Stowarzyszenie Inicjatywa Społeczna
                 34-236 Sidzina 839
              tel.: 18 26 73 748 lub 608 440 639
e-mail:
 sjaromin@onet.eu

KRS 0000316107
NIP 552-167-91-32
REGON 120801632

 
Archiwum spraw gminnych  ::: rok 2015  :::rok 2014  :::rok 2013   :::rok 2012   :::rok 2011

ROK 2016


OSTATNIA SESJA W 2016 ROKU!!!

Dnia 28.12.2016r odbyła się ostatnia sesja w roku 2016, a że była to sesja także świąteczna było wielu gości (praktycznie wszystkie organizacje działające w Gminie były reprezentowane).
Rozpoczęto tradycyjnie od informacji Wójta w okresie międzysesyjnym były to normalne działania najważniejsze dla mnie było zarządzenie Wójta o nieodpłatnym przekazaniu samochodu dla OSP w Sidzinie, oraz zarządzenie o powołaniu p.o. Dyrektora Skansenu I GOPTiS (Jadwiga Czarna) na jeden rok, zawarto jeszcze różne umowy.
Następnie przystąpiliśmy do procedowania budżetu na 2017r. a że dyskusja odbyła się w komisjach dlatego na sesji już nie było dyskusji tylko został przyjęty budżet jak w projekcie, bo poprawki zostały już wprowadzone na komisjach.
Po przyjęciu budżetu przystąpiliśmy do pozostałych głosowań i tak pierwsze była debata nad Gminnym Programem Rewitalizacji (jest to potrzebne, żeby można było się starać o dopłaty)został przegłosowany jednogłośnie.
Następnym punktem było ustalenie wysokości opłat za korzystanie z przedszkola w godzinach nadliczbowych (czyli po godż. 13,00) i tutaj nie wiele się zmieniło tylko, że otrzymujemy subwencje dla sześciolatków zgodnie z nową Uchwałą Rady Gminy rodzice za te dzieci nie mają obowiązków płacenia a pozostałe sprawy zostały bez zmian tak jak w poprzedniej Uchwale.
Jeszcze jedna ważna Uchwała dotyczyła przedłużenia umowy najmu lokalu dla prowadzenia gabinetu stomatologicznego tutaj były rozbieżności o długości przedłużenia ostatecznie 8 głosami „za” i 6 „wstrzymujących” przyjęto Uchwałę o przedłużeniu dzierżawy na 3 lata.
W sprawach bieżących były wystąpienia gości oraz była przedstawiona informacja na temat odbioru azbestu i jak widać na załączonym zestawieniu widać ile nie zyskaliśmy nie dołączając do tego programu od samego początku już to pisałem o tym ale przypominam program dofinansowania trwał już od pięciu lat tylko poprzedni włodarz widocznie nie był zainteresowany tym programem a w tej chwili już się skończył i musimy przyłączyć się do Powiatu a jak widać na tym zestawieniu dużo więcej kosztuje to Gminę jak również mieszkańców, którzy będą chcieli jeszcze skorzystać z dopłat! 

Podsumowanie z realizacji projektu współfinansowanego ze środków szwajcarskich przy współpracy z gminą Szczucin, oraz porównanie w przypadku realizacji w ramach porozumienia z powiatem suskim

 

Projekt realizowany we współpracy z Gminą Szczucin (finansowany ze Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy)

W przypadku realizacji projektu ze Starostwem Powiatowym

Liczba gospodarstw, które skorzystały z projektu

80

80

Ilość odebranych wyrobów azbestowych

304,96 ton

304,96 ton

Wartość zadania Razem: 141 232,44 zł 
Wkład Gminy: 21 184,86 zł
Środki zewnętrzne: 120 047,58 zł 
Wkład mieszkańców: 0,00 zł
Razem: 93 207,97 zł 
Wkład Gminy (40%): 37 283,19 zł
Powiat (30%): 27 962,39 zł 
Wkład mieszkańców (30%): 27 962,39 zł

Projekt realizowany we współpracy z Gminą Szczucin: cena za odbiór gruzu: 383,40 zł/ton
cena za odbiór wraz z demontażem z dachu: 537,84 zł/tona Powiat Suski: cena za odbiór gruzu: 305,64zł/tona


Następnie w związku z Nowym Rokiem były życzenia noworoczne, ja życzyłem wszystkim dobrych i trafnych decyzji jak również samych sukcesów spełnienia marzeń tego samego życzę wszystkim mieszkańcom Gminy Bystra – Sidzina w roku 2017. 

J.ST. 


BĘDZIE BUDOWANA HALA SPORTOWA W SIDZINIE!!!

Przedstawiciele Komitetu Rodziców Zespołu Szkół w Sidzinie zaprosili Wójta oraz Radnych na spotkanie, które odbyło się 9.12.2016r w szkole w Sidzinie na którym byli przedstawiciele nie tylko komitetu ale także rodzice.
Pierwsze pytanie było co jest z halą sportową jak twierdziła Pani, która prowadziła spotkanie jest to sprawa ważna dla całej społeczności szkolnej i nie tylko, odpowiedź Wójta była, że jeżeli nie będzie jakiegoś kataklizmu to w roku 2017 rozpocznie się budowa hali czyli wykopy i budowa fundamentów, oprócz tego Wójt przedstawił jak postępowały prace i dlaczego to trwało tak długo okazało się, że wstępny projekt musiał być przerabiany bo poprzedni zakładał wykupienie działki co okazało się nie możliwe, było też inaczej zaprojektowane połączenie ze szkołą, także przerabiano usytuowanie trybun oraz wejście do hali i wiele jeszcze trzeba było przeprowadzić zmian czyli praktycznie robiono projekt od nowa a jak wiadomo to trwa, ale koniec końców projekt jest zrobiony i Urząd Gminy wystąpił do Starostwa o pozwolenie na budowę hali.
Oczywiście Wójt przedstawił zebranym co zostało już zrobione w naszej Gminie a dokładnie w Sidzinie oraz jakie są zamierzenia na przyszłość trzeba przyznać, że wystąpienie Wójta wzbudziło wielkie zainteresowanie zabranych, wiadomo odbyła się także dyskusja o potrzebach szkoły.(Ale o tym już pisałem).
Jak wszyscy zdają sobie sprawę budowa takiej hali to jest koszt około 5 300 000,00 zł ( wg. kosztorysu projektanta) nie muszę nikogo przekonywać, że jest to wielki koszt dla Gminy, i do tego wydatki na sprawy bieżące, dlatego dla wszystkich jest jasne, że musimy oszczędzać wszędzie gdzie to jest możliwe, wprawdzie mamy pewien komfort, bo praktycznie jesteśmy bez kredytu i zawsze jeżeli będą jakieś nie przewidziane wydatki zawsze możemy się ratować kredytem – oby nie było takiej potrzeby! 
Wszyscy uczestniczy spotkania podkreślali, że było to spotkanie potrzebne, bo są rozpowszechniane różne plotki ( kto to robi wszyscy wiedzą) a tak mają wiadomości „z pierwszej ręki” i bardzo wiele spraw zostało wyjaśnionych i mimo trudnych temat spotkanie przebiegało bardzo spokojnie oraz kulturalnie jest to zasługa wszystkich uczestników!
Moim zdaniem nie potrzeba organizować takich spotkań , bo Dyrektor może wszystko dowiedzieć się od Wójta i przekazać wszystkim zainteresowanym i można wszystko wyjaśnić na bieżąco.
Otrzymuje wiele pytań dlaczego tak skromnie jest z ozdobami świątecznymi, otóż stoimy na stanowisku, że dając około 15 000,00 zł „na świecidełka”, które świecą przez dwa tygodnie to lepiej za zaoszczędzone pieniądze zamontować nowe lampy tam gdzie ich brak i one świecą przez cały rok! – Prawda rozsądne! 

J.ST.


WÓJT ROBIŁ INWESTYCJE „NIEMOŻLIWE”!!!

Dnia 24.11.2016r. odbyła się kolejna sesja Rady gminy Bystra-Sidzina, która rozpoczęła się bardzo uroczyście występem młodzieży ze szkoły w Sidzinie z okazji Święta Niepodległości, było to bardzo ładnie i pouczające przedstawienie, widać było ile pracy włożyła młodzież w przygotowanie tej inscenizacji a sam występ „wypadł” imponująco jak sądzić po oklaskach, którymi było nagrodzony bardzo się spodobał wszystkim obecnym – Gratuluje i prosimy o bis!
Następnie było wręczenie stypendiów Wójta uzdolnionym dzieciom i młodzieży, dużo otrzymało dyplomy i to cieszy bo widać, że mamy w Gminie uzdolnioną młodzież! – Brawo tak trzymać!
Następnym punktem porządku obrad było wystąpienie Radnych Powiatu, przede wszystkim Radny Hajos pochwalił się, że udało się razem z Wójtem wreszcie doprowadzić do finału asfalt u „Trzopa” oraz, że jest robiony mur na rzece u „Łosia” i że będzie robiony projekt mostu „u Kojsa” (chciałoby się powiedzieć wreszcie -2 lata) ale o tym później, wspomniał także, że wspólnie z Wójtem są przymiarki do robienia chodnika w Bystrej w stronę Mąkacza, ale na razie żadnych szczegółów nie podano będę monitorował rozwój tego tematu.
Głosownia przebiegały sprawnie i w związku z tym, że tematy były omówione na komisjach praktycznie bez dyskusji zaciekawiła mnie zapis w WPF gdzie jest zapisane, że Gmina zaciągnęła w 2016r kredyt na zakup samochodu dla OSP Sidzina w wysokości 640 000,00zł a pozostałą sumę OSP otrzymała z dotacji ( tak mnie wyjaśniono).
Stawki podatku pozostały na tym samym poziomie co w2016r, czyli nie było podwyżki.
Pytałem również o oczyszczalnie przydomowe czy projekt został złożony odpowiedź Wójta brzmiała, że jeszcze nie bo jest przygotowywany dokument chyba skutki finansowe, jeszcze dopytywałem czy termin nie jest zagrożony odpowiedź Wójta była, że nie ma takich obaw.
Na tym zakończyłbym relacje z sesji, teraz w związku z tym, że jest to połowa kadencji obecnej Rady a także Wójta spróbuje w krótki sposób podsumować teraz osiągnięcia i tak jednym słowem można określić, że w tej kadencji są robione inwestycje, które w poprzednich kadencjach były niemożliwe i tak podam kilka przykładów np. asfalt u „trzopa” ile to było obietnic zrobiono teraz, plac przed GS który został zarurowany a staw zasypany jeszcze będzie rów zarurowany koło drogi, proszę zwrócić uwagę na parking przed GS i pocztą, który został położony asfalt, w Bystrej droga do „Bystrzoka” czy most w Bystrej wszystkie te rzeczy jeszcze nie dawno były „nie do ruszenia” – wniosek nasuwa się sam wszystko można zrobić jak się tylko chcę, należy do tego dołożyć jeszcze dokończenie rozbudowy szkoły w Bystrej, czy rozpoczęcie budowy chodnika na górnej Sidzinie, jak również zrobienie projektu hali gimnastycznej(wkrótce rozpocznie się budowa) specjalnie nie rozdzielam zasług bo największa zasługa jest Wójta, że to się udało zrobić , bo umiał zachęcić Radę do swoich pomysłów, która go wspierała, należy tu wspomnieć o dużej pomocy ze strony radnego powiatu Hajos, który szczególnie przy asfalcie u „Trzopa” był bardzo aktywny należy wspomnieć także, że Radny powiatu Hajos zaangażował się w projekt mostu u „Kojsa” który ma szansę wreszcie ruszyć, a także obiecał, że wesprze Wójta w staraniach o zdobycie placu przy Gminie od nadleśnictwa, osobna sprawa to samochód dla OSP Sidzina z tego co wiem to zasługa przede wszystkim Wójta, oczywiście Rada nie przeszkadzała, były także inne inwestycje jak projekt oczyszczalni przydomowych, a także budowa dróg Gminnych, czy też przepusty, rowy, czy też płyty jak widać wiele się robi do upiększenia naszej Gminy a także do poprawy życia mieszkańców, oczywiście nie wszystko się udało zrobić co byśmy chcieli, jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia ale trzeba przyznać, że zrobiono już bardzo dużo miło jest jak mieszkańcy wspomagają dobre inwestycje ale są także, wprawdzie nie liczni, którzy przeszkadzają a nawet szkodzą – Nasuwa się jedno przysłowie „jak nie chcesz pomóż to nie przeszkadzaj!”
Obecny Wójt jest dobry na robienie robót „niemożliwych” skąd się to bierze bo obecny włodarz zrozumiał, że zgoda buduje i nie próbuje „ jączynia” jak to kiedyś było robione, gdzie niektórzy ślepo wykonywali „sugestie bądź polecenia” swego „mocodawcy” i pomagali robić zamieszanie !- Komu na tym zależało?!

J.ST.


BĘDZIE BUDOWANA HALA SPORTOWA W SIDZINIE!!!

Przedstawiciele Komitetu Rodziców Zespołu Szkół w Sidzinie zaprosili Wójta oraz Radnych na spotkanie, które odbyło się 9.12.2016r w szkole w Sidzinie na którym byli przedstawiciele nie tylko komitetu ale także rodzice.
Pierwsze pytanie było co jest z halą sportową jak twierdziła Pani, która prowadziła spotkanie jest to sprawa ważna dla całej społeczności szkolnej i nie tylko, odpowiedź Wójta była, że jeżeli nie będzie jakiegoś kataklizmu to w roku 2017 rozpocznie się budowa hali czyli wykopy i budowa fundamentów, oprócz tego Wójt przedstawił jak postępowały prace i dlaczego to trwało tak długo okazało się, że wstępny projekt musiał być przerabiany bo poprzedni zakładał wykupienie działki co okazało się nie możliwe, było też inaczej zaprojektowane połączenie ze szkołą, także przerabiano usytuowanie trybun oraz wejście do hali i wiele jeszcze trzeba było przeprowadzić zmian czyli praktycznie robiono projekt od nowa a jak wiadomo to trwa, ale koniec końców projekt jest zrobiony i Urząd Gminy wystąpił do Starostwa o pozwolenie na budowę hali.
Oczywiście Wójt przedstawił zebranym co zostało już zrobione w naszej Gminie a dokładnie w Sidzinie oraz jakie są zamierzenia na przyszłość trzeba przyznać, że wystąpienie Wójta wzbudziło wielkie zainteresowanie zabranych, wiadomo odbyła się także dyskusja o potrzebach szkoły.(Ale o tym już pisałem).
Jak wszyscy zdają sobie sprawę budowa takiej hali to jest koszt około 5 300 000,00 zł ( wg. kosztorysu projektanta) nie muszę nikogo przekonywać, że jest to wielki koszt dla Gminy, i do tego wydatki na sprawy bieżące, dlatego dla wszystkich jest jasne, że musimy oszczędzać wszędzie gdzie to jest możliwe, wprawdzie mamy pewien komfort, bo praktycznie jesteśmy bez kredytu i zawsze jeżeli będą jakieś nie przewidziane wydatki zawsze możemy się ratować kredytem – oby nie było takiej potrzeby! 
Wszyscy uczestniczy spotkania podkreślali, że było to spotkanie potrzebne, bo są rozpowszechniane różne plotki ( kto to robi wszyscy wiedzą) a tak mają wiadomości „z pierwszej ręki” i bardzo wiele spraw zostało wyjaśnionych i mimo trudnych temat spotkanie przebiegało bardzo spokojnie oraz kulturalnie jest to zasługa wszystkich uczestników!
Moim zdaniem nie potrzeba organizować takich spotkań , bo Dyrektor może wszystko dowiedzieć się od Wójta i przekazać wszystkim zainteresowanym i można wszystko wyjaśnić na bieżąco.
Otrzymuje wiele pytań dlaczego tak skromnie jest z ozdobami świątecznymi, otóż stoimy na stanowisku, że dając około 15 000,00 zł „na świecidełka”, które świecą przez dwa tygodnie to lepiej za zaoszczędzone pieniądze zamontować nowe lampy tam gdzie ich brak i one świecą przez cały rok! – Prawda rozsądne! 

J.ST.


WÓJT ROBIŁ INWESTYCJE „NIEMOŻLIWE”!!!

Dnia 24.11.2016r. odbyła się kolejna sesja Rady gminy Bystra-Sidzina, która rozpoczęła się bardzo uroczyście występem młodzieży ze szkoły w Sidzinie z okazji Święta Niepodległości, było to bardzo ładnie i pouczające przedstawienie, widać było ile pracy włożyła młodzież w przygotowanie tej inscenizacji a sam występ „wypadł” imponująco jak sądzić po oklaskach, którymi było nagrodzony bardzo się spodobał wszystkim obecnym – Gratuluje i prosimy o bis!
Następnie było wręczenie stypendiów Wójta uzdolnionym dzieciom i młodzieży, dużo otrzymało dyplomy i to cieszy bo widać, że mamy w Gminie uzdolnioną młodzież! – Brawo tak trzymać!
Następnym punktem porządku obrad było wystąpienie Radnych Powiatu, przede wszystkim Radny Hajos pochwalił się, że udało się razem z Wójtem wreszcie doprowadzić do finału asfalt u „Trzopa” oraz, że jest robiony mur na rzece u „Łosia” i że będzie robiony projekt mostu „u Kojsa” (chciałoby się powiedzieć wreszcie -2 lata) ale o tym później, wspomniał także, że wspólnie z Wójtem są przymiarki do robienia chodnika w Bystrej w stronę Mąkacza, ale na razie żadnych szczegółów nie podano będę monitorował rozwój tego tematu.
Głosownia przebiegały sprawnie i w związku z tym, że tematy były omówione na komisjach praktycznie bez dyskusji zaciekawiła mnie zapis w WPF gdzie jest zapisane, że Gmina zaciągnęła w 2016r kredyt na zakup samochodu dla OSP Sidzina w wysokości 640 000,00zł a pozostałą sumę OSP otrzymała z dotacji ( tak mnie wyjaśniono).
Stawki podatku pozostały na tym samym poziomie co w2016r, czyli nie było podwyżki.
Pytałem również o oczyszczalnie przydomowe czy projekt został złożony odpowiedź Wójta brzmiała, że jeszcze nie bo jest przygotowywany dokument chyba skutki finansowe, jeszcze dopytywałem czy termin nie jest zagrożony odpowiedź Wójta była, że nie ma takich obaw.
Na tym zakończyłbym relacje z sesji, teraz w związku z tym, że jest to połowa kadencji obecnej Rady a także Wójta spróbuje w krótki sposób podsumować teraz osiągnięcia i tak jednym słowem można określić, że w tej kadencji są robione inwestycje, które w poprzednich kadencjach były niemożliwe i tak podam kilka przykładów np. asfalt u „trzopa” ile to było obietnic zrobiono teraz, plac przed GS który został zarurowany a staw zasypany jeszcze będzie rów zarurowany koło drogi, proszę zwrócić uwagę na parking przed GS i pocztą, który został położony asfalt, w Bystrej droga do „Bystrzoka” czy most w Bystrej wszystkie te rzeczy jeszcze nie dawno były „nie do ruszenia” – wniosek nasuwa się sam wszystko można zrobić jak się tylko chcę, należy do tego dołożyć jeszcze dokończenie rozbudowy szkoły w Bystrej, czy rozpoczęcie budowy chodnika na górnej Sidzinie, jak również zrobienie projektu hali gimnastycznej(wkrótce rozpocznie się budowa) specjalnie nie rozdzielam zasług bo największa zasługa jest Wójta, że to się udało zrobić , bo umiał zachęcić Radę do swoich pomysłów, która go wspierała, należy tu wspomnieć o dużej pomocy ze strony radnego powiatu Hajos, który szczególnie przy asfalcie u „Trzopa” był bardzo aktywny należy wspomnieć także, że Radny powiatu Hajos zaangażował się w projekt mostu u „Kojsa” który ma szansę wreszcie ruszyć, a także obiecał, że wesprze Wójta w staraniach o zdobycie placu przy Gminie od nadleśnictwa, osobna sprawa to samochód dla OSP Sidzina z tego co wiem to zasługa przede wszystkim Wójta, oczywiście Rada nie przeszkadzała, były także inne inwestycje jak projekt oczyszczalni przydomowych, a także budowa dróg Gminnych, czy też przepusty, rowy, czy też płyty jak widać wiele się robi do upiększenia naszej Gminy a także do poprawy życia mieszkańców, oczywiście nie wszystko się udało zrobić co byśmy chcieli, jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia ale trzeba przyznać, że zrobiono już bardzo dużo miło jest jak mieszkańcy wspomagają dobre inwestycje ale są także, wprawdzie nie liczni, którzy przeszkadzają a nawet szkodzą – Nasuwa się jedno przysłowie „jak nie chcesz pomóż to nie przeszkadzaj!”
Obecny Wójt jest dobry na robienie robót „niemożliwych” skąd się to bierze bo obecny włodarz zrozumiał, że zgoda buduje i nie próbuje „ jączynia” jak to kiedyś było robione, gdzie niektórzy ślepo wykonywali „sugestie bądź polecenia” swego „mocodawcy” i pomagali robić zamieszanie !- Komu na tym zależało?!

J.ST.


CO SIĘ DZIEJE W PRZEDSZKOLU W SIDZINIE?!

Gdy ludzie dowiedzieli się, że będzie robiona kontrola w przedszkolu w Sidzinie (nie wiem skąd) telefony się do mnie „urywały” odbyłem również wiele spotkań i rozmów na temat tego jakie problemy są w przedszkolu w Sidzinie (przerosło to moje wyobrażenie), że może być tak źle.
Musiałem wiele tłumaczyć, że nie jest to w zakresie kontroli naszej Komisji i nie możemy się tym zajmować, ale spróbowałem to zebrać i postanowiłem się podzielić wnioskami jakie wyciągnąłem z tych rozmów.

Nasuwa się jeden podstawowy wniosek, że organ nadzorczy, którym jest Gmina musi podjąć natychmiastowe, skuteczne działania, które doprowadzą do ugaszenia konfliktu którego „zarzewie tli się”, bo z tych rozmów wynika jednoznacznie większość pracowników pracuje dobrze a nawet bardzo dobrze czyli z pełnym zaangażowaniem zostawiając w swojej pracy wiele pasji i serca ale są jednostki (a może jedna), które poczuły zmianę władzy w Gminie i poczuły się mocne. 
Przyczyną całego tego „zarzewia” jest rutyna, lekceważący stosunek do innych, traktowanie wszystkich „z góry” kto odważy się mieć inne zdanie to od razu jest wrogiem, otoczenie się garstką ludzi wybranych (doradcy) innych traktować jako zło niepotrzebne a co najgorsze arogancja jest tzw przerost ambicji nad możliwości przypominam, że był taki pan który również tak traktował swoich przeciwników politycznych i co jest już „byłym”, ale trudno, żeby było inaczej skoro ta Pani ma doradców z tego samego środowiska.

Ja jeżeli mogę coś doradzić to proponuje podjąć działania natychmiast i skutecznie, żeby ugasić konflikt bo za chwilę będzie za późno jak się sytuacje wymknie spod kontroli i „rozleje się” na całą jednostka albo co gorsze na wszystkie jednostki oświatowe w Gminie najlepiej byłoby ten „pożar” ugasić w zarodku. 

Ja widzę tylko takie rozwiązanie albo organ nadzorczy przeprowadzi rozmowę „dyscyplinującą” z tą Panią, która zmiani swój stosunek do wszystkich, i zrozumie, że to stanowisku, które piastuje nie służy tylko do zarabiania pieniędzy ale także a może przede wszystkim jako służba dla dzieci i ludzi bo przedszkole to nie jest sklep, gdzie przychodzą klienci tylko jest to działalność społeczna, wydaje się że tej Pani będzie łatwiej to zrozumieć bo ja ją pamiętam gdy umiała się przyjaźnie zachować do wszystkich czyli była ogólnie lubiana i ceniona a jeżeli nie chcę lub nie potrafi zmienić swojego postępowania to trzeba jej podziękować za pracę!
Chociaż słysząc jak się wypowiadała na sesji to można było słyszeć miedzy wierszami na pewno nie ton pojednawczy a wręcz przeciwnie, szukanie winnych przez to Panią to droga do nikąd, dobrze czasem uderzyć się we własną pierś bo każdy popełnia błędy a przyznanie się jest dobrym krokiem do pojednania!!! 
Moim zdaniem to co napisałem o sytuacji w przedszkolu publicznym w Sidzinie jest jedną z przyczyn, że mieszkańcy korzystają z prywatnych przedszkoli czy też z przedszkoli poza naszą Gminą jak wiadomo ponosimy z tego tytułu koszty!!!
Apeluje o natychmiastowe podjęcie działań naprawczych w przedszkolu w Sidzinie, żeby nie było za późno a nie chciałbym pisać, że ja ostrzegałem!!! 
Sytuacje w tym przedszkolu można określić jako „tykającą bombę” i albo ją się rozbroi albo wybuchnie z podwójną siłą i to jest pilne zadanie dla organu prowadzącego a że wydaję się proste rozwiązanie to mocne wierzę, że odpowiednie decyzje zostaną szybko podjęte dla dobra przedszkola i przedszkolaków!!! – Jestem pewny, że wszystkie strony tego konfliktu mają na celu tylko dobro przedszkola i dobrze byłoby gdyby spotkali się „w połowie drogi” i doszły do porozumienia!

To jak przedstawiłem sposób rozwiązania to jest mój sposób być może jest inny lepszy!

J.ST.


O CZYM MÓWIŁA DYREKTOR PRZEDSZKOLA W SIDZINIE NA SESJI?!!!

Dnia 20.10.2016r. odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Bystra-Sidzina rozpoczęła się inaczej jak poprzednie bo byli przedstawiciele szpitala w Suchej Besk. którzy przedstawili historie dokonanych inwestycji w tej placówce oraz plany na przyszłość nowych inwestycji, a że mają obiecane pieniądze na nowe inwestycje tylko muszą mieć wkład własny zwrócili się do wszystkich Gmin powiatu Suskiego z prośbą o wsparcie finansowe, które wynosiłoby po 2zł od mieszkańca przez pięć lat czyli nasza Gmina miałaby zapłacić około 13 000,00 rocznie wstępnie zadeklarowaliśmy taką wpłatę. (Pieniądze te byłyby z budżetu Gminy).

Oczywiście była poruszana przez Radnych sprawa działania szpitala w Suchej przede wszystkim dlaczego do gabinetów nie są ustalane wizyty na godzinę i tutaj mnie zaskoczył nie miło dyrektor, który stwierdził, że były robione takie próby i coś to nie może zadziałać, przecież tak działają przychodnie w innych szpitalach i jeżeli szpital w Suchej nie umie sobie z tym poradzić (to nic nie kosztuje tylko lepszą organizacje) niech wyślę swoich pracowników do innych szpitali na przeszkolenie!

Następnie przystąpiliśmy do głosowania uchwał , które przebiegały spokojnie następnie w sprawach bieżących było omówienie przeglądu gwarancyjnego dróg Gminnych, który został przeprowadzony 19.10. 2016r.nie było tam wielkich uszkodzeń są drobne , pęknięcia załamania które wykonawca zobowiązał się naprawić ano zobaczymy!

Ja jeszcze zapytałem czy Wójt wyraził zgodę aby namiot z kwiatami (przy przedszkolu ) stał częściowo na placu Gminnym – Ponieważ właściciele namiotu zwrócili się do Wójta z prośbą on wyraził zgodę.

Następnie przystąpiliśmy do omówienia kontroli, którą wykonała Komisja Rewizyjna w przedszkolu w Sidzinie i dokonała ustaleń faktów (omówię te według mnie najważniejsze), ustalono że w2015r.do przedszkola w Sidzinie uczęszczało 125 przedszkolaków a w roku obecnym 145, zatrudnienie obecnie wynosi 21 osób w tym 4 osoby przebywają na długim zwolnieniu lekarskim, w 2015r. wydatki przedszkola wyniosły około 1 040 000,00 zł (1 039 645,67 zł), dotacje w 2016r. z budżetu państwa wynosi 1370,00 zł/rocznie na jedno dziecko. Jeszcze jedna ważna sprawa w 2015r. na początku roku była nadwyżka wyżywienia około 12 000,00 zł. (skąd? nie wiem) w ciągu tego roku zmniejszyła się do około 2 000,00zł (dlaczego tak dużo i tak szybko może znacie odpowiedź. Czyżby ceny poszły raptownie wzwyż, albo dzieci dostawały więcej jedzenia – Jak ktoś zna odpowiedź proszę o kontakt!)

Komisja zaproponowała dwa wnioski po pierwsze rodzice muszą mieć prawo wyboru czy chcą zostawiać swoje pociechy dwa czy raz w tygodniu czy też pięć razy czyli krótko mówiąc to rodzice decydują ile dni w tygodniu zostawiają swoje dzieci dłużej oczywiście wpisując odpowiednią deklaracje, a jest niedopuszczalne jak obecnie Pani Dyrektor zmusza, że jeżeli ktoś chcę zostawić jeden dzień to musi podpisać i opłacić deklaracja na cały tydzień – według mojej wiedzy i większości Komisji jest to niedopuszczalne!!! 
Odpowiednia uchwała Rady Gminy Bystra-Sidzina
:::TUTAJ – Każdy może się na nią powołać.

Drugi wniosek ściąganie od rodziców po 15 zł na dodatkowe materiały plastyczne jest nieetyczne a może nawet nie moralne wprawdzie Pani Dyrektor twierdziła, że rodzice zadeklarowali to dobrowolnie tylko jak ktoś kto przychodzi do przedszkola na początku roku i otrzymuje kartkę co ma jego pociecha mieć przyniesione do przedszkola a kwota 15zł nosi znamiona chyba niezgodnej z prawem i prawie zmuszającej do zapłacenia co też nie stwarza odpowiedniego klimatu tym bardziej, że wprawdzie Dyrektorka stwierdziła, że każda nauczycielka prowadzi zeszyt i rozlicza się z rodzicami na koniec roku ale coś jest nie tak bo jak poprosiłem, żeby Dyrektorka przyniosła na Komisje przynajmniej jeden zeszyt za poprzedni rok stwierdziła z rozbrajającą szczerością, że nie ma takiego zeszytu (ani jednego)!!!

Komisja stanęła na stanowisku, że dysponując takim budżetem Pani Dyrektor wygospodaruje tą niewielką sumę na materiały plastyczne. Oczywiście pismo, które otrzymują rodzice zostanie zamieszczone poniżej!
Jeszcze nie wiem jaka będzie odpowiedź Wójta na nasze wnioski ale według mnie rozwiązanie nasuwa się jedno Pani Dyrektor przyjmuje na nowo deklaracje bez ingerencji ile dni kto wpisuje (pełna dobrowolność), po drugie nauczycielki które pobrały od rodziców (za zgodą Pani Dyrektor) pieniądze zwracają je rodzicom! 
Wprawdzie Wójt stwierdził, że nie otrzymał żadnych skarg na pracę przedszkola w Sidzinie, mnie to nie dziwi bo słysząc Pani Dyrektor na sesji gdzie nie docierają do tej Pani żadne argumenty tylko uważa, że ona ma rację i wie wszystko najlepiej i opowiadając różne rzeczy czyli mieszając wątki, my jako wytrawni w takim dyskusjach gubiliśmy się co Pani Dyrektor ma na myśli, to co powiedzą te matki gdy Dyrektorka tak naskoczy na nie – Każda z tych matek pomyśli sobie, („że nie ma co kopać się z koniem”), że nie warto toczyć wojny i odpuści!- Czy tak ma być! – Mam wątpliwości!

UWAGA!!!
Następna kamera jest powieszona na kolejnym dzikiem wysypisku – Jeżeli nie chcesz mieć zdjęcia nie wysypuj śmieci w lesie!!!

J.ST.

PS. Obowiązkowe wpłaty.

TAKIE KARTKI O NIEZBĘDNYM WYPOSAŻENIU DZIECI KAŻDY RODZIC DOSTAJE NA POCZĄTKU ROKU W PRZEDSZKLU W SIDZINIE

· Kredki woskowe
· Kredki ołówkowe
· Nożyczki
· Klej biurowy i "magik"
· Klej w sztyfcie
· Blok techniczny biały i kolorowy
· Blok z kolorowymi kartkami
· Papier kolorowy
· Mały ręcznik - podpisany z uchwytem do zawieszenia
· Teczka na rysunki
· Farby plakatowe i pędzel mały i duży
· Plastelina
· Ołówek, temperówka, gumka do mazania (plastikowy koszyczek)
· Ryza papieru
· Pantofle z woreczkiem
· Chusteczki higieniczne
· Strój gimnastyczny
· 15 zł na dodatkowe materiały.plastyczne !!!
· U śmiech na twarzy ©


WSZYSTKO PROSZĘ PODPISAC IMIENIEM I NAZWISKIEM DZIECKA


SPOKOJNE ZEBRANIE WIEJSKIE W SIDZINIE TO JUŻ STANDARD!!!

Dnia 18.09.2016r. w Sidzinie w remizie OSP odbyło się zebranie wiejskie, które tradycyjnie otworzyła Sołtys, gdzie po sprawach proceduralnych przystąpiono do dyskusji i tak jako pierwszy głos zabrał Wójt, który przedstawił najważniejsze sprawy jakie zrealizowano w tym roku czyli rozpoczęcie budowy chodnika na górnej Sidzinie zarurowanie rowu przy placu zabaw oraz zrobiono wiele dróg gminnych, wreszcie według Wójta powiat rozpoczął robienie projektu mostu „U Koisa” oraz jest przetarg na zrobienie asfaltu u „Trzopa” ale to wszystko jak powiedział Wójt będzie dokładnie omawiane na początku przyszłego roku.

Następnie Sołtys przedstawiła propozycje robót z budżetu sołeckiego na przyszły rok i tak zrobienie asfaltu na parkingu u „Krupy” oraz dołożenie do remontu łazienki w szkole ja zaproponowałem jeszcze zrobienie zejścia na plac zabaw od strony drogi powiatowej argumentując tym, że Wójt dołożył do zarurowania rowu i został położony asfalt przed sklepem GS takie zejście by ładnie się w komponowano w estetykę centrum Sidziny, oraz ułatwiło dojście do placu zabaw, jednak po dyskusji w której Wójt stwierdził, że zrobienie takiego zejścia to są stosunkowo niewielkie pieniądze i jak będzie robiona studzienka na rowie koło pomnika to powinno się udać to zrobić, w takiej sytuacji ja wycofam swój wniosek.

Obydwa wnioski zgłoszone przez Sołtys zostały przegłosowane jednogłośnie wprawdzie w tej sprawie czuje pewny „niesmak” bo był projekt dofinansowania remontu łazienki w szkole ale nie widziałem dyrektora szkoły z Sidziny czyżby go to nie interesowało były wprawdzie Panie prawdopodobnie z Komitety Rodzicielskiego, które mówiły, „że nie ta łazienka” nie wiem o co chodziło na pewno nie było to profesjonalnie przygotowane, a moje wrażenie jest, że dyrektora to albo nie interesuje albo nie było z nim uzgadniane – Jaka jest prawda?!

Następnym punktem było zadawanie pytań na które odpowiadał Wójt i muszę przyznać, że była dyskusja, a odpowiedzi były spokojne i wyczerpujące a tematyka była różnorodna, chyba najważniejsza sprawa to wymiana eternitu gdzie jak wspomniał Wójt jest to prawdopodobnie ostatni rok na tak korzystnych warunkach (czyli mieszkańcy nic nie dopłacają) a program trwa już pięć lat tylko poprzedni Włodarz nie był zainteresowany takim rozwiązaniem. –Dlaczego?!

Ja poruszałem temat jakby ktoś robił wykopy, a nie ma co robić z ziemią to niech przywiezie tutaj gdzie jest zasypany staw tylko w uzgodnieniu z Gminą (tam potrzeba jeszcze dużo zasypać) oczywiście nie śmieci bo będzie tam zamontowana kamera i takiego „klienta” uwieczni się na zdjęciu!

Było to kolejne zebranie bardzo spokojne i merytoryczne (nikt nie uciekał!) i chyba pisałem już kogo to zasługa na wszelki wypadek przypomnę Włodarza Gminy, który nie stara się tworzyć konfliktów tylko podejmuje działania do zintegrowania społeczności naszej Gminy –Brawo tak trzymać!!! Przypomina mi się przysłowie „zgoda buduje niezgoda rujnuje” już kiedyś przytaczałem to przysłowie ale ci do których było to adresowane nie skorzystali - ale na naukę nigdy nie jest za późno!

J.ST.


W GMINIE BYSTRA –SIDZINA PIENIĄDZE SĄ DOBRZE WYDAWANE !

Dnia 26.08.odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Bystra- Sidzina, która rozpoczęła się tradycyjnie od informacji Wójta następnie udzielono głosu Radnemu Powiatowemu do którego było wiele pytań o koszenie rowów, o most w Bystrej, który był ostatnio remontowy, oraz o korytka przy drodze Radny zapowiedział, że będzie w tych sprawach interweniował.

Następnie przystąpiliśmy do głosowań dla mnie najważniejsze było przegłosowanie zamiaru połączenia Gminnej biblioteki z GOPTiS- em oraz pomoc finansowa dla Powiatu w sprawie zrobienia projektu mostu w Sidzinie (u Kojsa).

Wójt poinformował, że droga w Bystrej do „Bystrzaka” będzie robiona oraz, że ma obiecaną przez Powiat drogę „u Trzopa” ale z tą ostatnią drogą nie ogłaszałbym sukcesu bo tyle razy już mówiono, że będzie robiona jak na razie to tylko obietnice (może tym razem będzie inaczej – oby, trzymam kciuki!).

Myślę, że wielu czytelników zastanawia jak to jest, że w tym roku jest dużo robionych inwestycji np. rozpoczęcie budowy chodnika na górnej Sidzinie czy budowa mostu w Bystrej (wymienię tylko najważniejsze) oraz wiele dróg Gminnych i Gmina nie bierze, żadnych kredytów mało tego poprzednie kredyty w tym roku zostały spłacone, a poprzednio pamiętacie jak nawet najmniejszą inwestycje trzeba było brać kredyty, dlaczego się tak działo przecież nie mamy więcej dochodów ale jak pamiętacie pisałem o tym jak były przepłacane inwestycje oraz ile rzeczy robiono nie potrzebnie a odbiory dopiero po moich interwencjach stały się normalnością! (Radni uczestniczyli).

Żeby była jasność za taki stan rzeczy poprzednio nie ponosi winy tylko poprzedni włodarze ale również niektórzy Radni szczególnie ci którzy zawsze byli na „tak” jak również ci którzy z tchórzostwa bali się odezwać muszę przyznać, że sam bym tego nie zmienił ale dzięki temu, że ja pokazywałem niektóre błędy znalazło się kilku Radnych którzy mieli odwagę mnie poprzeć mam nadzieje, że obecny Wójt podtrzyma te dobre praktyki a niektóre może poprawi dla dobra naszej Gminy.

Wiele traciliśmy na nietrafionych inwestycjach czy też przepłaconych robotach robionych praktycznie bez kontroli jednym słowem były marnotrawione publiczne pieniądze mam nadzieje, że te czasy już odeszły na zawsze – Dedykuje niektórym znane przysłowie „JAKI PAN TAKI KRAM”

Myślę a może mam pewność, że te praktyki odeszły na zawsze a obecny Wójt podtrzyma dobre praktyki czyli odbiory (dokładne) wspólnie z Radnymi (niektórzy uczestniczą), robienie inwestycje jak najtaniej oraz robienie tylko to co potrzebne. Trzymam kciuki aby obecny Wójt utrzymał tak wysokie standardy!

Przypominam, że Gmina nie ma zadłużenia a jeszcze spłaciła poprzednie kredyty – Gdyby nie spłata kredytu można by zrobić więcej!

 

J.ST.


A JEDNAK MOŻNA BYŁO!!!

Wszyscy, którzy ostatnio byli w centrum Sidziny zauważyli jak poprawiła się estetyka tego miejsca, wprawdzie zrobiono tylko kawałek asfaltu (Przed sklepem GS), ale od razu zrobiło się inaczej i widać, że jest tu gospodarz i nie byłoby to nic ważnego gdyby nie fakt, że o remont tego miejsca upominałem się od dawna chyba prawie dziesięć lat ale poprzednie władze Gminy twierdziły, że jest to sprawa nie do „przeskoczenia”, mam na myśli nie tylko poprzedniego włodarza Gminy ale także tzw. „doradców”, których kilkakrotnie radziłem zmienić – Kto miał racje?

Teraz dzięki obecnemu Wójtowi i jego zaangażowaniu, oraz determinacji udało się doprowadzić stosunkowo szybko do obecnego stanu a że zbliżają się uroczystości kościelne jest to podwójny sukces!!! – Brawo Wójcie tak trzymać! Prosimy o bis!!!

Czasem nie trzeba dużych nakładów a można wiele zmienić, dedykuje poprzednim włodarzą Gminy znane powiedzenie „na naukę nigdy nie jest za późno”!

Jak widać z powyższego obecny Wójt stara się nie stwarzać konfliktów i to się opłaca w przeciwności do poprzednika, który był zainteresowany tworzeniem konfliktów między ludźmi a dzielnie mu wtórowali „doradcy” (Nazwiska wszyscy znają jeżeli ktoś nie zna niech się ze mną skontaktuje!), i są tego efekty.

Ważna wiadomość!

W dalszym ciągu są powieszone kamery, które mają za zadanie filmowanie tych co chcą zaśmiecać naszą Gminę, nie róbcie takich rzeczy bo na pewno będziecie uwiecznieni na kamerze a ja napiszę tych co to robią na tej stronie nazwiskiem bądź pseudonimem i wtedy będzie wstyd.

J.ST.


ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA JEDNOGŁOŚNIE PRZEGŁOSOWANE!!!

Dnia 23 czerwca odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Bystra-Sidzina, która rozpoczęła się tradycyjnie od informacji Wójta na temat wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnych, następnie poprosili o głos Radni Powiatu i usłyszeliśmy po raz kolejny, że droga u Trzopa będzie robiona w tym roku a projekt mostu u Kojsa będzie także zrobiony w tym roku a wykonanie na wiosnę w przyszłym roku i trzeba powiedzieć, że tylko przyklasnąć takim obietnicą gdyby nie jedno „ale” jak pamiętacie od dwóch lat słyszymy te obietnice i dalej „drepczemy” w miejscu – Może tym razem będzie inaczej! Panowie Radni czekamy na efekty a nie na obietnice! (Wprawdzie są już chętni, którzy chcą się podłączyć do sukcesu nic nie robiąc a być może przeszkadzają!- Kogo mam na myśli wszyscy wiedzą!).

Następnym punktem sesji było procedowanie nad absolutorium dla Wójta, ponieważ na ten temat była burzliwa dyskusja na Komisji Rewizyjnej sesja przebiegła już spokojnie zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej (przegłosowanym na Komisji jednogłośnie) Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę udzielając Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015r.

Kolejną uchwałę podjęto w sprawie przyjęcia regulaminu zasad udzielania dotacji do wymiany pieców CO czyli chętni mogą składać już wnioski.

W sprawach bieżących pytałem o odbiór eternitu z wymiany dachu jak większość się orientuje nie dawno podpisano umowę partnerską, gdzie są bardzo dobre warunki utylizacji eternitu czyli mieszkańcy nic nie płacą oraz Gmina Bystra-Sidzina tylko symbolicznie za odbiór eternitu, problem jest w tym, że program kończy się w tym roku.

Bo program ten był realizowany od 2009r a dlaczego my nie korzystali, skoro warunki są bardzo dobre dla mieszkańców i dla Gminy to pytanie jest retoryczne i komu go zadać to każdy może sobie „dośpiewać”!

Następnie była odpowiedź w sprawie wywożenia śmieci na „dzikie” wysypiska jak większość się orientuje mamy w Gminie przenośne kamery na jednym wysypisku powieszona namierzyła mieszkańca Sidziny, który zaśmiecał naszą miejscowość oczywiście mając taki dowód musiał się przyznać i posprzątać wywiezione śmieci oraz zapłacił mandat, wydaje się to tym dziwniejsze, że ta rodzina płaci za śmieci! – Nasuwa się tylko jedno stwierdzenie, że głupota ludzka nie zna granic bo jak inaczej tłumaczyć takie zachowanie skoro w naszej Gminie nie płaci się za ilość oddanych worków śmieci i są odbierane od każdego domu druga rzecz nasze stawki są chyba najniższe w całej Polsce.

Trzeba zaznaczyć, że kamera będzie montowana w coraz to w nowych miejscach i będą wychwytywani „delikwenci” tego typu głupoty aż wszyscy zrozumieją, że to się naprawdę nie opłaca i jest wstyd bo jak zostanie uwieczniony na zdjęciu!!!- Następny razem napisze nazwisko lub pseudonim „delikwenta”!!!

J.ST.


CZY POWIAT DOTRZYMA SŁOWA?!!!

Dnia 24.05.2016r. odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Bystra- Sidzina, tradycyjnie rozpoczęła się od informacji Wójta na temat wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym.

Następnie rozpoczęły się głosownia nad uchwałami.

Na pierwszy rzut poszło głosowanie nad uchwałą w sprawie połączenia bibliotek publicznych w Bystrej i Sidzinie w jedną bibliotekę Gminną.

Uchwała została przegłosowana i wydaje się, że jest to dobra decyzja bo służy to mieszkańcom obydwu miejscowości, bo biblioteki będą otwarte tak jak teraz w Bystrej i Sidzinie ( to się dla mieszkańców nie zmienia) tylko teraz jeżeli jedna z Pań bibliotekarek będzie na wolnym (urlop, delegacja itp.) będzie miała zastępstwo a więc biblioteka będzie otwarta.

Przegłosowano uchwałę w sprawie przyznania OSP Sidzina dotacji na budowę garaży, bo otrzymali dotacje.

Przegłosowano również dotacje dla powiatu suskiego na budowę muru oporowego przy drodze powiatowej na roli „Majowej”.

Przegłosowano również zmiany w budżecie na 2016r głownie zabezpieczono pieniądze w budżecie dla OSP Sidzina na zakup samochodu ciężkiego oraz na projekt mostu na roli „kojsowej” w wysokości 15 tyś. zł.

Proszę zwrócić uwagę, że Gmina zgodnie z ustaleniami dokłada się do robót Powiatu teraz oczekujemy, że Powiat dotrzyma słowa i wywiążę się ze swoich zobowiązań, przecież czytelnicy pamiętają jak pisałem, że Starosta oraz Radni Powiatu zaklinali rzeczywistość, (na sesjach czy zebraniach wiejskich) że jeżeli Gmina wykona te roboty na które zabezpieczyliśmy środki pieniężne to Powiat zrobi odcinek drogi u „Trzopa” oraz most u „Kojsa” moim zdaniem zrobienie drogi to jest obowiązek wszystkich , którzy obiecali jak również przynajmniej projekt mostu. (Przypominam obiecane to jest półtora roku wstecz!)

Panowie Radni Powiatu czekamy na dotrzymanie słowa, które tyle razy obiecywaliście!!! – Zastanówcie się jak spojrzycie mieszkańcom w oczy na zebraniu wiejskim jeżeli przynajmniej ten odcinek drogi nie będzie zrobiony!!!

Składałem również relacje z kontroli Komisji Rewizyjnej z zakończenia rozbudowy szkoły w Bystrej, i rzuca się w oczy już kilkakrotnie sytuacja, że projektant czegoś „zapomniał” zaprojektować a później robiono aneks i tak było teraz zapomniano zaprojektować podłączenie CO do pieca czy też nie schowano kabli pod tynk itp. Całe szczęście, że obecny Wójt wychwycił te oczywiste sprawy i starał się poprawić te niedoróbki! – Ciekawe czy te niedoróbki w poprzednich latach to tylko były „niedopatrzenia” czy też inne przyczyny?!- Mam wątpliwości.

Nasuwa się jeden wniosek, że Komisja Rewizyjna pokazuje różne niedociągnięcia w swoich kontrolach i całe szczęście, że obecny władca Gminy wyciąga odpowiednie wnioski, które zmierzają do zmiany tych niedobrych praktyk.

J.ST.


CIEKAWA DYSKUSJA NA WALNYM ZEBRANIU STOWARZYSZENIA INICJATYWA SPOŁECZNA!

Zgodnie z zawiadomieniem dnia 17.04.2016r. odbyło się walne zebranie Stowarzyszenia Inicjatywa Społeczna rozpoczęło się od spraw proceduralnych czyli przyjęcia uchwał zatwierdzających sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Społeczna oraz przyjęcie uchwał wyniku finansowego czy też udzielenie absolutorium dla Zarządu .

Następnie rozpoczęła się dyskusja a związku z tym, że był obecny Wójt dużo spraw było poruszanych, które dotyczą Gminy, i tak były poruszane sprawy inwestycji jakie były wykonane i jakie są planowane do najciekawszych wypowiedzi zaliczyłbym sprawę kanalizacji czy budowy wodociągu oraz sprawy związane z budową hali sportowej czy też funkcjonowania Urzędu do wszystkich tych spraw ze zrozumieniem odniósł się Wójt i potwierdził, że przy podejmowaniu decyzji w tym temacie będzie brał pod uwagę głosy jakie były przedstawione w czasie dyskusji.

Nie wymieniam wszystkich tematów jakie były podnoszone w czasie dyskusji, bo trzeba by napisać książkę można stwierdzić, że była to dyskusja ciekawa i pouczająca.

Nasuwa się dla mnie ciekawa refleksja po walnym zebraniu gdzie przed zebraniem byłem nawet skłony zaproponować rozwiązanie Stowarzyszenia ale słysząc taką dyskusje w której były poruszone różne sprawy ciekawe spostrzeżenia oczywiście nie wszystkie są zgodne z moimi opiniami uważam, że Stowarzyszenie ma racje bytu jako plener dyskusyjny, a co najważniejsze można się ładnie różnić czyli dyskusja była ostra ale merytoryczna i spokojna.

Dziękuje wszystkim uczestnikom za przybycie na walne zebrania i żywą dyskusje postaram się częściej organizować takie spotkania gdzie będziemy kontynuować dyskusje myślę, że jest taka konieczność a w dyskusji „wykluwają” się ciekawe pomysły.

J.ST.


CO BĘDZIE ROBIONE W PRZEDSZKOLU W SIDZINIE?!!!

Dnia 07.04.2016r odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Bystra-Sidzina rozpoczęła się jak zwykle od informacji Wójta o podjętych działaniach w okresie międzysesyjnym, w których najbardziej mnie zainteresowana informacja na temat podpisania umowy między generalną dyrekcją budowy dróg a Gminą Bystra- Sidzina na przekazanie do skansenu zabytkowej „chałpy” jest to umowa o tyle korzystna, że Gmina nie ponosi żadnych kosztów czyli obiekt zostanie przeniesiony do skansenu Gmina daje tylko działkę a koszt budowy, wykończenia (okna , podłogi, sufity, prąd, konserwacje) ponosi przekazujący czyli firma „budowy dróg i autostrad” a pamiętamy jak nie dawno zakupiono i budowano inną „chałpe” za duże pieniądze.
Głosowania nad uchwałami w związku z tym, że pracowano nad nimi w Komisjach i tam było wiele dyskusji przebiegały praktycznie bez dyskusji.
W sprawach bieżących wróciła sprawa przedszkola a dokładnie mówiąc sprawa zagospodarowania pomieszczenia zwolnionego po sklepie, jak stali czytelnicy pamiętają gdy był lokal dzierżawiony (wszyscy wiedzą przez kogo) wielu osób twierdziło (w tym Pani Dyrektor), że powiększanie przedszkola jest niepotrzebne a teraz czytając tą „lekturę potrzeb” zastanawiam się czy nie trzeba budować nowego budynku? – mam nadzieje, że to tylko żart!
Teraz słychać wiele głosów, że wszyscy byli przeciw remontowi tego budynku tylko byli za budową nowego przedszkola – Szkoda, że wtedy gdy była podejmowana przez odpowiednich ludzi takie decyzje nie mówili o tym głośno tylko siedzieli cicho, bo być może byłby wybudowane nowe ładne i funkcjonalne przedszkole – Chciałoby się powiedzieć a nie mówiłem? Wtedy nie było to na „topie” – Wcale nie mam satysfakcji, że miałem racje, bo nie sztuka po fakcie mówić, że byłam „przeciw” skoro jak podejmowane były decyzje (kto podejmował wszyscy wiedzą) wystarczyło mnie poprzeć a tak w tej chwili jest po wszystkim. 
Ja wyraziłem opinie aby spotkać się w tej sprawie i spróbować jakoś to uporządkować i zastanowić się co w takiej sytuacji można zrobić, bo jak widać niektóre „głupie” decyzje skutkują bardzo długo.

J.ST.


SPOKOJNE ZEBRANIE WIEJSKIE W SIDZINIE!

Dnia 13.03.2016r. odbyło się w Sidzinie zebranie wiejskie, które po raz kolejny odbyło się bardzo spokojnie i kulturalnie (czyja to zasługa nie będę przypominał).

Rozpoczęła Pani Sołtys, która przedstawiła swoje działania w 2015r. i jako główne zadanie było założenie monitoringu w centrum Sidziny i tutaj Wójt dodał, że obecnie monitoring jest połączony z policją w Jordanowie, gdzie mają podgląd co dzieje się na obszarze monitorowanym.

Następnie głos zabrał Wójt, który przedstawił wykonanie zadań inwestycyjnych w 2015r. i omówił zamierzenia na 2016r. dla mnie najważniejszą sprawą była wiadomość, że Gmina spłaciła wszystkie kredyty i to mimo tego, że był planowany kredyt na dokończenie rozbudowy szkoły w Bystrej nie został wykorzystany, następnie Wójt omówił jakie zadania zostały wykonane w Sidzinie ale o tym już pisałem to nie ma potrzeby się powtarzać a po za tym każdy widzi co było robione w jego okolicy.

Wójt stwierdził, że zmniejszono zatrudnienie w Urzędzie Gminy wprawdzie nie dużo ale początek jest zrobiony a także połączono dwie instytucje czyli GOPTiS i Skansen gdzie dyrektorem jest jedna osoba.

Później Wójt przedstawił zadania jakie zamierza realizować w bieżącym roku i tak poinformował, że obecnie można już składać wnioski o utylizacje eternitu jest to o tyle lepiej, że mieszkańcy nic nie dopłacają a jest możliwość, że firma ściągnie eternit z dachu za darmo, jest przygotowana umowa na dopłaty do pieców, nadal można się starać o dopłaty do oczyszczalni przydomowych (te po 5 tyś zł) a te na które składane były deklaracje jest w trakcie realizacji czyli robienia projektów, jak już niektórzy zauważyli są dokładane lampy do oświetlenia ulicznego i jak oświadczył Wójt będzie to dalej robione w miarę możliwości budżetowych tylko jak zaznaczył Wójt zgodnie z kolejnością składanych podań. Wiadomo będą na bieżąco robione drogi wybieranie rowów zakładanie płyt, korytek itp. a co najważniejsze będzie rozpoczęta budowa chodnika na Górnej Sidzinie w tym roku jest w planie założenie rur w rowie oraz wzmocnienie brzegów a w przyszłym roku powinno się położyć chodnik.

Trzeba zaznaczyć, że jest to zły okres na pozyskiwanie środków unijnych bo poprzednie już się skończyły a nowe jeszcze nie są uruchomione a w związku z wyborami następne uruchomienie nowych środków jest przesuwane w czasie a obawiam się, że niektóre nie zostaną uruchomione.

Następnie głos zabrał Radny Powiatu Hajos, który przedstawił co zamierza powiat zrobić w Sidzinie i tak ponoć ten odcinek drogi u Trzopa wreszcie będzie zrobiony oczywiście Gmina będzie musiała udzielić wsparcia finansowego to samo jest z mostem u Kojsa ponoć już jest pewne, że rozpocznie się robienie projektu, jeszcze jedno modernizacja gruntów ponoć jesteśmy w czołówce listy według, której kolejności będzie to robione i jak mówił Radny most u Trzopa jest przewidziany w 2018r. warto to zapamiętać bo mimo, że do każdej tej inwestycji Gmina musi dopłacać to już to było kilka razy obiecywane – Może tym razem będzie zrealizowane! Trzymamy za słowo Panie Radny!

Następnym punktem były zapytania czy to do Wójta czy też do Radnego Powiatowego ale były to sprawy lokalne dlatego nie będę ich opisywał co warto wspomnieć to, że Wójt mówił, że zgłosiła się do niego straż rybacka, że chce kontrolować nasze rzeki i wiadomo na czyjej działce znajdą śmieci to będą nakładać mandaty i można się tylko dziwić niektórym, że wyrzucają śmieci do rzeki skoro my mamy najniższe ceny za śmieci a do tego nie zależy opłata od ilości worków oddanych.

Z okazji zbliżających Świąt Wielkanocnych życzę wszystkim mieszkańcom Gminy zdrowych i wesołych oraz rodzinnych Świąt mokrego dyngusa i spełnienia wszystkich marzeń.

J.ST.


SPOKOJNA SESJA! -TO JUŻ STANDARD!

Dnia 18.02.2016r. odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Bystra-Sidzina, a że jak to jest w zwyczaju obecnej Rady przebiegała spokojnie chociaż były tematy, w których były ostre różnice zdań.

Rozpoczęło się od informacji policji na temat bezpieczeństwa w naszej gminie prezentacja wypadła dobrze (żeby nie powiedzieć bardzo dobrze), wprawdzie ja mam odczucia trochę inne na temat wykrywalności czy zapobiegania przestępczości oraz sprawy narkotyków (które zdaniem komendanta na razie nie stanowią problemu – W tej mierze mam inne zdanie) jak komendant, żeby zakończyć temat dożynek z 2014r. zapytałem jak się zakończyły te sprawy – Odpowiedź „wszystko zostało umorzone” – Zostawiam sprawy bez komentarza!

Następnie przystąpiliśmy do głosowań co na pewno czytelników zainteresuje to uchwała dotycząca zmiany zagospodarowania przestrzennego Gminy Bystra-Sidzina, rozpatrywane było chyba siedem wniosków było zapytanie czy nie ma więcej chętnych Pani inspektor odpowiedziała, że jest więcej wniosków, ale w związku z tym, że te zmiany są płatne to innym się nie spieszy i na razie czekają.

Jeszcze jedna zmiana WPF mnie się spodobała gdzie jesteśmy praktycznie z kredytami prawie na 0 może bym się tym nie cieszył ale popieram filozofie Wójta który twierdzi, że każdy kredyt zaciągnięty musi być podparty funduszami unijnymi czyli bierzemy dotacje unijne na daną inwestycji, i wtedy dopiero staramy się o kredyt a zwrot środków unijnych dajemy na inne inwestycje.

W sprawach bieżących zapytałem o dofinansowanie utylizacji eternitu oraz o dopłaty do pieców otrzymałem odpowiedź, że jest wszystko na dobrej drodze i do kwietnia będą obydwie sprawy załatwione.

Otrzymuje wiele zapytań żebym się ustosunkował do wpisów na portalach społocześńiowych, miałem do tego się nie odnosić (skoro ta osoba się nie podpisuje) ale, że jest co raz więcej takich próśb, postanowiłem napisać co o tym myślę, dziwi mnie jak ktoś wpisując swoje przemyślenia i brak mu odwagi się podpisać pod swoją wypowiedzią (tym bardziej, że jest to tajemnica publiczna, większość orientuje się kto te „mądrości” wypisuje) a może się wstydzi swojego nazwiska, ale ja uważam, że taka osoba nazywa się TCHÓRZEM mogę zapewnić tą osobę, że obecna Rada każdą „mądrość” wysłucha z powagą i można przyjść na sesje czy komisje Rady czy też na zebraniach wiejskich, i można przedstawić swoje przemyślenia nie sztuka „schować głowę w piasek” i robić głupie „miny” do złej „gry”.

Jeżeli mogę to dam krótką „radę” tej osobie jeżeli brak ci odwagi się podpisać to zajmij się czymś innym, chyba że zależy ci na robieniu zamieszania i destrukcji- Czy o to ci idzie „czym gorzej tym lepiej”?

Proponuje ci zrób tak jak ja zawsze podpisywałem i podpisuje swoje teksty i biorę za słowa odpowiedzialność a ty próbujesz pisać tylko anonimowo (większość zna twoje nazwisko), a efekty osiągniesz o wiele większe i może ktoś kupi twoje „mądrości”, a jeżeli przez swoje tchórzostwo chcesz być anonimowy to pisz o czym innym np. o rozkwitaniu kwiatów, bo tak jak to robisz teraz robisz więcej szkody jak pożytku – Sądzę, że zrozumiałeś i przemyślisz swoje postępowanie oraz wyciągniesz odpowiednie wnioski! – Pozdrawiam i życzę powodzenia.

J.ST.


DOBRE OTWARCIE WÓJTA!

Po pierwszym roku urzędowaniu Wójta spróbuje podsumować co się udało zrobić pewnie, że jest to moje spojrzenie na te sprawy pewnie Wójt i każdy z czytelników widzi to inaczej.

Po pierwsze praktycznie na każdej roli w Gminie było coś robione wprawdzie drogi asfaltowe zostały zrobione tylko dwie ale zrobiono wiele dróg tłuczniowych, udrożniono wiele rowów, położono płyty na drogach, założono wiele korytek w rowach nie będę opisywał wszystkiego bo, każdy jak się rozglądnie wokół siebie zobaczy ile zrobiono w jego najbliższej okolicy, do największych inwestycji zaliczyłbym dokończenie rozbudowy szkoły w Bystrej czy monitoring w centrum Sidziny oraz parking przy kościele w Bystrej, były także dopłaty do OSP w Bystrej (39 500zł) w Sidzinie (30 000zł), są to pieniądze dodatkowe oprócz pieniędzy na utrzymanie.

Do największych inwestycji zaliczyłbym przygotowanie projektów, na podstawie których będą składane wnioski o dofinansowanie do nich zaliczam projekt Sali gimnastycznej, projekt na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, projekt chodnika na górnej Sidzinie (około 600mb), projekt mostu w Bystrej, w najbliższym czasie planowany jest wniosek o dodatkowe środki na wyposażenie sal lekcyjnych w rozbudowanej szkole w Bystrej (mamy duże szanse otrzymać) i kilka jeszcze innych.

Nie z wszystkim się zgadzam np. sala gimnastyczna jest projektowana za duża i według mnie nie stać nas będzie budować tak dużą a później utrzymywać moim zdaniem jeżeli jest potrzeba to wybudować normalną salę gimnastyczną (ale jestem z takim zdaniem w mniejszości).

Następna sprawa to nie wiem dlaczego poprzedni Wójt wycofał przetarg na budowę przydomowych oczyszczalni a co gorsza było to w ten sposób robione, że nie mogliśmy skorzystać z wykonanego projektu.

Warto wspomnieć, że są dopłaty do oczyszczalni przydomowych (5 000 tyś) dla tych, którzy nie chcą czekać na dofinansowanie unijne.

Są też projekty ocieplić budynki szkół w Bystrej i Sidzinie wymiana okien, drzwi wraz z wymianą źródeł ciepła, oraz montaż ogniw fotowoltaicznych na dachach szkół, do prac tych możemy uzyskać dopłaty 60% wydatków, w 2016r będzie realizowany wymiana pieców CO z dopłatą 50%, będą także realizowane montaże kolektorów słonecznych a także pomp ciepła z dofinansowaniem 60%, nasza Gmina bierze udział w projekcie LIFE.

Zwraca uwagę również pozyskanie podatku VAT z Urzędu Skarbowego (czego w poprzednim okresie nie robiono), obniżono również zadłużenie Gminy, które teraz jest najniższe od wielu lat i mimo tego, że w budżecie był planowany kredyt na dokończenie rozbudowy szkoły (odziedziczone po poprzednim Wójcie) nie został zaciągnięty.

Zmniejszono również koszty oświetlenia ulicznego przez podpisanie nowej umowy jak również skorzystano z innego ubezpieczenia (grupowe) co dało też oszczędności, zmniejszenie zatrudnienie w Urzędzie Gminy, czy połączenie jednostek kultury daje to oczywiście wymierne korzyści, pewnie że niektórzy powiedzą, że nie wystarczające, ale jest to krok w dobrym kierunku.

Niektórzy twierdzą, że jest brak oświetlenia świątecznego jest błędem ale Wójt podjął taką decyzje uważam, że słuszną bo lepiej za te pieniądze dołożyć kilka lamp oświetleniowych.

Moim zdaniem Wójt wybrnął dobrze z trudnej sytuacji jaką odziedziczył po poprzedniku, po pierwsze od razu był rzucony na głębokie wody bo nie było, przekazania Urzędu przez poprzednika po drugie niektórzy mieszkańcy (inspirowani przez osoby, którym jak gorzej się dzieje w Gminie tym lepiej znane wszystkim) robili i robią Wójtowi „pad górkę” co nie pomaga w bieżącej działalności a po trzecie jest to zły okres do pozyskiwania środków unijnych, bo poprzedni okres finansowania już się skończył a nowy jeszcze nie działa, dlatego przygotowanie projektów do pozyskanie środków uważam krokiem w dobrym kierunku, po czwarte do obecnego Wójta każdy może przyjść i przedstawić swoje problemy i otrzyma odpowiedź rzeczową i spokojną pewnie, że nie zawsze po swojej myśli.

Oczywiście każdy ma swoją ocenę otwarcia Wójta ja uważam, że w skali 1-5 daje Wójtowi 4 wprawdzie uważam, że jest to ocena dana na „wyrost”, ale mam nadzieje, że ta ocena zmobilizuje Wójta do jeszcze bardziej wzmożonej pracy na rzecz Gminy.

Wiadomo nie ze wszystkimi decyzjami się zgadzam wiele problemów rozwiązałbym inaczej nie wiem czy lepiej czy gorzej, ale decyzje są podjęte przez Wójta i on bierze za nie odpowiedzialność, otwarcie uważam za dobre, czy mogło być lepsze? – Chyba tak, bo uważam, że nie ma rzeczy których nie można zrobić lepiej i więcej i tak chyba jest w tym przypadku.

Zapomniałbym chyba dla Rady o najważniejszej sprawie Wójt nie dzieli Radnych na dobrych i złych (jak to ongiś bywało) dlatego praca w Radzie przebiega spokojnie bez zbędnych napięć.

Wiadomo, że każdy z was daje Wójtowi swoją ocenę jedni dają ocenę wyższą inni niższą za pracęod mojej, każdy według własnego uznania ja oceniłem tą pracę na taką ocenę i jest to moje spojrzenie, namawiam wszystkich, żeby w wolnej chwili bezstronnie ocenili pracę Wójta nie słuchając tych, którzy kiedyś byli blisko władzy i z tego otrzymywali wymierne korzyści i robiąc tyle złego dla naszej Gminy! (O kim mówię wszyscy wiedzą dobrze, że zostali odsunięci! ).

J.ST.


BUDŻET PRZYJĘTY – SĄ OSZCZEDNOŚCI W WYDATKACH!!!

Dnia 29.12.2015r odbyła się ostatnia sesja Rady Gminy w tym roku, a że nie było drażliwych tematów to sądziłem, że przebieg będzie spokojny i tak by było gdyby Radny Powiatu Czernik zamiast opowiadać swoje marzenia z prac powiatu mówił o konkretnych działaniach i tak mówił, że to zapadlisko na Wielkiej Polanie nie wystarczy zalać asfaltem tylko trzeba wzmocnić podłoże dobrze, że sprawa wreszcie dojrzała ( ile razy o tym mówiłem) bo znając życie do realizacji jest daleka droga ale może się mylę! – Oby tak było! (Jest to chyba temat zastępczy, żeby nie pytać o sprawy niewygodne czytaj takie, które miały być już realizowane a nic się nie robi!).
Inne sprawa poruszana przez Radnego był mur na Sołtystwie jeszcze chyba dwie poprzednie sesje namawiał, żeby nie przyjmować takiego projektu obecnie twierdzi, że poszerzenie wystarczy 20 cm (słownie dwadzieścia centymetrów!) – Nie wiem co się zmieniło przez te dwa miesiące (kto Radnego tak oświecił) i jak twierdzi żadnego pisemnego porozumienia nie było miedzy Gminą a Powiatem ile ma być poszerzenia – Co Radny powiatu nie słyszał jak Starosta Pająk i Gancarz zapewniali, że będzie poszerzenie a Radny powtarzał te same wiadomości na zebraniach wiejskich sesjach mogliśmy chyba wtedy żądać pisemnego potwierdzenia od Radnego!
Ale o tej sprawie nie ma już co więcej pisać bo Radny albo nie chce albo nie rozumie całego problemu a wystarczyło Panie Radny dopilnować jak była robiona droga z Wielkiej Polany żeby było tak zrobione jak było w pierwotnym projekcie a nie zastawiać się teraz papierkami!!!
Sprawa mostu u Kojsa nic nowego czyli Powiat mimo, że Wójt deklarował, że dopłaci do projektu to powiat przez rok nie zlecił robienia projektu – Jeżeli te prace będą z taką szybkością postępować to szybciej ten most się zawali jak Powiat zrobi projekt!
A odcinek drogi u Trzopa to Radny nie umiał czy nie chciał powiedzieć czy są fundusze w budżecie powiatu na ten cel zarezerwowane mimo umowy i zapewnień wszystkich, że będzie to robione.
( Ile są warte obietnice Radnego, które składał na zebraniach wiejskich czy na sesjach to teraz widać jak na dłoni!!!)
Wniosek jest jeden Radny powtarza diagnozy, które są znane od lat niestety ani on ani powiat nic nie robi, żeby sprawy ruszyły z miejsca!!! (Może warto przypomnieć, że Radny jest w koalicji rządzącej powiatem!).
Mój apel aby skończyć z podawaniem diagnoz, które już dawno inni wymyślili a rozpocząć skuteczne działania, dotyczy to władz powiatu jak również w/w Radnego!!!

Następnie przystąpiliśmy do procedowania nad budżetem na 2016r a że sprawy były już omawiane w Komisjach to przebiegały sprawnie co warto zauważyć chyba to, że zmniejszono wydatki na wynagrodzenia w Urzędzie Gminy, w skansenie , w GOPTiS a oświata pozostała chyba na poziomie poprzedniego roku (nie wiem czy wszyscy wiedzą Gmina dopłaca także do prywatnego przedszkola).
Wiadomo podjęte działania przez Wójta są krokiem w dobrym kierunku oczywiście nie wystarczające tym bardziej, że zadłużenie Gminy spadło bardzo wyraźnie – Brawo tak trzymać!!!

Widać wyraźnie, że Wójt dotrzymuje obietnice, czego przykładem może być połączenie GOPTiS i skansenu (jeden dyrektor) co będzie skutkowało obniżeniem kosztów utrzymania etatów!
Jeszcze tylko podam, że budżet został przyjęty jednogłośnie.

Pozostałe głosowania przebiegały spokojnie czyli zostały przyjmowane jednogłośnie.
Na tym zakończono część oficjalną sesji następnie był bardzo ładny spektakl przygotowany przez uczniów szkoły w Bystrej, który został przyjęty bardzo ciepło – Brawo dla tych, którzy przygotowali to widowisko i wielkie dzięki!!!
Trzeba jeszcze wspomnieć, że Pani Dyrektor GOPTiS-u przyprowadziła „kolędników” co było bardzo oryginalne i ciekawe –Dziękujemy!!!

Jeszcze jedna ciekawostka interesanci, którzy odwiedzają Urząd Gminy zauważyli, że jest przeprowadzony remont jest to robione bardzo małym kosztem, a widać było, że odnowa biur była potrzebna!
Inna sprawa to wymiana mebli (poprzednie były zniszczone) gdzie wymieniono na bardziej funkcjonalne oczywiście zrobione z odpowiednim „gustem” a co najważniejsze o połowę taniej kupione jak poprzednie czyli widać, że Wójt wszędzie szuka oszczędności (czego nie można powiedzieć o jego poprzedniku).

J.ST.


Bardzo prosimy, przekaż adres tej strony swojej bliższej i dalszej rodzinie oraz wszystkim znajomym.
Strona ta będzie na bieżąco aktualizowana, będą podawane wiadomości z działań Stowarzyszenia Inicjatywa Społeczna te, które zakończą się sukcesem jak również te, które zakończą się porażką.

Znajdziesz na tej stronie także relacje z działań naszych Władz Gminnych tzn.Wójta a także Rady Gminy Bystra-Sidzina tych dobrych, które należy chwalić jak i takich, które należy krytykować.

Czekamy na Twoje tematy lub teksty, które chcesz żeby były poruszone, nagłośnione gwarantujemy że wszystkie tematy będziemy poruszać bez cenzury.

Równocześnie zapraszamy wszystkich, którym leży na sercu dobro Gminy Bystra-Sidzina do zabierania głosu na naszej stronie jak również do zapisywania się do Stowarzyszenia Inicjatywa Społeczna (składka tylko 10zł/rocznie) jeżeli masz przemyślenia zadzwoń, wyślij mail lub skontaktuj się z nami.

Strony naszych Przyjaciół::::Archiwum spraw gminnych - rok 2015

:::Archiwum spraw gminnych - rok 2014

:::Archiwum spraw gminnych - rok 2013

:::Archiwum spraw gminnych - rok 2012

:::Archiwum spraw gminnych - rok 2011