróciłem uwagę przede wszystkim na powierzenie p.o. Dyrektora GOPTiS Panu Szymon Nieużytek a p.o. Dyrektora Skansenu Pani Stanisławie Czarnej oraz na ogłoszeniu konkursu na Dyrektorów w/w jednostek i tak dopytałem, że do skansenu złożono jedną ofertę (sądzę, że wszyscy wiedzą, kto to jest) a do GOPTiS-u trzy oferty

( sądzę, że wiem, która oferta zostanie wybrana).

W zapytaniach Radnych najwięcej dyskusji wywołała sprawa budowanej drogi powiatowej i tak będąc przy odbiorze tej drogi zwróciłem uwagę między innymi (pozwólcie, że poruszę tematy, których nie można już naprawić pozostałe przedstawię w innym miejscu) i tak idąc z Wielkiej Polany:

1. Uskok poniżej leśniczówki, który już tam był na nowej nawierzchni znowu się pojawił wykonawca twierdzi, że utwardzenie podłoża nie miał zapisane w umowie (To tak jakby zmieniając dach układał dachówkę na zgniłe krokwie) dziwne, że nie bierze odpowiedzialności jak będzie wyglądał asfalt po następnym roku, wprawdzie jeden z obecnych Radnych tłumaczył, że jak był podobny problem w Zubrzycy to trzy razy zrywali i utwardzali, ale nie na wiele się to zdało nasze tłumaczenia i przekonywania, zostało na tym, że to było po za zakresem kontraktu- Czyżby?

2. Następna sprawa to mur koło rzeki na Wielkiej Polanie tu jest inna sprawa, bo to nie było ujęte w projekcie, co jest oczywiście błędem- mur jest w opłakanym stanie podmyły, rozwalony, (jakby ruszył go nogą to by się rozleciał) miejscami brak muru wiadomo już dzisiaj, że następnej powodzi nie przetrzyma i zabierze drogę a pieniędzy już chyba długo nie dostaniemy na tą drogę!

3. Brak poszerzenia drogi na Sołtystwie-, ale o tym już pisałem.

4. Sławne korytka koło drogi na Wielką Polane- o tym jużpisałem.

5. Chodnik na moście na Sołtystwie jest zrobiony po prawej stronie idąc z Sidziny gdy chodnik przed i za mostem jest po lewej stronie- trzeba zapytać projektanta czy on na pewno dobrze się czuł wtedy gdy projektował ten most.

6. Było jeszcze wiele drobnych niedoróbek, ale firma poprawia to teraz trudno się łudzić, że zdąży wszystko poprawić jest tych usterek około 100 i muszę się pochwalić, że bardzo wiele poprawek wniosłem ja osobiście „jako nowy Radny”.

Nie piszę tego, żeby umniejszać sukces, jakim na pewno jest budowa tej drogi czy umniejszać zasługi ludzi, którzy się przyczynili do realizacji tej inwestycji tylko pokazuje, co można było zrobić lepiej i żeby wyciągnąć odpowiednie wnioski na przyszłość, bo według mnie, zabrakło kontroli bo nie jest prawdą, że jak robi powiat to my nic nie możemy skoro jest to robione na naszym terenie i my dokładamy pieniądze gdy się robi wspólnie jakąś inwestycje musi być w Gminie Urzędnik odpowiedzialny za kontrole na każdym etapie i zgłaszać wszelkie nie dociągnięcia Wójtowi i Radzie.

Widać dzięki zaangażowaniu mnie i kilku Radnych udało się prawie w ostatniej chwili poprawić zjazd do Krzywickiego w Bystrej wprawdzie daleko do ideału, ale jest lepiej jak było gdyby nie interwencja. Jest to przykład, że można było wpływać na tą inwestycje!

Mam informacje z wiarygodnego źródła, że w Gminie Jordanów był projekt przedstawiony dwa tygodnie przed zatwierdzeniem i odpowiednia komórka przestudiowała a następnie Rada zaopiniowała (czyżby, dlatego Gmina Jordanów nie chce dopłacać)- czy w naszej Gminie było podobnie?- Jeżeli nie to dlaczego?

Jeszcze raz powtarzam nie chcę i nie zamierzam pomniejszać sukcesu, jakim jest remont tej drogi i ludzi, którzy się w to zaangażowali (czapki z głów), bo ja osobiście tylko kibicowałem, ( z wiadomych względów) żeby ta inwestycja się udała, ale muszę stwierdzić, że znam osoby, które były przeciwne tej inwestycji a teraz nadstawiają pierś do orderów, ale takie jest życie, które najlepiej przedstawia przysłowie „ Sukces ma wielu ojców, porażka jest sierotą”.

Przy okazji stwierdzenie wójta, że nowi Radni nie powinni się odzywać uważam za niezrozumiałe-, bo musiałby dać instrukcje ile kadencji trzeba być Radnym, żeby można się odzywać-być może nowe spojrzenie na sprawę tylko pomaga a przy okazji mam nadzieje, że czasy niemej Rady odeszły bez powrotnie!

Jeżeli zbiera się zasłużone laury to trzeba również przyjąć krytykę nie zawsze zawinionej, należy skończyć z robotą byle jak i mówić jakoś to będzie, bo skoro się daje pieniądze to należy wymagać jak najlepszego wykonania.

Reasumując nie jest to krytyka samej inwestycji, lecz próba pokazania, co można było zrobić lepiej (oczywiście o niektórych sprawach już pisałem i nie będę się powtarzał) i powtarzam wyciągnąć odpowiednie wnioski na przyszłość.

Przyjęto plan zagospodarowania wsi Bystrej i Sidziny z tym, przyjęto również wniosek, aby dążyć do zlikwidowania zbiorników wodnych zaprojektowanych w Wojewódzkim planie zagospodarowania w obydwu wsiach.

Następnie przyjęto podział Gminy na okręgi do głosowania na mój wniosek nastąpiła zmiana w obwodzie trzecim w stosunku do pierwotnego, o czym w innym miejscu.

Przyjęto uchwałę o przyznaniu dotacji z budżetu dla OSP Sidzina na budowę garaży w wysokości 68  000 zł 11głosów „za” 1 „przeciw” 3 „wstrzymujące”.

W sprawach bieżących na wniosek Przewodniczącego Rady Pana Drobnego rozpoczęła się dyskusja na temat kanalizacji, początkowo wójt wraz ze swoimi przybocznymi (nazwiska te same, co zawsze) byli przeciwni takiej dyskusji a nawet robili minę, że są obrażeni na mieszkańców, że głosowali w ten sposób w referendum następnie wójt rozpoczął trochę dyskusji merytorycznej jednak cała sprawa rozbijała się o pieniądze a raczej brak wprawdzie wójt wspominał, że na kanalizację ciśnieniową mógłby zdobyć dotacje moja riposta była jednoznaczna ile lat to już szuka pieniędzy i ile zdobył na kanalizację?- odpowiedzi nie było, bo musiałaby być negatywna.

Teraz można opowiadać ile to można było zdobyć pieniędzy tylko wtedy, gdy był czas pieniędzy nie było- Przypomina mi się „słoń w karafce”

Pan Przewodniczący zaproponował bardzo dobrze, aby w pierwszej kolejności wykupić działkę pod oczyszczalnie w Bystrej a następnie przygotować projekty etapami, co nie bardzo odpowiadało wójtowi później już jakby zaczął przychylać się do takiej koncepcji.

Ja zwróciłem uwagę, aby się nie obrażać się na mieszkańców, bo skoro wójt obraził się na mieszkańców trzeba wiedzieć, co zrobić ja bym wiedział, ale do tego trzeba mieć to coś, co cechuje prawdziwego mężczyznę lub trochę honoru!

Panowie jak nie umiecie albo nie chcecie to zrobić zróbcie miejsce innym, którzy potrafią rozwiązać ten problem (jest wielu ludzi, którzy wiedzą jak to zrobić).

Brawo dla Przewodniczącego Rady, że podjął tak trudny temat, wprawdzie to tylko początek dyskusji i jak obiecał Przewodniczący, że będzie dyskutowana na następnej sesji.

W sprawach bieżących poruszałem jeszcze brak tabliczek na budynku B Urzędu Gminy, oraz brak linii na skrzyżowaniu na Sołtystwie oraz źle postawione lustro.

Jest jeden jak sądziłem bardzo poważny człowiek, który rozpowiada o mnie różne rzeczy ja nie wiem czy ten pan ma dostęp do Internetu, ale proszę przekażcie mu, że moja odpowiedź jest tylko jedna, ponieważ przysłowia są mądrością narodu odpowiem przysłowiem „niech ten pan modli się o zdrowie, bo o rozum już za późno”.

Jaromin


CO ZROBIĆ, ŻEBY ZOSTAĆ DYREKTREM W GMINIE BYSTRA-SIDZINA?!!!

Wieś Gminna niesie, że szykują się zmiany na stanowisku p.o. Dyrektora GOPTiS-u jak twierdzą dobrze poinformowani pani Kinga wyleciała ze stanowiska z hukiem dosłownie, jak donoszą naocznie świadkowie bardzo ostrą rozmowę z wójtem słychać było aż na plebani w Bystrej (przypominam o przykazaniach) a z tego, co było na dożynkach widać, kto jest nominowany na to stanowisko!

Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, bo wójt ma prawo przyjmować i zwalniać pracowników tylko styl, w jakim to się dokonuje budzi mój nie smak.

Wprawdzie pani Kinga nie była Dyrektorem z mojej bajki, ale widać, że starała się wykonywać swoje obowiązki jak umiała najlepiej, a „wsadzanie” na dyrektorskie stanowisko tylko, dlatego, że jedna pani na ostatnim zebraniu wiejskim chwaliła wójta i okazała się bardzo bliską osobą nominowanego dyrektora!(pewnie przypadek)- Co o tym sądzisz?

Ja wprawdzie nie znam tego pana i być może jest to dobry kandydat, ale już na starcie zrobili takie rzeczy, które dyskwalifikują go na to stanowisko i to jeszcze długo będzie odbijało się jemu i jego bliskim czkawką! Nie wiem jak samo poczucie wymienionych osób, bo ja bym się czuł z takim piętnem bardzo źle, żeby nie powiedzieć paskudnie, ale to jest zależne, jaką kto ma wrażliwość.

Jedyny plus z całej tej zawieruchy jest taki, że wójt zrozumiał to, o czym już dawno mówiłem, że festyny nie mogą być finansowane tylko z Gminy, ale także od sponsorów i tak polecił na festyn 02.09.2012r zdobyć pieniądze od sponsorów.- Jednak można!

Również w skansenie szykują się zmiany dotychczas pani Kinga była dyrektorem GOPTiS i skansenu a teraz trzeba rozdzielić te dwie jednostki i mianować dyrektora skansenu a kto zostanie nie trudno zgadnąć będzie to osoba, wobec, której wójt ma do spłacenia dług wdzięczności za dotychczasowe działania i zachowania wobec wójta.

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora obydwu tych inwestycji to obowiązek prawny a tak naprawdę sztuka dla sztuki skoro wiadomo, kto zostanie dyrektorem.

Widzicie, jakie to proste zostać dyrektorem wystarczy zabrać rodzinę na zebranie wiejskie zachwalać poczynania wójta nie wspominać o błędach albo odpowiednio klaskać i już jest dyrektor w rodzinie!- Prawda, że proste!

Mnie osobiście żal osób nominowanych na dyrektorów, bo być może są to ludzie, którzy będą sprawować dobrze swoje obowiązki, ale dzięki stylowi wójta już na starcie otrzymali etykietkę, która będzie wlekła się za nimi do końca, bo już teraz cała Gmina „huczy” o tych osobach! -Gratuluję.

 

Jaromin


DOŻYNKI W WYKONANIU WÓJTA!!!

Jak większość Czytelników się orientuje w dniu 26.08.2012r odbyły się w Sidzinie dożynki Gminne zgodnie już z tradycją rozpoczęło się od Mszy Sw. a później swój popis dał też tradycyjnie wójt, który wystąpił początek nawet mnie się podobał, gdy wyraził uznanie dla rolników za ich trud uprawy roli oraz przedstawił nie zawsze swoje osiągnięcia ( ale to można jeszcze wybaczyć) natomiast w drugiej części wystąpienia usłyszeliśmy jak to ta Rada przeszkadza jemu w rządzeniu (cytuje z pamięci jeszcze takiej Rady nie było), w której jest opozycja nie wiem jak i kogo zaliczył do opozycjonistów wiem natomiast na pewno, że wśród nich jestem ja z czego jestem dumny, bo dzięki takiemu działaniu udało się zapobiec niektórym głupim decyzją (niestety nie wszystkim), a że staramy się „patrzyć na ręce” to jest obowiązek Rady a ten kto ma czyste sumienie nie ma się czego bać!- Prawda.

Można działać jak poprzednia Rada, która umiała ładnie klaskać nie umiała czy nie chciała przeciwstawiać się wójtowi, który jako jedyny miał we wszystkich sprawach racje.

Tutaj muszę zgodzić się z wypowiedzią wójta, który stwierdził, że zgoda buduje nie zgoda rujnuje tylko widzę, że wójt ma kłopoty z rozróżnieniem dyskusji od kłótni, czyli można tylko wójtowi przyklasnąć (jak niektórzy Radni to robią od samego początku-, którzy to wiadomo), bo jak krytykujesz i przedstawiasz swoje argumenty to już jest kłótnia-Czego ja nie rozumiem!

Moim zdaniem konstruktywna krytyka więcej przyniesie korzyści niż nawet najgłośniejsze klaskanie i umizgi, które nic nie dają i czym prędzej zrozumie to wójt oraz niektórzy Radni to będzie lepiej dla niego i Gminy!

Następna sprawa, którą nagłośnił wójt środki unijne już tyle o tym pisałem, że chyba nie ma co dodawać chyba tylko to, że podczas gdy środki zdobyte przez naszą Gminę można policzyć na palcach jednej ręki podczas gdy w sąsiedniej Gminie Jordanów trudno znaleźć inwestycje która nie byłaby dotowana ze środków unijnych – Jeszcze dużo nauki a później już tylko chwalenie się Panie Wójcie!

Dowiedziałem się również z tego wystąpienia o plotkach, jakie krążą na jego temat, że bierze łapówki, kumoterstwo itp., (o czym ja nie słyszałem) jak te sprawy są krzywdzące dla niego po tych wypowiedziach mam mieszane uczucia, bo w myśl przysłowia „tłumaczy się ten, co ma coś na sumieniu” a skoro nic nie słyszałem na ten temat sam nie wiem, co o tym myśleć

–A ty Czytelniku, jakie masz zdanie? Może wójt przy najbliższej okazji wyjaśni, co miał na myśli.

Powoływanie się wójta na 10 przykazań z jego zachowaniami się w różnych sytuacjach wydaje się nadużyciem, żeby nie powiedzieć świętokractwym chyba, że traktuje się przykazania bardzo wybiórczo!

Większość ludzi nie mogła tego słuchać i opuszczało miejsca udając się w stronę dystrybutorów jedyną osobą, która była zapatrzona i zasłuchana z podziwem dla wójta była pani K., co nie dziwi.

Moim zdaniem wójt ma prawo takie rzeczy wypowiadać tylko trzeba dobrać miejsce i czas, bo jak się zrobi w nieodpowiednim czasie i miejscu to się psuje całą imprezę. – Myślę, że wójt wyciągnie odpowiednie wnioski!

Jak widać z powyższego słuchając wójta można było dostać niestrawności dlatego zrezygnowałem z obiadu dożynkowego.

Jaromin


PRZEBUDZENIE „PRZYBOCZNYCH”!

XXII sesja odbyła się zgodnie z planem 10 sierpnia 2012r porządek obrad był realizowano i sprawy toczyły się spokojnie, czyli było trochę pytań np. ja zadałem pytanie wójtowi, dlaczego i kto wyraził zgodę na zajęcie części parkingu w Sidzinie? Odpowiedź była, że wójt wydał zarządzenie o udostępnieniu bezpłatnie parkingu w Sidzinie i placu w Bystrej.

Może sprawa nie warte by była interesowania gdyby nie fakt, że wójt zapomniał poinformować o tym fakcie Radę oraz, że bezpłatnie, trudno uwierzyć w przypadek.

Następnie przyjęto uchwałę w sprawie modernizacji i rozbudowy sortowni na wysypisku śmieci w Suchej jest to sprawa nie do końca dla mnie jasna, bo skoro my musimy włożyć pieniądze w tą inwestycje wprawdzie zapewniano mnie, że z tego tytułu nie nastąpi wzrost kosztów śmieci dla mieszkańców, ale od razu dodano, że i tak będziemy o około 100% płacić więcej za śmieci od nowego roku, dlatego to nie jest dla mnie jasne. Co o tym sądzisz Czytelniku?

W następnym punkcie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wyniki pracy Komisji muszę przyznać, że zrobił to bardzo delikatnie,( odniosłem wrażenie jakby ktoś wpływał na niego), nie przedstawiając wszystkich szczegółów, dlatego ja zabrałem głos i przedstawiłem swoje stanowisko, bo drogi Czytelniku musisz wiedzieć, że zaraz na początku rozpoczęcia pracy Komisji zapytałem Radnego Kostki członka Komisji czy to prawda, że roboty te wykonuje firma szwagra jak usłyszałem odpowiedź twierdzącą zaproponowałem mu honorowe wyjście z sytuacji i zawieszenie swojego członkostwa w pracach Komisji nad tą sprawą ( powinien sam to uczynić!), wprawdzie zrobił to bardzo niechętnie ale chyba nie miał innego wyjścia.

A same odbiory przerosły moje wyobrażenia jak takie roboty są wykonywane, bo gdy Radny Gałka zgłosił taki wniosek myślałem, że będziemy mogli pokazać tylko jakieś poprawki okazało się, że pierwszy odbiór 31.07. 2012r. pokazał, jak takie roboty się wykonuje wszystkie drogi miały nasypane najwyżej 10 cm zamiast 30-40 cm jak było zapisane w umowie (za co brała firma pieniądze) o korytowaniu to firma dowiedziała się chyba od nas albo przy wystawianiu faktury.

Drugi odbiór wyznaczono na 7. 08.2012r i okazało się, że było tłucznia dosypane w niektórych miejscach prawie dwukrotnie a mimo to i tak prawie wszędzie stwierdzono braki i tak na drodze na Małej Sidzinie praktycznie na wszystkich wykopach brakowało odpowiedniej grubości nawierzchni jaka jest zapisana w umowie na drodze u „Kurzynca” asfaltu w najgrubszym miejscu było około 8 cm w innych miejscach było około 4-5 cm a powinno być 10 cm w Bystrej na 8 wykopów w 5 stwierdzono braki mimo tych braków inspektor nadzoru odebrał te drogi i wszystko byłoby w porządku gdyby firma wystawiała fakturę tylko za materiał zużyty do wykonania tego zadania ale wypłata następuje za to co jest na umowie.

Ciekawie, bo zapytałem o dziennik budowy wójt stwierdził, że przy tego rodzaju robotach nie jest stosowny, podczas gdy w umowie jest zapis, że wszelkie uwagi inspektor nadzoru wpisuje w dzienniku budowy, czyli odpowiedź wójta była w jego stylu nie ważne, co jest zawarte w umowie ważne, co on myśli!

Strach pomyśleć, co by było gdyby tej kontroli Rada Gminy nie zleciła skoro mimo trzykrotnej kontroli jeszcze jest tyle nie doróbek, czyli wszystko to jest robione poza jakąkolwiek kontrolą, (za co bierze pieniądze inspektor nadzoru) gdzie była kontrola Urzędu Gminy?

Niestety jest też wina po stronie Rady Gminy, bo naszym obowiązkiem jest kontrola pracy Urzędu, czego było brak, co nie można inaczej nazwać jak skandalem!

Drogi Czytelniku wyobraź sobie jak wyglądało by wykonanie tych dróg gdyby nie kontrola Komisji Rewizyjnej – dlatego nie dziwi zachowanie niektórych Radnych przy następnych wniosek ale o tym trochę później.

Jak twierdzą ludzie, którzy widzieli jak się wykonuje tego typu inwestycje nie był to wyjątek, że ta firma spartaczyła robotę niestety dobrze poinformowani twierdzą, że tak się zawsze robiło i to nie zależnie która firma to wykonywała.

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wnioski Komisji.

1. Zwiększyć kontrolę wszystkich inwestycji.

2. Wpisywać do książki wszystkie wyjazdy kontrolne na inwestycje przez inspektora nadzoru oraz kontrolę Urzędu.

3. Powiadamiać Radnych o wszystkich odbiorach.

4. Przeprowadzać kontrolę na każdego etapu inwestycji.

5. Przeprowadzić wspólnie z pracownikami Urzędu kontrole inwestycji na gwarancji.

Wprawdzie pierwsze 4 punkty nie wzbudzały większy kontrowersji, chociaż Przewodniczący Rady stwierdził, że o odbiorach są powiadamiani Radni muszę stwierdzić, że ma krótką pamięć, bo ja nie pamiętam, żebym był powiadomiony o odbiorze przedszkola w Sidzinie czy „Dróżek Różańcowych” byłem zaproszony na uroczyste otwarcie, ale to chyba jest, co innego- prawda!

Piąty punkt wzbudził kontrowersje wprawdzie wójt nie protestował tylko wypuścił swoich „przybocznych”, Radni Wójtowicz, Kostka , którym taka kontrola nie odpowiadała i skończyło się na tym, że mamy być tylko powiadamiani.

W sprawach bieżących znowu zabłysnął Radny Kostka, który miał pretensje do mnie, że rozpowszechniłem wiadomość o tym, że remonty dróg prowadzi firma jego szwagra (dzięki Czytelnikom) Radny już długo ukrywał prawdę o firmie szwagra, może dobrze, żeby Radny Kostka wiedział, że chociażby na każdej sesji chciał robić takie awantury (bo nie ma czym się wykazać) ja takie kwiatki na pewno będę pisał zaskoczył mnie Kostka gdy pytał wójta czy przetarg był prowadzony prawidłowo ja nie mam wiadomości o takich nieprawidłościach chyba, że Radny ma takie wiadomości od szwagra! a z kolei Radny Wójtowicz chciałby aby jemu udostępnić moją stronę, żeby mógł przekazywać swoje „mądrości” czym prędzej zrozumie, że jest ostatnim człowiekiem, który będzie mógł swoje „mądrości” przelewać na tą stronę tym lepiej dla niego. Osobna sprawa to chcąc zaistnieć Wójtowicz ma okazję, występując z nowymi projektami na sesjach, (których na razie brak) a przekazywać swoje mądrości może w „Biuletynie” a ja nie będę się tłumaczył, dlaczego nie chcę umieszczać na tej stronie, bo i tak nie zrozumie, a takie przypadki są dokładnie opisane w literaturze medycznej.

Byłoby dobrze, żeby wójt zrezygnował z tego typu doradców jak Kostka, Wójtowicz, Talapka i im podobni byłoby to korzystne dla wójta i Gminy!

Wiadomo, że niektórzy Radni mają kłopoty rozróżnić interes Gminy od własnego, co nie zawsze jest jednoznaczne.

Wieść Gminna głosi jak jeden z Radnych „załatwił” zatrudnienie swojej synowej w jednostce Gminnej.

Takie przykłady i jeszcze parę innych determinują na szczęście tylko niektórych Radnych do takiego a nie innego zachowania-, Co o tym sądzisz Czytelniku?

Widać, że sprawy idą w dobrym kierunku, bo już zostaliśmy powiadomieni o następnych odbiorach.

Jeszcze na koniec Czytelniku możesz być spokojny mimo ataków „Przybocznych” strona, którą czytasz dalej będzie aktywna!

 

Jaromin

 


PROJEKT BUBEL!!!

Rada Gminy 11 maja tego roku podejmowała uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 imienia ks. Jana Trzopińskiego w Sidzinie w Filię Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sidzinie do której Wójt uzasadniał jej uchwalanie niewielką odległością miedzy tymi szkołami i tym, że dyrektor będzie miał bezpośrednią kontrolę nad szkołą- fragment tego uzasadnienia niżej

 

Minęło 2 miesiące i stała się rzecz niezwykła odległość między szkołami się powiększyła do takich rozmiarów, że Przewodniczący Rady na sesji 17 lipca 2012 r. przedstawił uchwałę, nad, którą będziemy głosować Pt.

Regulamin wynagradzania nauczycieli w szkołach i palcówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bystra-Sidzina i utworzyć stanowisko kierownika fili z wynagrodzeniem dodatkowym od 300 do 450 zł - fragment tego uzasadnienia niżej

Na tą sprzeczność w uzasadnieniach do uchwał zwrócił uwagę radny Tempka, stwierdzając, że jest zbędne tworzenie kolejnych stanowisk, gdyż szkoła ma inne wydatki. Na pytanie Radnego Czarnego czym miałby się zajmować kierownik fili pani dyrektor jedynki nie udzieliła odpowiedzi. W dyskusji przed głosowaniem Wójt wyciągnął asa z rękawa i powiedział, że Pani dyrektor Szkoły Jedynki nie ma prawa jazdy i nie można przecież wymagać od niej żeby chodziła na nogach albo jeździła busem do fili ją nadzorować. Niektórzy radni (wiadomo, którzy) wpatrzeni w usta Wójta, chyba zahipnotyzowani tymi słowami przegłosowali uchwałę. Tak widać jak część radnych w ogóle nie zwraca uwagi, nad czym głosuje, byle być „za” po myśli Wójta.

Jeszcze można by przejść do porządku nad tymi nieścisłościami gdyby był to odosobniony przypadek, ale większość projektów uchwał dostajemy takie „buble”.

Wójt musi zrozumieć, że skończyły się czasy (bezpowrotnie), kiedy mógł byle jak byle, co napisać a Rada i tak przegłosuje!

W jednym wójt ma racje, że Radca Prawny nie będzie sprawdzał, jakie było uzasadnienie do tej samej sprawy było pisane dwa miesiące wcześniej (to nie jest obowiązkiem Radcy Prawnego) przecież takie uchwały wraz z uzasadnieniem piszą odpowiednie działy (komórki) Urzędu Gminy.

Obowiązkiem wójta jest zmusić wszystkich tych którzy piszą uchwały aby dołożyły większej staranności i nie tworzyli wykluczających się uchwał czy też uzasadnień a Rada stanie na wysokości i nie da się postawić pod ścianą i wszystkie źle napisane uchwały tzw. „Buble” będzie odrzucała lub odsyłała do poprawki.

W takim przypadku przypomina się jedno przysłowie, „Jaki Pan taki kram”.

Jaromin


CIEKAWA SESJA!

Zgodnie z zapowiedziami sesja XXI odbyła się w wyznaczonym terminie początek przebiegał zgodnie z porządkiem obrad.

Tak naprawdę sesja rozpoczęła się od pkt.5, czyli zapytań Radnych, pierwsze pytanie dotyczyło kanalizacji a dokładnie, co po referendum? Początek odpowiedzi był zaskakujący dla mnie i dla, wielu gdy Wójt stwierdził, że taki wynik referendum jego nie dotyczy – jest to kolejna bzdura wójta. Następnie wójt rozpoczął trochę merytorycznie stwierdził, że jego zdaniem należy wystąpić z aglomeracji „Górnej Skawy” bo nie ma racji bytu i zastanowić się nad innymi rozwiązaniami jak np. oczyszczalnie przydomowe czego jestem zwolennikiem (o czym już pisałem kilka razy) tylko mam nadzieje, że nie popełnimy już błędów jak poprzednio czyli przed podjęciem jakikolwiek decyzji przeprowadzimy dyskusje wśród mieszkańców Gminy czego obiecuje dopilnować.

Chyba referendum nas wszystkich także włodarzy Gminy coś nauczyło i ci Radni oraz wójt, którzy podejmowali poprzednio decyzje bez konsultacji wyciągną odpowiednie wnioski!

Następnie przeczytano moje pytanie, z jakiego źródła byłą finansowana ulotka wójta w sprawie kanalizacji – odpowiedź brzmiała, że wójt pokrył z własnego portfela płacąc

492 zł. za 1000 szt. (bardzo promocyjna cena). W związku z tym zadałem następne pytanie, dlaczego skoro była to prywatna ulotka była rozwożona po sklepach przez pracownika Urzędu Gminy w godzinach pracy i służbowym samochodem?- Czekam na odpowiedź po otrzymaniu poinformuje czytelników.

Było też krótkie pytanie Pana Staszczaka o imprezę z okazji 20-lecia Gminy Bystra-Sidzina - odpowiedź udzielił Przewodniczący Rady Gminy, stwierdził, że impreza rozpoczęła się w Kościele a później było przyjęcie u Maciaszka gdzie Gmina płaciła tylko jedzenie a wódkę każdy sobie kupował sam.

Następnie przystąpiliśmy do głosowania uchwał i tak zgodnie z protokołem pierwsze było rozpatrzenie skargi Staszczaka według mnie było to nadgorliwość ze strony Przewodniczącego Rady, bo na główne tezy skargi odpowiedział Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu.

Następny punkt będzie opisany w innym miejscu w artykule „bubel”

W sprawach bieżących poruszana była sprawa wysypania tłucznia na drogę „Mikową” i „Wielką Polanę”, którą to nadzorował Radny Talapka nie była poruszana sprawa, że zrobiono drogę tylko sposób załatwienia nie wiem czy jest to tylko dług wdzięczności wójta dla Radnego za odpowiednie klaskanie, szarpanie za rękawy czy też inne ukłony, czy jest to przykład drugiego dna, według mnie dużo jest prawdy w tej plotce, która krąży w okolicy na temat Radnego Talapki.

Jeszcze raz chcę wyraźnie powiedzieć, że nikt nie krytykuje, że zrobiono tylko sposób działania Radnego Talapki- co sądzisz o tym Drogi Czytelniku!

Było także o umorzenie dla OSP Bystra 45 tyś zł pożyczki, ponieważ chcą zakupić samochód ratownictwa technicznego a otrzymali promesę 100 tyś zł a resztę musi dopłacić OSP.

W wolnych wnioskach Radny Gałka zgłosił, aby przeprowadzić kontrolę drogi w Bystrej, która jest budowana ze środków powodziowych Rada przegłosowała i zleciła wykonać kontrolę Komisji Rewizyjnej – Wyniki są opisane w artykule Pt. „Kontrola”.

Ja zgłosiłem aby Komisja Rewizyjna była przy odbiorze wszystkich trzech dróg, wniosek został przyjęty przez Radę.

Jaromin


 

KONTROLA!

Jak już pisałem Rada Gminy zleciła Komisji Rewizyjnej kontrole drogi budowanej w Bystrej z funduszy powodziowych?

Kontrola taka była przeprowadzona 20. 07 2012r. na pierwszy rzut oka widać wyraźną poprawę przy budowie tej drogi w porównaniu z poprzednią nieformalną kontrolą przede wszystkim zwiększyła się grubość nasypki tłuczniowej (gdzie była kontrola czy Gminna czy też zewnętrzna gdzie płacimy duże pieniądze) czyli jest już jeden pozytyw tej kontroli jakość wykonania jest o wiele lepsza od tego co byłoby bez kontroli.

Żeby nie być gołosłowny większość zrobionych wykopów sprawdzających pokazało, że wysepki jest za mało, widać było brak korytowania, czy chociażby równania drogi przed wysypywaniem.

Trzeba zaznaczyć, że w umowie jest dokładnie opisane jak ma być wykonana ta robota należy tylko dopilnować, żeby firma prawidłowo wykonała zleconą robotę.

Pytacie czy to prawda, że niektóre przetargi między innymi na tą drogę wygrywa szwagier Radnego Kostki ja też mam takie niepotwierdzone wiadomości sadziłem, że uda się to ustalić na tej Komisji, ale Radny Kostka był nieobecny, jeżeli jest prawdą, że tą drogę robi firma szwagra jest to zachowanie właściwe i godne naśladowania!

Natomiast ta sytuacja wyjaśnia mnie zachowanie i sposób głosowania Radnego Kostki pytacie również czy to jest dozwolone? Odpowiedź jest jedna prawnie owszem dozwolone, ale moralnie jest dwuznaczne i nie powinno mieć miejsca!

Jeszcze jedna sprawa jak czytacie w relacji ze sesji wszystkie drogi będą dokładnie sprawdzane również te w Sidzinie (czego dopilnuje) jeżeli widzicie jakieś nie doróbki czekam na wiadomość.

Jaromin


W SIDZINIE ZBUDOWANO USTĘP!!

Zbudowanie ustępu w centrum Sidziny pewnie nie zasługiwałoby na komentarz gdyby nie fakt, że o tą budowle były prowadzone bardzo długie boje między mną a wójtem (który nie chciał budować) uważni Czytelnicy pamiętają ile razy pisałem o tym (można sprawdzić w archiwum) a nawet wcześniej w ulotkach, nagłaśniałem w prasie i wreszcie mogę powiedzieć – udało się ! Po tylu latach zbudowano ustęp w centrum Sidziny.

Zapytacie ile to kosztowało na pewno drogo (może można było taniej) teraz trzeba dopilnować, żeby był czynny i służył mieszkańcom.

Jeszcze nie korzystałem z tego przybytku to nie mogę nic powiedzieć jak wygląda urządzenie wewnątrz ale za takie pieniądze musi być „super”.

Wniosek nasuwa się dla mnie jasny trzeba dużo cierpliwości determinacji, żeby doprowadzić do końca sprawę, którą uważa się za potrzebną i konieczną i nie należy się zrażać niepowodzeniami i przeciwnościami, które są robione przez władze Gminne.

Jaromin


HUCZNE OBCHODY XX LAT GMINY BYSTRA-SIDZINA!

Dnia 28.06.2012r. zorganizowano w Gminie Bystra-Sidzina obchody XX-lecia Gminy z udziałem zaproszonych gości również zostali zaproszeni obecni jak również byli Wójtowie, Radni, Pracownicy a także przedstawiciele OSP, KGW oraz Stowarzyszenia na czele z Prezesem ZG Związku Podchalań p. Motor, rzucał się w oczy brak pierwszego Wójta tej Gminy p. Podsadeckiego ( nie znam przyczyny nieobecności).

Uroczystości zgodnie z planem rozpoczęły się Mszą Sw. W Kościele parafialnym w Bystrej następnie był przejazd do „Maciaszka” gdzie odbyły się oficjalne uroczystości z udziałem w/w gości nie będę się rozpisywał nad tym, co kto powiedział. Rozpoczął wójt p. Kania, który pochwalił się swoimi osiągnięciami, z którymi można się zgodzić lub nie zostaje tylko jedno, ale gdzie skomentował wyniki referendum twierdząc, że projekt kanalizacji trzeba odłożyć na półkę i wyasygnować około 1,5 mln. na nowy, trzeba odpowiedzieć wójtowi, że nie trzeba było wydawać pieniędzy ani na referendum ani też na nowy projekt tylko trzeba było przedyskutować z mieszkańcami Gminy założenia projektu – Prawda jak nie wiele trzeba dwa, trzy zebrania wiejskie i tyle albo jak kto woli aż tyle!

Co się tyczy tych 1,5 mln. zł to może poszukać tańszą firmę do projektowania tak jak zrobiono to w Gminie Zawoja, a nie wiązać się z firmą, która ma jeden cel nabić sobie kieszeń i może skończyć z firmą tak niewiarygodną jak ta co robiła projekt.

Już miałem nadzieje, że wyniki tego referendum nauczyło naszych włodarzy, że nie można rządzić Gminą przeciw mieszkańcom tylko wszystkie duże inwestycje trzeba robić razem z mieszkańcami, ale po tej wypowiedzi widzę, że nic nie zrozumieli!- Jest to tragiczne.

A może w całej tej grze włodarzy Gminy jest drugie dno?!

Następnie były gratulacje od gości i przystąpiono do odznaczeń zasłużonych dla Gminy.

Odznaczeni zostali:
Jan Motor
Jerzy Klimala

Gratuluję, nie będę oceniał czy słusznie byłbym nieobiektywny, pozostawiam to Czytelnikom.

Następnie wszyscy uczestnicy otrzymali medal z okazji XX- lecia Gminy.

Później już były same przyjemności, czyli obiad, kawa, deser oraz tzw. trunki wyskokowe.

Jeszcze trzeba wspomnieć występy miejscowych artystów (holniki, kabaret) i muszę przyznać, że mnie osobiście w/w występy bardzo się podobały. (Kabaret ma szansę przetrwać bo wójt był zajęty i nie słyszał) mało powiedziane byłem zachwycony.

Ja imprezę zakończyłem, około godz., 20 ale większość uczestników jeszcze zostało i słychać było coraz głośniej a niektórzy stawali się bardziej rozmowni.

Jak ćwierkają wróbelki były jeszcze tańce a cała impreza zakończyła się około północy.

JarominARCHIWUM RG'2012ARCHIWUM RG'2012

MOŻE BYĆ NORMALNIE!!!

Przepraszam, że tak długo nie pisałem relacji z XX sesji, ale to było związane z referendum i nie chciałem mieszać a referendum było ważniejsze.

XX sesja odbyła się 18.06.2012r. najważniejszym punktem był absolutorium dla wójta, ale po kolei.

Rozpoczęło się jak zwykle od informacji wójta o podjętych decyzjach w okresie między sesyjnym nie było tego wiele, dla mnie najważniejsze było umorzenie przewoźnikowi „BUS” zobowiązań za korzystanie z przystanków w 2011r. (dla mnie jest to nie zrozumiałe) zgodnie z uchwałą Rady. Jak widać może być normalnie!- Prawda.

W zapytaniach wróciła sprawa objazdu na Sołtystwie (Tempka) ale zostało nie rozstrzygnięte, chyba jest to trochę upartości wójta sądzę, że trochę dobrej woli i problem można rozwiązać.

Teraz rozpoczęły się procedury z absolutorium dla wójta za 2011r. oczywiście nie będę opisywał wszystkiego, bo jest to nudne tylko po przedstawieniu opinii Przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, która głosowała 4 „za” 1 „przeciw” (Jaromin) przedstawiłem, dlaczego głosowałem przeciw chodziło o to, że na wiele pytań nie otrzymałem odpowiedzi na inne otrzymałem nie pełne lub niewiarygodne, dlatego zgodnie z własnym sumieniem i traktowaniem Radnych jak maszynki do głosowania musiałem zagłosować „przeciw” a że inni byli innego zdania to już inna sprawa.

Teraz wystąpili obrońcy wójta a brylował w tym Radny Kostka, który zapytał mnie, że nie wie na jakie pytania wójt nie odpowiedział bo on uważa, że na wszystkie udzielono odpowiedzi (może jego, bo nie przypominam sobie aby na Komisji Rewizyjnej zadał pytanie) wprawdzie ja nie muszę się tłumaczyć dlaczego tak czy inaczej głosuje ale odpowiedziałem, że chodzi o kwotę 30tyś zł, którą przegłosowaliśmy pod koniec 2011r. o którym to Radny Kostka nie pamiętał na Komisji Rewizyjnej i jeszcze było kilka innych pytań gdzie nie otrzymałem odpowiedzi ale skupiłem się tylko na tym jednym, bo to co miał do powiedzenia Radny Wójtowicz to szkoda nawet komentarza. Wójt w tej sprawie nie protestował, bo wiedział, że nie umiał lub nie chciał odpowiedzieć na zadane pytania.

A już samo głosowanie na sesji przebiegało zgodnie z przewidywaniami z 14 obecnych 13 „za” i ja „przeciw”

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wynik kontroli w zakresie wywozu śmieci i przedstawiono kilka wniosków oto według mnie najważniejsze:

1. Egzekwować ściągalność opłaty za śmieci ( żeby wszyscy płacili)

2. Rozważyć tzw. mini kontenery, czyli kosze przy każdym domu

3. Nadzór przez pracowników Gminy nad firmą zbierającą śmieci.

4. Wysłanie pracownika Gminy z umową do domów letniskowych z propozycją dobrowolnego podpisania (ja byłem autorem tego pomysłu).

Komisja oświaty kontrolowała wszystkie szkoły w Gminie Bystra-Sidzina i na podstawie rozmów z Dyrektorami opracowała wnioski może najważniejsze to:

1. Szkoła nr. 1 w Sidzinie

a) Remont kotłowni

b) Remont Sali gimnastycznej

         2. Przedszkole w Sidzinie – wyłożenie kostką podwórka

         3. Szkoła w Bystrej Pani Dyrektor narzekała na brak pomieszczeń.

W sprawach bieżących przedstawiono zaproszenie do partnerskiej Gminy Kępice dla 10 osobowej delegacji zgłosili się Wójt z żoną pani z biura Rady i 7 Radnych wprawdzie nie wiem, co będzie płacone z naszych pieniędzy, ale o tym później.

Tylko nie wiem czy Czytelnicy pamiętają jak pisałem o konspiracyjnych wyjazdach gdzie organizowano wyjazd do Nędzy nie mówiąc nikomu tylko „swoim” teraz zrobiono to normalnie jak powinno być, czyli przedstawiono na sesji i można się było zgłaszać i nawet Radny Kostka się zmieścił na liście, podczas gdy pisałem o wyjeździe do Nędzy to mnie wyzywał od czci i wiary myślałem, że bał się, że zabraknie mu miejsca a okazało się, że teraz też się „załapał”.

Drogi Czytelniku zobacz jak nie wiele trzeba, żeby mogło być normalnie przejrzyście tylko musiałem pokazać jak to robić.

Myślę, że jak nie było artykułu na mojej stronie „Konspiracyjne Wyjazdy” to znowu odbyłoby się jak zawsze wójt by zabrał swoich giermków a pozostali dowiedzieli by się o wszystkim po fakcie.

Zobacz Czytelniku jak nie wiele trzeba, żeby było normalnie, dobrze, że idzie to w dobrym kierunku. Tylko dlaczego tak wolno?!

Jeszcze na koniec poruszyłem zjazdy z drogi powiatowej na boczne, które miały być poprawione, ale teraz wójt już nie pamięta.

Jaromin


POMPEK NIE BĘDZIE KTO ZA BŁĘDY WŁADZ ZAPŁACI?!

WYNIKI REFERENDUM

GŁ0S0WAŁO – 2050 OSÓB A WIĘC JEST TO 40,62% UPRAWNINYCH DO GŁOSOWANIA.

Liczba kart ważnych – 2045 kart.

Za kanalizacją grawitacyjną głosowało – 1994 czyli prawie 99%

Za kanalizacją ciśnieniową (pompki) – 30 osób

Liczba głosów nieważnych – 21 osób.

A więc mieszkańcy powiedzieli pompką „NIE”

DZIĘKUJEMY Mieszkańcom Gminy Bystra-Sidzina za tak niespodziewanie dużą frekwencje przy urnach i zrozumienie sprawy. Oczywiście dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przeprowadzenia referendum mam tu na myśli inicjatorów:

1. Staszczak Jan Piotr

2. Czarniak Jan

3. Lipinski Wiesław

4. Bysiewicz Stanisław

5. Kardyl Piotr

Oraz wszystkim, którzy bezinteresownie włączyli się w tą pracę przede wszystkim Księżą obydwu wsi oraz wszystkim bezimiennym, którzy wspomagali nas pracą, jeszcze raz wielkie DZIĘKUJE!!!

Teraz pytacie, co dalej oczywiście trzeba będzie od nowa rozpocząć pracę nad kanalizacją, kto poniesie koszty tego projektu (z pompkami) oczywiście Gmina, bo dlaczego przed robieniem projektu nie zapytano mieszkańców Gminy przecież była to największa inwestycja w Gminie.

Kiedy było zebranie wiejskie na temat kanalizacji (nie licząc zebrań w środku tygodnia jak rozpoczęły się protesty) w Sidzinie pamiętają jak wójt uciekał z zebrania wiejskiego gdy chciano zapytać o kanalizację.

Niektórzy pamiętają jak poprzedni Radni Kostka Wójtowicz i inni twierdzili, że zostali wybrani na Radnych to mają prawo decydować jak będzie robione a że było to przeciw mieszkańcom to ich nie interesuje.

Krótko mówiąc nasi włodarze Gminy z wójtem na czele bardzo daleko oddalili się od mieszkańców uważali, że są najmądrzejsi i oni wiedzą najlepiej szkoda tylko, że za ich błędy zapłacimy wszyscy, bo jeszcze raz trzeba zapłacić projekt chyba, że zgodnie z przysłowiem jak nie wiadomo, o co chodzi to idzie o pieniądze.

Drogi czytelniku pamiętaj kto podejmował tą głupią decyzje!!!

Na pewno jeszcze będę o tym pisał. 

Jaromin


KTO PISAŁ ULOTKĘ?!

Przeczytałem ulotkę wójta wydaną na temat kanalizacji, muszę przyznać, że była to bardzo nudna lektura.

Piszecie do mnie, kto pisał tą ulotkę sądzę jak wielu z Was, którzy pisali do mnie, że nie pisał to wójt tylko ktoś z pracowników, ale nie wiem, kto i czy w godzinach pracy tego nie wiem sądzę, że Czytelnicy wiedzą.

Co się tyczy samej treści to odniosłem wrażenie, że wójt próbuje zrzucić winę na Radę Gminy tylko zapomniał dodać, że ówczesna Rada była podporządkowana wójtowi, druga dziwna sprawa, że wójt i Rada dała się omamić tak nie wiarygodnej firmie, która dba o swoje interesy a nie o dobro mieszkańców dlaczego uwierzono tej firmie odpowiedz sobie sam, jak widzisz kto jest za kanalizacją ciśnieniowa odpowiedź wydaje się prosta.

Przykładem, że była to firma nie wiarygodna to widać z ulotki gdzie wójt pisze, że projektanci podali, że koszt kanalizacji w „systemie ciśnieniowym przeszło 10mln złotych”, podczas gdy projektanci po zakończonym projekcie podali, że koszt kanalizacji zamknął się kwotą około 38 mln zł i to tylko do Sidziny.

Trudno dziwić się projektantom, że zachwali kanalizację ciśnieniową skoro mieli z tego odpowiednie profity (każdy z nas chcąc sprzedać towar będzie go zachwalał, jaki jest dobry tani) tylko dziwi zachowanie władz Gminy, którzy uwierzyli projektantom i dalej tkwią w błędzie (nie jest wstydem przyznać się do błędu), – Dlaczego? Ty szanowny Czytelniku lepiej wiesz !

Nie zastanawia Was, dlaczego tak późno wójt rozpoczął „chwaleniem się dobrodziejstwem, jakim jest kanalizacja ciśnieniowa”, bo dopiero w 2010r. w środku tygodnia zwołał zebranie (na które sam się nie pofatygował) nie powiadamiając nawet przez kościół następnie nie napisał również o tym, że uciekł z zebrania wiejskiego w Sidzinie gdy mieszkańcy chcieli uzyskać informacje o kanalizacji i jeszcze na jednym zebraniu wiejskim w Sidzinie padło hasło kanalizacja gdzie wójt stwierdził, że nie ma w porządku obrad i zamknął temat.

Tak wyglądały te osławione dyskusje, bo tłumaczenie się, że Rada, ( która była podporządkowana wójtowi) mogłaby sprzeciwić się wójtowi i podjąć inną decyzję jak wójt sobie życzy jest śmieszne.

Jest jedna prosta zasada lepiej się przyznać do błędu niż dalej brnąć w błędzie, ale dla naszych włodarze jest obca taka prawda.

Następna sprawa to osławiony prof. który to rzekomo zrobił dokumentacje na kanalizacje w Gminie, którą to dokumentacje zamówiła Gmin Bystra-Sidzina dziwne, że musieli szukać aż w Rzeszowie jakby w Krakowie nie było takich fachowców są dwie możliwości albo prof. z Rzeszowa zgodził się na takie warunki jakie postawili zleceniodawcy albo prof. z Krakowa nie godzili się wydać opinii na warunkach jakie proponowali im zleceniodawcy.

Czyli pytanie zawarte w tytule ulotki włodarze Gminy muszą zadać sobie, bo jeżeli robi się największą inwestycje w Gminie to należy przed projektowaniem zapytać mieszkańców, co o tym myślą – Tak nie wiele trzeba wystarczy zrobić zebranie wiejskie.

Pisze wójt, że nie zdąży zbudować kanalizacji i będziemy płacić kary to niech włodarze Gminy sobie odpowiedzą, co zrobili przez te lata, żeby ta kanalizacja powstała jak do dzisiaj jeszcze nie wiadomo gdzie będzie oczyszczalnia, czyli brak koncepcji budowy kanalizacji, ile zdobyto pieniędzy na budowę kanalizacji? –Chyba wszyscy wiedzą!

Podczas gdy Gmina Jordanów wybudowała dwie oczyszczalnie a z tego co mnie wiadomo na wszystkie te inwestycje zdobyła środki Unijne, podczas gdy nasi włodarze na czele z wójtem przespali cały ten okres, który jest nie do odrobienia – Oceń Czytelniku kto ponosi winę za wszystkie opóżnienia!

DROGI CZYTELNIKU NIE WIERZ TYM, KTÓRZY TWIERDZĄ, ŻE ZROBIĄ SOBIE WŁASNĄ OCZYSZCZALNIE CZY BĘDĄ WYWOZIĆ SZAMBA BO JAK ZBUDUJĄ KANALIZACJE TO WSZYSCY BĘDĄ ZMUSZENI SIĘ PODŁĄCZYĆ !!!

NA ZAKOŃCZENIE DROGI CZYTELNIKU W NIEDZIELE 24 CZERWCA 2012R. ZABIERZ SWÓJ DOKUMENT IDŻ POSTAW X PRZY PUNKCIE „A” W TYM DNIU BĘDZIE SIĘ DECYDOWAĆ TWOJA PRZYSZŁOŚC JAK RÓWNIEŻ TWOICH NAJBLIŻSZYCH!!!

 

Jaromin

 

REFERENDUM
NIEDZIELA 24 CZERWCA 2012 R.
Do mieszkańców Bystrej

Może nie wszyscy się orientują, że opłaty za ścieki będą jednakowe dla wszystkich, niezależnie od tego, czy będą mieli kanalizację w systemie grawitacyjno-tłocznym (samoczynnym) czy też ciśnieniowym (wymuszonym za pomocą energii elektrycznej). Wszyscy więc poniosą koszty montażu pompek.

Oto wykaz ról w Bystrej, na których według projektu mają być montowane pompki przy każdym domu:

1. TALAPKOWA GÓRNA 
2. KRZYWICKOWA
3. WIERTELOWA GÓRNA 
4. SUTOROWA
5. ZIAJOWA GÓRNA 
6. MIŚKOWA
7. ZAGRODY SMĘTKOWE 
8. HERETYKOWA
9. BEDNARZOWA 
10. GAŁOWA
11. WYJADACZOWA 
12. SZEWCOWA
13. BACHORZOWA 
14. HYĆKOWA
15. PYRTKOWA GÓRNA 
16. BACHNATOWA
17. BURKOWA 
18. SKUPNIOWA
19. CIAPAŁOWA 
20. PYRTKOWA DOLNA
21. ZAGRODY MARFIAKOWE 
22. KNAPIKOWA
23. KOWALCZYKOWA 
24. HOTAŁOWA

Jeżeli więc nie chcesz ponosić dodatkowych kosztów, weź udział w referendum i zagłosuj przeciw ciśnieniowemu systemowi kanalizacji (z pompkami).

www.sidzina.region-rabka.pl Inicjatorzy Referendum

WIĘCEJ POMPEK W BYSTREJ!!!

Dzięki Czytelnikom, którzy przysłali mnie mail. Dowiedziałem się, że popełniłem błąd przy wymienianiu ról w Bystrej, które będą miały zabudowane pompki za co przepraszam i uzupełniam.

1. Majerzewa

2. Wronowa

3. Jaskółkowa Dolna

4. Ziajowa Dolna

5. Wirtelowa Dolna

Przypominam, że również te role będą mieli pompki przy każdym domu!

Dziękuje za zwróconą uwagę szczególnie Piotrowi, Markowi, Pawłowi Maćkowi, oraz tym wszystkim co pisali do mnie jeszcze raz Dziękuje – Zabierzcie dowody i idźcie na referendumi postawcie X przy pytaniu „A”

Bo nawet, jeżeli macie kanalizacje grawitacyjną tak samo będziecie płacić za pompki ponieważ cena jednostkowa będzie dla wszystkich jednakowa.

Jaromin

 


REFERENDUM ODBĘDZIE SIĘ W NIEDZIELE 24 CZERWCA 2012R!!!

Jak już Czytelnicy wiedzą referendum odbędzie się w niedziele 24 czerwca 2012r.

głosowanie odbywać się będzie w remizach OSP w Sidzinie i w Bystrej w godz. 7,00 – 21,00

Czytelniku pamiętaj!!!

Jeżeli jesteś przeciw montowaniu pompek przy każdym domu należy zaznaczyć X przy pytaniu „A”.

Musisz pamiętać, że jeżeli chcesz oddać głos musisz posiadać dowód osobisty a wiadomo, że każdy powinien brać udział w referendum, bo od tego zależy przyszłość nie tylko twoja, ale także twoich dzieci.

Apeluje do młodzieży Gminy Bystra-Sidzina, aby wzięła udział w głosowaniu, bo to Wasza przyszłość się będzie decydowała przy urnach, bo my starzy możemy nie doczekać kanalizacji.

Wyborco!!!

Zabierz swoją rodzinę idź głosować stawiając znak X przy pytaniu „A” i masz pewność, że tak oddany głos nie jest głosem straconym, lecz głosem rozsądku i głosem za jedynym słusznym rozwiązaniem.

Znam takie hasło:

KTO NIE GŁOSUJE TEN POMPUJE – jest to prawdziwe hasło.

Jaromin


WÓJT ZNA PROCEDURY PRZY UMARZANIU ZALEGŁOŚCI!!!

Sesja rozpoczęła się zgodnie z planem wprawdzie zaraz na początku wprowadzono zmiany w porządku obrad w pkt. 3a wprowadzono podjęcie uchwały o upoważnieniu Przewodniczącego Rady do reprezentowania przed Sądem Administracyjnym de facto było to wyprostowanie błędu z poprzedniej sesji w sprawie Uchwały w sprawie referendum, czyli że uchwała przeszła stosunkiem głosów 14 „za” 1 „wstrzymujący się”, czyli referendum się odbędzie.

Następną sprawą było omówienie spraw podjętych w okresie między sesyjnym i tu dla mnie była najciekawsza rzecz to umorzenie zaległości przewoźnikowi „BUS” zaległości tym razem już była opinia pozytywna Komisji Budżetowej wprawdzie nie umiano mnie odpowiedzieć dlaczego przewoźnik skoro zawiesił kursy nie poinformował Gminy o tym tylko wójt w swoim stylu tym razem stwierdził, że przewoźnik nie może zawiesić kursów poprzednio mówił, że zawiesił znowu wójt mija się prawdą –tylko kiedy i po co.

Ale tą sprawę uważam za zakończoną myślę, że nie będę musiał takich spraw poruszać i wójt będzie stosował się do przepisów oraz uchwał Rady Gminy.

Zapytałem, dlaczego ziemia z rowu jest wywożona poza teren Gminy a my będziemy brać od kogoś „za darmo” jak to już było, gdy płaciliśmy koparkę i transport odpowiedź wójta była, że to sprawa Powiatu tylko nikt nie wystąpił z pismem do Powiatu.

Radny Tempka pytał czy nie można poprawić drogi od Jaromina do Bystrej, żeby był możliwy objazd do Bystrej odpowiedź wójta była, że to niemożliwe (są tacy, którzy podpowiadają, że wójt chce mieć tą drogę dla siebie – a ty Czytelniku co sądzisz o tym?).

Następnie podjęliśmy uchwałę o powołaniu Gminnej Komisji do spraw referendum w następującym składzie:

- wytypowani przez Urząd Gminy

1. Drobny Zofia

2. Łuczniak Tadeusz

3. Rapacz Franka 

- wytypowaniu przez Inicjatorów Referendum

4. Basiura Andrzej

5. Budka Jan

6. Staszczak Jolanta 

W sprawach bieżących najważniejsze było wybranie „ról” do mapowania lasów były dwie kandydatury Role Wiertelowa, Tempkowa, druga kandydatura Role Kluskowa, Gorylowa, bo Rola Majowa nie była brana ponieważ była tylko jedna.

W głosowaniu jawnym przeszła pierwsza propozycja, czyli Wiertelowa, Tempkowa, a głosowaniu wyglądało następująco:

za pierwszą propozycją głosowali: Tempka, Mazur, Jaromin, Czarny, Gałka, Trzop, Błachut.

Przyznaje, że są rozbieżności czy wszyscy tak głosowali wiadomo, że było 7 za pierwszą propozycją a za drugą 5 Radnych.

Chyba tyle było ważnych spraw na XIX sesji.

 Jaromin


CO CHCIAŁ OSIĄGNĄĆ RADNY?!

Dnia 30. 05.2012r. odbyło się spotkanie wszystkich Komisji Rady Gminy Bystra-Sidzina z projektantami przestrzennego zagospodarowania w Gminie Bystra- Sidzina były omawiane protesty mieszkańców i tak najwięcej protestów dotyczyło dróg (szerokości, nowych oraz tzw. nawrotów) w związku z licznymi protestami mieszkańców Gminy postanowiono (według mnie słusznie) zrezygnować z wytyczania dróg zostawiając sprawę właścicielom działek czyli będzie to tylko w części opisowej.

Jeden z Radnych poruszył sprawę, dlaczego to trwa tak długo (3-4 lata) projektant stwierdził, że te uzgodnienia tak trwają, z czym ja osobiście się nie zgadzam i uważam, że należy z intensyfikować pracę, żeby przyspieszyć zakończenie.

Według mnie najgorętsza dyskusja rozgorzała w sprawie zalewu w Bystrej, (po co ktoś to wstawił zupełnie nie rozumiem) wprawdzie wójt stwierdził, że w przewidzianej przyszłości nie jest przewidziane zalanie tego terenu i można działki uprawiać, ale już budować domów na tych działkach nie będzie można i stąd moja interwencja wspierany przez Radnych Błachut, Mazur to, po co takie sprawy się robi skoro to nie jest potrzebne tylko rodzi protesty mój wniosek, żeby wycofać z planu ten projekt wójt stwierdził, że nie można, bo to wydłużyłoby jeszcze bardziej prace nad Planem zagospodarowania.

Teraz nastąpił niespodziewany atak na moją osobę Radnego Czarny, który wykonując jakieś karkołomne ewolucje stwierdził, że to konflikt mnie z Radnym, Chorążakiem jest przyczyną opóźnień w zakończeniu tego projektu (oczywiście jest to kompletna bzdura albo ja jestem za głupi, żeby to zrozumieć). Wiem, że Radny Czarny chciał zabłysnąć tylko, dlaczego moim kosztem to nie rozumie, sądziłem, ze choroby opisane przez medycynę jako nie zaraźliwe nie przechodzą na sąsiadów są jednak wyjątki.

Według mnie Panie Radny przyczyną tych opóźnień jest niepotrzebne wstawianie do planu zagospodarowania takich pozycji, które nie są nikomu potrzebne a rodzą tylko konflikty, chyba, że ktoś w tym ma interes, ale ja o tym nic nie wiem ( nawet o Chorążaku).

Dlatego należy przyspieszyć pracę nad planem zagospodarowania i zostawić sprawy, które tworzą konflikty tak jak zrobiono to z drogami tak samo zrobić z innymi niepotrzebnymi zapisami a Radny Czarny może się wykazać innymi działaniami a wciąganie mojej osoby jest dla mnie niezrozumiałe i komu potrzebne, ale o to pytać innych.

Jaromin


BR.0002.18.2012 Bystra, dnia 15 maja 2012 r.

Sprostowanie

Uprzejmie informuję, że nastąpił błąd w interpretacji wykładni prawa w zakresie głosowania nad projektem uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców w sprawie inwestycji budowy kanalizacji w Gminie Bystra- Sidzina oraz preferowanego przez mieszkańców Gminy systemu kanalizacji (ciśnieniowej lub grawitacyjnej), które zostało przeprowadzone na XVIII sesji w dniu 11 maja 2012 r.

Według art. 9 ust. 1 ustawy o referendum lokalnym uchwała organu stanowiącego o przeprowadzeniu referendum z inicjatywy tego organu powinna być podjęta bezwzględną większością głosów swego ustawowego składu. W art. 17 i w rozdziale 4 ustawy nie ma odesłania do tego przepisu. Nie ma więc podstaw prawnych do stosowania wobec uchwały, o której mowa w art. 17 ust. 1, wymagań określonych w art. 9 ust. 1. Wobec tego uchwała powinna być podjęta na ogólnych zasadach, określonych w odpowiedniej ustrojowej ustawie samorządowej. Przepis art. 14 u.s.g. stanowi, że uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

W związku z powyższym informuję, że uchwała w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców w sprawie inwestycji budowy kanalizacji w Gminie Bystra- Sidzina oraz preferowanego przez mieszkańców Gminy systemu kanalizacji (ciśnieniowej lub grawitacyjnej) została przez Radę Gminy Bystra-Sidzina podjęta.

Ze swojej strony pragnę przeprosić za powstały błąd.

Przewodniczący Rady

Otrzymują:

- radni Rady Gminy Bystra-Sidzina,

- Wójt Gminy Bystra-Sidzina

Dołączyć do:

- protokołu Nr XVIII/12 sesji Rady Gminy

Bystra-Sidzina z dnia 11 maja 2012 r.


CZY BĘDZIE REFERENDUM???

Pisałem w relacji z XVIII sesji, że mam wątpliwości na temat sposobu głosowania Uchwały w sprawie referendum sprawa rozbijała się o to czy ma być głosowane większością bezwzględną (jak zarządził Przewodniczący Rady), czy zwykła większość i okazało się po raz kolejny, że znowu miałem rację, czyli do przegłosowania tej uchwały potrzebna zwykła większość muszę pochwalić Przewodniczącego Rady, że umie i ma odwagę przyznać się do błędu, czego nie można powiedzieć o wszystkich Radnych.

Znowu mam wątpliwości czy takie rozwiązanie, jakie zaproponował Przewodniczący Rady jest zgodne z literą prawa jak sądzę nie długo się to wyjaśni to o tym napiszę.

Odnoszę wrażenie, że jest to przez pewne osoby prowadzona gra, która ma doprowadzić do tego, żeby referendum się nie odbyło, a że nie wiem, co jeszcze wymyślą stąd moje pytanie na wstępie, a widać, że tym osobą zależy, żeby referendum się nie odbyło i są gotowi zrobić wszystko, żeby utrącić tą inicjatywę są nawet gotowi działać łamiąc przepisy prawa!!!

Przepraszam Czytelników, że nie zamieszczę tych mail, które były wysłane do mnie i dodające otuchy do dalszego takiego działania muszę przyznać, że nie spodziewałem się tak dużego zainteresowania i odzewu na poprzedni artykuł niestety nie mogę zamieścić takich mail, które zawierały obraźliwe wypowiedzi na niektórych Radnych oraz tych, które na dzisiaj wydają się nie aktualne a chcąc wszystkie zamieścić brakłoby tej strony.

Drogi Czytelniku pisząc, żeby zamieścić wasze mail proszę nie zawierać treści obraźliwych mimo oburzenia na głosowanie nie będę zamieszczał takich mail, chociaż są one podpisane.

Jeszcze, krótkie wyjaśnienie, jeżeli idzie o tego Radnego z mojej listy, który głosował inaczej nie ma takiej możliwości, żeby go odwołać proponuje zakończyć ten temat.

Czytając jak przebiegało głosowanie, każdy może sobie wyrobić zdanie o każdym z Radnych.

Czytajcie uważnie tą stronę, bo sytuacja jest bardzo dynamiczna.!

 

Jaromin


DLACZEGO WÓJT I SPÓŁKA BOJĄ SIĘ REFERENDUM???

Sesja XVIII rozpoczęła się już tradycyjnie od wystąpienia gości z Powiatu tym razem był w-ce Starosta oraz doradca Starosty jak wiadomo rozmowy toczyły się wokół tematu drogi powiatowej Zubrzyca- Łętownia i tak najgorętsza sprawa toczyła się wokół poszerzenia drogi na Sołtystwie po raz kolejny potwierdziło się, że muru nie było w głównym projekcie jak również ronda w Bystrej. Kolejny raz Radny Gałka dopytywał o tonaż pozostałych mostów odpowiedź Starosta ma przesłać do Rady.

W sytuacji, gdy Gmina ponosi koszty budowy obydwu inwestycji ja zrezygnowałbym z budowy ronda, które na dzisiaj ma kosztować około 350 tyś zł i szukał innych rozwiązań np. zmiany pierwszeństwa na tym skrzyżowaniu czy budowa świateł bo dla mnie ważniejsze jest poszerzenie drogi na Sołtystwie tym bardziej, że wójt chce ten mur robić dopiero w przyszłym roku a nie wiadomo co będzie za rok według mnie pieniądze przeniesione z ronda wystarczyłyby na budowę omawianego muru wraz z chodnikiem.

Później rozpoczęła się sesja bez gości z Powiatu i tak w zarządzeniach wójta utkwiła mnie jedna sprawa to cofnięcie zarządzenia w sprawie nieprawidłowego umorzenia zaległości przewoźnika BUS - prawda jak nie wiele trzeba, żeby było normalnie.

Następnie przystąpiliśmy do dyskusji nad tematami przygotowanymi do głosowania, pierwszy temat była dyskusja nad wnioskiem mieszkańców w sprawie referendum w sprawie kanalizacji i tak na komisjach była omawiana sprawa której wójt, dopatrzył się w podpisach nieprawidłowości i ja jako przewodniczący miałem pytanie, dlaczego tym tematem komisja się nie zajęła i dlaczego nie powiadomiła odpowiednich organów tymi rewelacjami oczywiście moja odpowiedź mogła być tylko jedna, skoro wójt zauważył jakieś nieprawidłowości w podpisach powinien a nawet ma obowiązek powiadomić odpowiednie organy ścigania, bo Komisja do spraw referendum nie zauważyła takich nieprawidłowości.

Następnie wójt ubolewało, co to będzie jak mieszkańcy będą głosować przeciw pompką jak zwykle w tym wszystkim wtórował mu Radny Wójtowicz moja odpowiedź była krótka jeżeliby byłyby konsultacje z mieszkańcami to nie byłoby potrzebne referendum ale oni są głusi na takie argumenty i twierdzą, że oni nie mają obowiązku konsultować żadnych decyzji jest to niezrozumienie sytuacji bo wiadomo mogą podejmować decyzję samodzielnie i nie jest to prawnie zabronione, ale w tak ważnej sprawie, która dotyczy wszystkich mieszkańców dobrym obyczajem nawet obowiązkiem byłoby poznać opinię mieszkańców (przecież ani Wójt ani Radny Wójtowicz nie mają patentu na mądrość). Przypominam, że zawsze byłem zdania, że wystarczyło przedstawić mieszkańcom zalety jednego i drugiego systemu a mieszkańcy na pewno zrozumieją i wybiorą najlepsze rozwiązania.

Jeżeli idzie o same głosowanie to ja w imieniu siedmiu Radnych wystąpiłem z wnioskiem, aby przeprowadzić głosowanie jawne imienne i Rada przegłosowała taki sposób głosowania bodajże 12 „za” a 2 „wstrzymujących”.

Teraz Przewodniczący przystąpił do głosowania jeszcze dodał, że potrzebna jest większość bezwzględna (nie jestem pewny czy tak jest, ale obiecuje sprawdzę tą kwestie), czyli, żeby uchwała o referendum była przyjęta musi być 8 Radnych, „za” czyli „wstrzymujący” de facto są przeciw referendum.

Głosowanie przebiegło w następujący sposób:

„ZA"

1. CZARNY TOMASZ

2. DROBNY KRZYSZTOF

3. GAŁKA ADAM

4. JAROMIN STANISŁAW

5. STRAMEK PIOTR

6. TEMPKA STANISŁAW

7. TRZOP JAN

„PRZECIW’

1. CHORĄŻAK MIECZYSŁAW

2. PORSZKE KRZYSZTOF

3. WÓJTOWICZ KAZIMIERZ

„WSTRZYMUJĄCY SIĘ”

1. FRANKIEWICZ MARIUSZ

2. KOSTKA JÓZEF

3. MAZUR BOGDAN

4. TALAPKA STANISŁAW

Radna Błachut Józefa – nieobecna.

Jak widać z powyższego wyniku głosowania „za” było 7 czyli zabrakło 1 głosu a zwolennicy wójta albo się wstrzymali (co jest jednoznacznie „przeciw”) albo głosowali „przeciw” sądzę, że była dyscyplina „partyjna”. Co sądzisz o tym głosowaniu? – zostawiam to tobie Czytelniku.

Miałem wiele telefonów o jednego Radnego z tej samej listy, co ja, dlaczego tak głosował trzeba jego zapytać być może liczy na profity od kogo innego, jego zachowanie jest dla mnie od dłuższego czasu niezrozumiałe.

Dla mnie jest tylko jedna sprawa, która mnie zastanawia, dlaczego wójt i część Radnych tak boi się tego referendum czy tu tylko idzie o to, że wstyd im się przyznać do błędu czy może o coś innego? – jak Czytelniku wiesz to mnie podpowiedz.

Następne głosowanie było w sprawie przekształcenia Szkoły nr 2 w Sidzinie w filie szkoły nr 1 tutaj już poszło gładko 11 „za” 2 „wstrzymujących” między innymi Radny Gałka ja nie głosowałem (bo do dzisiaj nikt nie umie mnie wytłumaczyć jakie to da oszczędności) czyli od września szkoła nr 2 w Sidzinie będzie filią szkoły nr1.

Tyle na gorąco relacji z XVIII sesji według mnie Rada Gminy dała „plamę” nie opowiadając się za referendum ignorując tyle podpisów mieszkańców obiecuje, że wrócę jeszcze do tego tematu tylko chciałbym zwrócić uwagę na to jak daleko jako Rada jesteśmy od mieszkańców nie zdziwiłbym się gdyby następny wniosek był o rozwiązanie Rady (popieram)

Jaromin

 


KOMISJA STWIERDZIŁA, ŻE WNIOSEK ODPOWIADA PRZEPISOM USTAWY.

Komisja Rady Gminny do sprawdzenia czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum odpowiada przepisom ustawy stosunkiem głosów 5 za 1 wstrzymujący zaopiniowała pozytywnie teraz będzie głosowanie Rady Gminy na sesji dnia 11.05.2012r.

Jaromin


ZBIERAJĄ OWOCE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI.

Czytałem ostatnio w „Kronice Besk” artykuł, że potok Sidzinianka podmywa brzeg i zabiera coraz więcej ziemi uprawnej ale również drogę do pól, znam tą sprawę i uważam, że tym powinno się zająć RZGW tylko jest jedno ale, bo jakie oburzenie na moją osobę gdy napisałem ulotkę, że dla przyjezdnych Gmina robi umocnienia drogi nie czekając na RZGW, czy nie należało wtedy mnie poprzeć, tylko Radni w tym czasie woleli robić przyjezdnym a nie dbać o rodowitych mieszkańców i teraz zbierają owoce swojej działalności.

Przepraszam, że wtedy gdy pisałem ulotkę miałem rację czego przykładem jest ten tekst.

Jaromin


REPORTAŻ 

W związku z dużą ilością pytań na temat programu w sprawie Bosiurów, można odsłuchać klikając  w zamieszczony poniżej link:
http://www.tvp.pl/publicystyka/magazyny-reporterskie/magazyn-ekspresu-reporterow/wideo/24042012/6951344

Jaromin


Sidzina 10.04.2012r.

Jaromin Stanisław
34-236 Sidzina 839

WÓJT GMINY
BYSTRA-SIDZINA

AURELIUSZ KANIA

Zapytanie

W związku z wydaniem Biuletynu Samorządowego Gminy Bystra- Sidzina, proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Jaki jest koszt wydania nr.1 biuletyny?

2. Czy wydanie nr.1 było wydane w cenie promocyjnej czy też następne numery będą wydawane w tej samej cenie?

3. Czy przewidywany jest w najbliższym czasie wzrost nakładu?

4. Czy pracownicy Urzędu Gminy redagują w godzinach pracy czy może poza godzinami pracy?

5. Czy przewidziane są premie dla pracowników Urzędu?

6. Czy przewidziana jest jakaś inna forma wynagrodzenia za dodatkową pracę dla pracowników Urzędu?.

Pisemną odpowiedź proszę przesłać na podany adres.

Uzasadnienie:

w związku z wydaniem Biuletynu Samorządowego Gminy Bystra-Sidzina mieszkańcy Gminy zadają pytania, kto płaci za wydawanie w/w biuletynu i jakie są koszty, z tego względu zadaje te pytania.

 Radny JarominZEBRANIE WIEJSKIE
„NIE KRYTYKUJ WÓJTA TYLKO WYJEŻDŻAJ!!!”

Zgodnie z zapowiedziami dnia 22.04.2012r odbyło się zebranie wiejskie w Sidzinie na którym był obecny wójt i nawet nie uciekał!

Zebranie przebiegało w miarę spokojnie wprawdzie można było zobaczyć grupę sympatyków wójta, która nie kryła, w jakim celu przyszła na zebranie, ale o tym później.

Najpierw rozpoczęła się dyskusja nad Statutem Sołectwa Sidzina wielkich zmian tam nie ma główny cel to wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej odbędą się tak jak wybory Wójta czy Radnych czyli pójdziemy do urn i za tym jestem, mam obawy, że do Rady Sołeckiej potrzeba poparcia pięciu obywateli skoro znam z autopsji, że do Rady Sołeckiej trzeba było ludzi prawie, że przymuszać ale może się zmieni i moje obawy są nieuzasadnione a druga istotna zmiana to, że Przewodniczącym Rady Sołeckiej nie może być Sołtys tylko ktoś z Rady takie rozwiązanie mnie się nie podoba ale zobaczymy jak to będzie działało bo wszystkie te zmiany nastąpią dopiero po wyborach.

Następnym punktem było przedstawienie z wykonania inwestycji w 2011r. oraz zamierzenia na 2012r., co jest zrobione albo, co jest robione to wszyscy widzą na koniec wójt zostawił sobie użalenie się nad tym jak to został w błąd wprowadzony przez Powiat, co chyba nie do końca jest prawdą, ale o tym piszę w relacji z sesji, i rozpoczęła się dyskusja nad wykonanymi inwestycjami w 2011r. póki było, że wszystko jest w porządku dopiero, gdy odezwała się krytyka tego, co wykonano uaktywniła się grupa związana z wójtem i wysłano w bój jedną osobę, która nie mogła się zgodzić z krytyką, ale to można zrozumieć, ale żeby ludzi, którzy mają inne zdanie na ten temat mówić, „że jak się nie podoba to może wyjechać” to jest nie zrozumiałe a nawet powiem więcej chamskie tym bardziej, że do tego czasu uważałem tą osobę za inteligentną być może ta osoba chciałaby wrócić do dawnych czasów kiedy gdy ktoś miał inne zdanie niż to oficjalne wyjeżdżał na „białe niedźwiedzie” albo miała do odegrania odpowiednią role, którą zagrała mówiąc delikatnie beznadziejnie, zastanawia tylko co ta osoba miała obiecane?- może ty Czytelniku wiesz?

Nie wiem czy ta osoba wie, że wszystko można zrobić lepiej czy taniej a mądrzy ludzie korzystają umiejętnie z krytyki.

Jak Czytelniku wiesz ja nigdy swoich krytyków nie wysyłam na wyjazd tylko słucham krytyki – Widać tej osobie jest obca krytyka i najlepiej byłoby gdyby wszyscy myśleli tylko tak jak wójt a ci co inaczej myślą żeby wyjechali – Proste prawda.

Potem była jeszcze dyskusja o przekształcaniu lasów, że należy zgłaszać 3-4 role do ewentualnych przekształceń, chętnych widać wielu, ale czy wyjdzie, co z tego zobaczymy ja osobiście kibicuje, żeby się to udało jak niektórzy pamiętają deklarowałem swoją pomoc i dalej to podtrzymuje, pamiętacie SIS podjęło próbę zrobienia z lasami ale „uczyni” ludzie zablokowali a szkoda jakby się wtedy dołączyli byłoby łatwiej.

Były jeszcze próby omówienia kanalizacji, ale odpowiednie osoby nie dopuściły do tego.

Jaromin


PRZEKROCZENIE UPRAWNIEN PRZEZ WÓJTA!

XVII sesja rozpoczęła się od przedstawienia informacji przez doradcę Starosty na temat inwestycji drogowej w naszej Gminie oraz prośby o pieniądze, ponieważ Powiat Suski ma już problemy z kredytami i po raz kolejny okazało się, że mur na Sołtystwie był tylko w początkowej fazie projektu później w projekcie jak twierdził doradca Starosty już nie było i dlatego dziwi mnie zachowanie wójta, który wmawiał Radzie prawie do końca, że mur będzie robiony, gdyby Rada wiedziała, że mur nie będzie robiony na pewno by naciskała razem z wójtem na Powiat i wtedy byłoby łatwiej o skuteczne działania, według jeżeli brakowało pieniędzy lepiej byłoby zrezygnować z korytek w stronę Wielkiej Polany a zrobić mur. Warto dodać, że Pan doradca obiecał, że Powiat zaprojektuje mur i będzie budowany za Gminne pieniądze, ale już zapomniano o chodniku dopiero po interwencji jednego Radnego i mnie doradca obiecał podnieść tą sprawę u Starosty jak widać wspólnie można więcej.

Następnie były pytania do Radnych i tu przypomniano moje pytanie o wyjazdy służbowe oraz odpowiedź nic tam nie było szczególnego tylko praktycznie to samo, co w „Kronice Besk.” mnie zaciekawiło tylko delegacja do Nędzy nie dlatego, że była to jakaś droga tylko dlatego, że na sesji 2 września 2011r. odpowiedziano mi że „wyjazd ten nic nie kosztował Gminę

Bystra-Sidzina”, (odsyłam do lektury protokołu z sesji) czyli moje pytanie brzmiało, dlaczego byłem okłamywany wójt odpowiedział w swoim stylu, że ja jestem przeciwny wyjazdom oczywiście ja nie jestem przeciwny wyjazdom tylko nie chce być cyganiony – ciekaw jestem jak się czują ci co mnie wtedy od czci i wiary od sądzili? Bo teraz milczeli, jak widać na powyższym przykładzie cygaństwo ma krótkie nogi, a prawda się sama broni!!!

Powołano również Komisję do sprawdzenia, czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum odpowiada przepisom ustawy w składzie:

1. Jaromin Stanisław- Przewodniczący

2. Gałka Adam

3. Tempka Stanisław

4. Czarny Tomasz

5. Stramek Piotr

6. Frankiewicz Mariusz

Były też pytania o koszty wydawania Biuletynu, ale to można czytać w innym miejscu.

Sprawozdania finansowe za 2011r. przeszły praktycznie bez sensacji może było kilka nie zrozumiałych wydatków, ale to już będzie na Komisjach.

Następnie w sprawach bieżących poruszyłem sprawę umorzenia przewoźnikowi opłaty za korzystanie z przystanków kwoty 1 320zł. i nie byłoby w tym nic specjalnego gdy nie fakt, że wójt zgodnie z uchwałą Rady Gminy Bystra- Sidzina Nr.V/29/11 może umorzyć kwotę do 1000 zł a powyżej tej sumy musi mieć opinie Komisji Budżetowej, a że takowej opinii nie uzyskał czyli wójt przekroczył swoje uprawnienia, wprawdzie po mojej interwencji powiedział, że cofnie to zarządzenie.

Według mnie Komisja Budżetowa powinna ostrzej interweniować, wprawdzie Przewodniczący Komisji Budżetowej zwrócił się do wójta, dlaczego to zrobił niezgodnie z prawem, ale wystarczyła tylko odpowiedź wójta, że jego wina dalej już pozostawił sprawę jako zamkniętą, a powinien paść wniosek przez Komisję Budżetową o wycofanie tego zarządzenia a Rada Gminy powinna taki wniosek poprzeć, bo, po co robimy uchwały skoro sami nie pilnujemy, żeby były przestrzegane.

Ktoś powie, że nie jest to wielka suma, ale następnym razem wójt przekroczy o 30 000 zł. i też powie, „że jego wina” – można tak a Rada Gminy będzie się głowiła nad następnymi ustawami, które nikt nie będzie przestrzegał czyli sztuka dla sztuki.

Przypominam Wysokiej Radzie, że jest organem kontrolnym dla Wójta.

 

Jaromin

 


MAMY BIULETYN!!!

Nie wiem czy wszyscy wiedzą, że został wydany pierwszy numer Biuletynu Samorządowego Gminy Bystra – Sidzina, jaka jest cena pierwszego wydania jeszcze nie wiem, ale zadałem już takie pytanie i czekam na odpowiedź na pewno jest to droga rzecz.

A jeżeli idzie o sam biuletyn to mam propozycje, aby na pierwszej stronie dać większe zdjęcie, (najlepiej na całą stronę), bo moja sąsiadka zapomniała okularów i zapytała mnie, co to za święty ( widziałem lepsze zdjęcia wójta).

A jeżeli idzie o treść biuletynu to nie można powiedzieć, że napisano jakąś nie prawdę tylko prawdę potraktowano bardzo wybiórczo i tak w informacjach wójta nie dopisano, że jeden z Radnych zapytał, dlaczego umorzenia dla przewoźnika bez konsultacji z Komisją Budżetową wprawdzie wójt przyznał się do winy, tylko czy to wystarczy? ( bo to tak jakby, ktoś uderzył mnie w twarz i przeprosił i uważał, że to wystarczy) ale o tym jeszcze będę pisał.

Jeżeli idzie o sprawy kanalizacji to przedstawiono tylko stanowisko wójta, które nie do końca pokrywa się z realiami, bo wójt przedstawił opinię, jaką przedstawiono jemu i Radzie bodajże w 2008r. i wynosiła około 21 mln zł a Wójt i Radni wiedzą, że po zakończeniu projektu koszty kanalizacji ciśnieniowej w Sidzinie wzrosły do około 38 mln zł nawet po obcięciu „Binkówki”, oczywiście nie przedstawiono jak wyglądała dyskusja ani Radnych ani przedstawicieli mieszkańców, czy nie są to wiadomości wybiórcze? – Oceń sam Czytelniku.

Pewna miła Pani Urzędnik Gminy przekonywała mnie, jaka to jest dobra gazetka tyle tam wiadomości, chyba czytamy dwa różne biuletyny, przede wszystkim nie znajdziemy tam wiadomości, że wójt bezprawnie umarza zaległości przewoźnikowi czy o tym, że zapomniano zaprojektować muru na „Sołtystwie” czy ronda i inne sprawy, które wójt nie dopilnował, bo był zajęty redagowaniem gazetki. Nie wiem czy ta Pani wyrażała optymizm urzędowy czy też osobisty, ale ją mogę zrozumieć, bo chcę pracować natomiast jeden z Radnych wmawiał mnie, że nie będzie to wydanie polityczne ( o zgrozo, co za naiwność) ten Radny chyba liczy, że znajdzie się na jednej liście wyborczej w 2014r razem z wójtem, ale to już dla mnie nie zrozumiałe. Dla mnie zawsze będzie najważniejsze spotkanie z mieszkańcami, czyli zebranie wiejskie gdzie każdy może zadać pytanie a nie nawet najlepsze gazetki bo papier przyjmie wszystko – prawda.

Zdjęcie na pierwszej stronie biuletynu sugeruje, kto tu jest głównym cenzorem a pozostali mogą tylko wykonywać polecenia – Radni nie macie kaca moralnego, że głosowaliście za wydawaniem takiego biuletynu?

W sprawie tego muru słyszałem od dobrze poinformowanego Radnego, że nie będzie budowany, jeżeli by się to okazało prawdą byłaby to tragedia, bo główne cele przy budowie tej drogi to dwa mosty oraz poszerzenie drogi na „Sołtystwie”.

Oczywiście uważam, że wójt ma prawo przedstawiać swój punkt widzenia czy też swoje opinie tylko czy musi to robić za pieniądze Gminy, może to robić za własne pieniądze tak jak ja, bo przecież kasa Gminna jest pusta.

Jaromin


RELACJA Z XVI SESJI

Obrady XVI sesji rozpoczęły się zgodnie z planem i tak już w informacji wójta o podjętych decyzjach rozpoczęły się małym zgrzytem poszło o umorzenie przewoźnikowi opłaty za przystanki ponad 1300 zł. i jeden Radny z Komisji Budżetowej zakwestionował, że nie była przeprowadzona konsultacja z Komisją Budżetową a wójt ma obowiązek wszystkie umorzenia powyżej 1000 zł konsultować z w/w Komisją Wójt przyznał, że jest to jego wina. Na razie nie wiadomo jak ten problem zostanie rozwiązany, ale jak będę miał wiadomości to napiszę.

W tym punkcie była też omawiana sprawa Basiury (na mój wniosek) jaką mieli pomoc ze strony GOPS-u i jak zamierzają udzielać pomoc w/w rodzinie ale te sprawy są już znane dlatego ja nie będę opisywał.

Najgorętsza dyskusja rozgorzała, gdy padło pytanie o budowaną drogę Powiatową a dokładnie o odcinek drogi na Sołtystwie od mostu w stronę skrzyżowania, bo wszyscy (na czele z wójtem) wmawiali nam, że będzie budowany mur oporowy na długości około 120 mb. okazało się, że nie ma tego w projekcie czy nie dziwi cię to, bo mnie tak.

Odniosłem wrażenie, że wójt wiedział o tym, że tego nie ma w projekcie, bo jak wytłumaczyć to, że wójt będąc, na co tygodniowy spotkaniach nie zauważył, że brak tego muru, tym bardziej, że na wniosek Radnych obiecywał, że będzie tam robiony chodnik do skrzyżowania.

Moje zdanie jest, że wójt musiał wiedzieć o wszystkim i tylko zastanawiał się jak i kiedy powiedzieć mam swoją teorię (czekam na potwierdzenie) a ty Czytelniku jak myślisz, jaka była tego przyczyna.

Ciekawa sprawa była z Komisją Budżetową, bo gdy jechała wizytować ten odcinek to kilku Radnych wiedziało, na co ma zwrócić uwagę.

Na moje pytanie czy była umowa między Gminą a Powiatem odpowiedź brzmiała, że były to umowy ustne i dlatego nie ma tego muru oporowego ani ronda w Bystrej czy też muru oporowego, w Osielcu czyli nie dopilnowaliśmy swoich spraw i dlatego Gmina będzie musiała brać kredyt i robić to za własne pieniądze i to zarówno mur oporowy jak i rondo.

Jest takie przysłowie „kijem tego, co nie pilnuje swego” prawda, że pasuje do tej sytuacji.

Czytelniku czytaj dokładnie Biuletyn Gminny czy tam te zaniedbania będą opisane ja sądzę, że nie bo w/w biuletyn służy tylko do chwalenia się sukcesami szczególnie Wójta.

Ciekawą rozmowę prowadziłem po sesji gdzie zostałem przez tych „mądrzejszych Radnych” pouczany co mam pisać na tej stronie co mam nie pisać jak mam głosować itp. ale pozwolisz Czytelniku, że nie będę się rozpisywał bo jest to „stara melodia” . 

Jaromin


Drogi Czytelniku.
Przedstawiam dwie interpelacje, jakie zadałem Wójtowi oraz odpowiedzi jakie otrzymałem, teraz podaje bez komentarza później odniosę się do wszystkich interpelacji bo jest jeszcze kilka na które czekam na odpowiedź.

 

Jaromin


Protesty mieszkańców w sprawie kanalizacji!!!

Najbardziej gorąca dyskusja na komisjach i na sesji rozgorzała przy punkcie 8 a sprawa dotyczyła protestu mieszkańców, Sidziny, w sprawie kanalizacji w/w protest podpisało 780 mieszkańców, z pismem przewodnim, na którym podpisało się 3 mieszkańców Sidziny i w związku z tym moje pierwsze pytanie było czy w/w zostali powiadomieni, że będzie rozpatrywana ta sprawa – odpowiedź Przewodniczącego była, że nie, bo znajdowało się na ogłoszeniu o sesji (poprzedni Przewodniczący zawsze powiadamiał zainteresowanych, ale ten Przewodniczący reprezentował inną klasę), później Przewodniczący odczytał wyjaśnienia wójta, które było bardzo pouczające gdzie wójt wyjaśnia, że konsultacje społeczne były prowadzone i przedstawia, na których sesjach w 2008r.i 2009r.tylko przypominam wójtowi, że na tych konsultacjach chyba nie wielu było mieszkańców tylko w większości Radni i od razu nasuwa się pytanie dlaczego nie zorganizowano zebrania wiejskiego i nie przedstawiono zalet takiego rozwiązania wprawdzie Przewodniczący próbował tłumaczyć wójta, że Radni są wybrani przez mieszkańców to mają prawo reprezentować ogół mieszkańców, chyba się bardzo różnię z obydwoma Panami bo ja uważam, że konsultacje z mieszkańcami odbywają się przez zebrania wiejskie a nie tylko z przedstawicielami, jak się okazuje słowo konsultacje społeczne inaczej jest rozumiane przez mieszkańców a inaczej przez władze Gminą.

Wprawdzie piszę wójt, że 15 lipca, 2010r. zorganizowano spotkanie z mieszkańcami tylko przypominam wójtowi i Radnym, którzy nie pamiętają, że było to w środku tygodnia oraz, że rozpoczęły się już protesty a wójt doszedł do wniosku, że jest to mało ważna sprawa i dlatego był nieobecny wprawdzie pod naciskiem mieszkańców zorganizowano drugi spotkanie, w którym już wójt uczestniczył we wrześniu w środku tygodnia gdzie również nie udało się przekonać zgromadzonych.

Ciekawe są również wyliczenia, jakie przedstawiła firma otóż grawitacyjna miała kosztować około 33mln 500 tyś. a ciśnieniowa około 21mln a już po zakończeniu prac jeżeli mnie pamięć nie myli kanalizacja w układzie ciśnieniowym kosztuje około 38mln zł ( odłączając Binkówka, Kolanowa i inne).

Nasuwają się pytania:

Czy firma, która robiła obliczenia ( te pierwsze) jest wiarygodna?

Czy według tych obliczeń koszt budowy ciśnieniowej jest na pewno tańsza?

Teraz widać, dlaczego nie dopuścili do powołania niezależnego eksperta, bo wyszłaby na jaw nie rzetelność tamtych ekspertyz (przypominam, że złożyłem taki wniosek niestety został odrzucony). Według mnie największym błędem wójta i ówczesnych Radnych było to, że uwierzyli bezgranicznie w ekspertyzy, które przedstawiła nie do końca sprawdzona firma, ale teraz zostają dwa sposoby wyjścia z tej sytuacji, żeby ci, którzy „rozlali to mleko” albo niech wyjaśnią i przekonają mieszkańców, że jest to dobre rozwiązanie albo niech się wycofają z tego rozwiązania pewno, że szkoda wydanych pieniędzy (około 600tyś.) ale lepiej teraz stracić jak później następne pokolenia będą nas przeklinać.

Radni jak się zachowywali a więc tradycyjnie większość była za ciśnieniową część, dlatego, że boją przyznać się do błędu, że dano wiarę niesprawdzonym wiadomością Panowie Radni nie wstyd przyznać się do błędu o wiele gorsze tkwić w błędzie.

Inni boją się przeciwstawić najważniejszemu, jeszcze inni boją się, że w następnych wyborach nie zostaną wybrani i dlatego to głosowanie wyszło jak niżej, byli też Radni, którzy nie byli zainteresowani rozwiązaniami tylko, żeby rozpocząć budowę kanalizacji – Panowie trzeba to zrobić dobrze, bo to będzie służyło nie tylko nam, ale także następnemu pokoleniu.

Byli też przedstawiciele mieszkańców, którzy przedstawiali swoje argumenty, które, mimo, że były racjonalne nie mogły się przebić (dla mnie jest to zrozumiałe), a argumenty, żeby mieszkańcy sami szli i przekonywali ludzi jak to chciał wójt czy też niektórzy Radni uważam za nieporozumienie, żeby nie nazwać dosadniej.

Ciekawą wypowiedź słyszałem z ust wójta na komisjach, że on nie rozumie, dlaczego mieszkańcy słuchają przyjezdnych z Binkówki czy tylko oni są przyjezdni? Znam jeszcze kilku przyjezdnych, którzy również narzucają mieszkańcom swoją wole.

Reasumując wójt sam się przyznał, że nie prowadził konsultacji społecznych tylko ustalał z Radnymi, jakie rozwiązania są najlepsze. A proponowanie, żeby ktoś przekonywał mieszkańców do kanalizacji ciśnieniowej oprócz wójta i Radnych, którzy są rzekomo przedstawicielami uważam za wielkie nieporozumienie.

Apeluje do wójta i Radnych, którzy głosowali za takim rozwiązaniem, żeby mieli odwagę stanąć oko w oko z mieszkańcami i próbowali przekonywać ludzi do takiego rozwiązania.

Bo z tego, co widać nikt nie kwapi się prowadzić dyskusji, a wójt chyba nie przewiduje w najbliższym czasie brać udział w zebraniu wiejskim w Sidzinie- może się mylę. Szkoda, że wójt nie chcę rozmawiać, bo jak już pisałem, jeżeli się rozmawia to zawsze można dojść do porozumienia.

Głosowanie, jakie przeprowadził Przewodniczący Rady nad wyjaśnieniem wójta było następujące: „za” przyjęciem było 13 Radnych 1 „wstrzymujący” (Tempka) 1 „przeciw” (Jaromin).

Najbardziej mnie zaskoczyła sprawa braku koncepcji rozwiązania kanalizacji, dotychczas było, że oczyszczalnia w Osielcu obecnie już jest na razie cicha wersja budowy oczyszczalni w Bystrej, czyli co jest sprawą niezrozumiałą tyle lat a nie ma koncepcji jak to ma być rozwiązane ja już dawno sugerowałem, żeby budować oczyszczalnie w Bystrej, tylko jak twierdził wójt wtedy nie dostaniemy dopłat, co się teraz zmieniło?- nie wiem.

 Jaromin


Relacja z XV sesji.

XV sesja rozpoczęła się od ślubowania nowo wybranego Radnego Piotra Stramka

W informacjach Wójta z podjętych decyzji w okresie między sesyjnym, najbardziej mnie zainteresowała sprawa powołania zespołu redakcyjnego biuletynu, oprócz innych spraw było odczytanie ugody, jaką zawarliśmy w Sądzie, czyli wójt wycofał oskarżenia SIS-u.

W zapytaniach Radnych sprawa się ożywiła dzięki obecności Starosty Suskiego najwięcej pytań dotyczyło budowy drogi i tak dowiedzieliśmy się, że termin zakończenia budowy drogi jest jesienią 2012r. następny temat to sprawa objazdu budowanego mostu koło Gminy w stronę Osielca najpierw była wiadomość, że będzie tylko kładka dla pieszych dopiero po interwencji Radnych, którzy tam mieszkają Starosta obiecał, że się zajmie sprawą zaraz po wyjściu ze sesji i doprowadzi do tego, że będzie most zbudowany do przejazdu samochodów osobowych, następna sprawa to rondo na skrzyżowaniu koło Gminy i tak Starosta obiecał, że spotka się z Wójtem i uzgodnią sprawę ronda a dokładnie chodzi o finansowanie, te sprawy wydaje się zostały załatwione pozytywnie inna sprawa to chodniki (już wybudowane w Bystrej), które będą poniżej asfaltu i tu przyjęto według mnie złe rozwiązanie tzn. będą budowane barierki jakoś nie mogę sobie to wyobrazić jak będą te chodniki np. odśnieżane, czy te barierki wytrzymają jedną zimę, kto będzie czyścił chodniki poniżej drogi po deszczach nasuwa się jeszcze wiele tego typu pytań.

Według Starosty prace przy drodze Powiatowej przebiegają zgodnie z planem (droga, mosty) chociaż ja słyszałem zapewnienia, że droga ma być oddana do końca czerwca ale to już szczegóły.

Następnym punktem było podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia szkoły nr.2 w Sidzinie w filię szkoły nr.1 (trochę mnie zdziwiło, że zabrakło mieszkańców górnej Sidziny) 14 Radnych było za przyjęciem uchwały 1 wstrzymujący (Jaromin), dlaczego?- Otóż będąc na dwóch komisja oraz na sesji nie mogłem się dowiedzieć, jaki to przyniesie oszczędności czyli uchwała nie była przygotowana a ja nie będę głosował jak inni za tym czego nie wiem.

Wprawdzie wójt pokazał mnie wyliczenia Pana Dyrektora, (chociaż sam twierdzi, że niemożliwe tyle oszczędzić). Dlaczego takich obliczeń nie zrobiono w Urzędzie Gminy? Czy wójt nie chciał zrobić? Bo nie wierzę, że się nie można skoro Dyrektor szkoły zrobił według mnie nawet nie zajęło mu to dużo czasu!

Warto zwrócić uwagę wójtowi, że jak rozpoczął dyskusje z mieszkańcami to udało się dojść do kompromisu, czyli warto rozmawiać!

O protestach mieszkańców piszę powyżej, muszę przyznać nic nowego.

W sprawach bieżących zostałem zaatakowany przez jedno Radnego, który stwierdził, że na tej stronie piszę, co mieszkańcom się należy, albo, o co mogą ludzie się starać a sprawa dotyczyła dopłat do odśnieżania dróg lokalnych przypominam Radnemu tak było w poprzednich kadencjach, że to, co się należy mieszkańcom wiedzieli tylko Radni i niektórzy wybrani – Czy tego by chciał Radny? Mogę zapewnić wszystkich, że o tego typu sprawach na pewno będę pisał.

Radny jest oburzony, że inni mieszkańcy będą się również upominać o dofinansowanie i zabraknie pieniędzy na inne rzeczy, tutaj wypada przypomnieć Radnemu jak głosował w sprawie wydawania biuletynu (czytaj gazetki) wtedy nie bał się, że braknie pieniędzy np. na odśnieżanie czy też na utrzymanie dróg. Jeżeli Radny zapomniał tylko ja byłem przeciw wydawaniu tej gazetki nie wiem czy Radny to przeliczył, ale według moich roczny koszt wydania biuletynu wystarczyłby na dopłaty odśnieżenia wszystkich lokalnych dróg. Mogę Radnego zapewnić jest jeszcze kilka rzeczy gdzie pieniądze są wydawane lekką ręką wtedy Radny nie oburza się.

Jaromin


TEKST SPROSTOWANIA

W związku z tym, że wójt przyspieszył ogłoszenie w kościele sprostowania swojej wypowiedzi na niedziele 12 lutego 2012r. zamiast 26 lutego 2012r.zamieszczam cały tekst w/w sprostowania.

Wiem, że były pytania, dlaczego wójt nie zwoła zebrania wiejskiego a tylko daje ogłoszenia do kościoła – proszę zapytać wójta czy będzie i kiedy?.

Ja nie mogę zmusić wójta, żeby zorganizował zebranie wiejskie a uważni czytelnicy pamiętają, co pisałem, jakie jest stanowisko wójta chyba, że zmienił zdanie, o czym ja nie wiem.

Jaromin


WÓJT WYCOFUJE OSKARŻENIA!!!

Jak już pisałem 02 września 2011r. wójt Kania stwierdził na sesji, że donosy na przedsiębiorców pochodzą z SIS-u i zdobędzie na to dowody i pomimo, że pisałem oraz upominałem się o dowody albo, żeby wycofał te oskarżenia wójt nie reagował dlatego oddałem sprawę do sądu w dniu 07 lutego 2012r odbyła się rozprawa pojednawcza na, której zawarliśmy ugodę, gdzie wójt zobowiązał się wycofać oskarżenia Stowarzyszenia o donosy, ma to uczynić:

1. Na najbliższej sesji sprostować.

2. Zamieścić sprostowanie na stronie internetowej Urzędu Gmin y

3. Dać ogłoszenie o sprostowaniu wypowiedzi o donosach do kościoła parafialnego w Sidzinie 
   na wszystkie msze w niedziele 26 lutego 2012r.

Zapyta ktoś czy mam satysfakcje z takiego rozwiązania otóż nie, ponieważ musiałem w Sądzie udowadniać, że zarówno Stowarzyszenie jak również ja zostaliśmy niesłusznie oskarżeni o rzeczy, których nie zrobiliśmy.

Jestem pewny, że wójt wypowiadając te oskarżenia zrobił to z pełną premedytacją.

Ciekaw jestem czy ci, co głośno krzyczeli, że ja donoszę na przedsiębiorców uderzą się w pierś i równie głośno będą krzyczeć, że jest to nieprawda, bo wiem, że od tych ludzi nie mogę oczekiwać przeprosin.

Ciekawi mnie również czy Przewodniczący Drobny nie ma kaca moralnego po tych tzw. „mediacjach” gdzie namawiał mnie do wycofania pozwu z Sądu, chyba, że było mu na rękę jak niektórzy mogli mnie oskarżać.

Reasumując moim marzeniem jest, żeby przypisywano mnie tylko to, co zrobię albo, co powiem i żebym już nie musiał w Sądzie udowadniać swojej niewinności.

 

Jaromin


WYNIKI WYBORÓW DO RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA

1. Stramek Piotr – 112 głosów

2. Czarniak Jan - 62 głosy

3. Staszczak Piotr – 51 głosów

Jak z tego widać Radnym Gminy został Stramek Piotr – Gratuluje.

Jaromin


Omówienie XIV sesji Rady Gminy Bystra-Sidzina

W zapytaniach Radnych zadałem kilka pytań, które mnie interesowały wprawdzie były to sprawy nie na tyle istotne aby się o nich rozpisywać.

Jeżeli idzie o ocenę stanu bezpieczeństwa w Gminie Bystra-Sidzina był funkcjonariusz Komisariatu Policji z Jordanowa, który obszernie omówił sprawy bezpieczeństwa w naszej Gminie oraz problemy, z jakimi spotyka się Policja w swojej pracy było też kilka pytań od Radnych oraz przykłady nie do końca dla wszystkich zrozumiałe działania Policji.

Najbardziej interesująca sprawa dotyczyła wydawania biuletynu samorządowego Gminy Bystra-Sidzina ja miałem kilka pytań w tej sprawie np., jaki będzie koszt roczny wydawania takiego biuletynu? Z czego weźmiemy pieniądze? Pytałem również o koszt jednorazowego wydania? Niestety nie otrzymałem dobrej wiadomości. Pytałem czy nie lepiej wydać tę pieniądze bardziej sensownie Np. na remont dróg lub odśnieżanie itp.

Dla mnie jest jasne, że ma to być tuba dla rządzący Gminą a wydaje się, że lepiej zrobić zebranie wiejskie gdzie można się dowiedzieć, czego ludzie oczekują tylko można usłyszeć kilka nie wygodnych pytań – tylko, po co? Lepiej wydać gazetkę wtedy nikt nie będzie o nic pytał a papier przyjmie wszystko a pieniądze są nie ważne przecież jesteśmy „bogaci”.

Dlatego mój wniosek był żeby zrezygnować z wydawania tego biuletynu.

Za wnioskiem głosowało dwóch Radnych (Jaromin, Czarny) wstrzymało się także dwóch (jeżeli dobrze zauważyłem Gałka, Tempka) pozostali byli za odrzuceniem czyli wniosek został odrzucony.

Jak będzie wydawany biuletyn może ja będę bezrobotny- oby tak było.

Uchwalono także plan pracy Komisji Rewizyjnej, o czym piszę w innym miejscu oraz jakie ja przedstawiłem propozycje kontroli rocznej jak się przekonasz czytelniku nie wszystkie zostały przyjęte, dlaczego? – odpowiedz sobie sam, według mnie właściwy człowiek na właściwym miejscu.

W sprawach bieżących najważniejszą sprawą było kolejny raz sprawa szkoły nr.2 w Sidzinie szkoła nr.2 będzie filią szkoły nr.1.

Najważniejsze ustalenie, że zebranie w tej sprawie odbędzie się w Bystrej w Sali OSP 09 lutego 2012r. (czwartek) o godz. 15 z Rodzicami (mieszkańcami górnej Sidziny) oraz z Wójtem i Komisją Oświaty i będzie przedstawiony projekt uchwały.

Zapomniałbym na mój wniosek będzie możliwość zwrot za odśnieżanie, ale o tym jeszcze napiszę bo to prawdopodobnie od następnej zimy.

JarominPropozycje do rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012r.

1. Kontrola prowadzonego remontu przedszkola zakończonego w 2011r. z uwzględnieniem także prac wykonanych wokół przedszkola ( ogrodzenie, centralne ogrzewanie, płytki itp.).

2. Kontrola gospodarowanie Gminnych zasobem mieszkaniowym mam na myśli pomieszczenia mieszkalne place itp. ( czynsze ściągalność metraż opłaty dzierżawy)

3. Zimowe utrzymanie dróg i chodnik.

4. W drugiej połowie roku kontrola GOPTiS szczególnie związane z budową boiska treningowego.

Jaromin